• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warzywnictwo

  Przeczytaj także...
  Uprawa roślin – całokształt zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej, obejmujących uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie roślin, pielęgnację, zbiór i przechowywanie plonów. Zabiegi te mają na celu otrzymanie jak najwyższych plonów.Sadownictwo – dziedzina ogrodnictwa zajmująca się uprawą roślin trwałych (wieloletnich) dających jadalne owoce, czyli roślin sadowniczych. Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny uprawiane w sadach i na plantacjach.
  Ogrodnictwo (hortologia) – wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością. Ogrodnictwo jest jedną z dyscyplin naukowych w obrębie dziedziny naukowej – nauki rolnicze. W Polsce jest pięć uczelni wyższych, na których są wydziały ogrodnicze oraz kilka innych (zarówno publicznych jak i niepublicznych) na których prowadzone są studia na kierunku ogrodnictwo. Wydziały ogrodnicze są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  Warzywnictwo – dział nauki i produkcji rolniczej zajmujący się warzywami:

  Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.Hodowla roślin jest nauką traktującą o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych, obejmującą również praktyczne działania, których celem jest wytworzenie odmian lepszych jakościowo i plenniejszych.
  1. dział ogrodnictwa obejmujący uprawę warzyw (roślin zielnych). Obejmuje produkcję prowadzoną w różnych warunkach: w gruncie, pod szkłem (szklarnie, inspekty) i w tunelach foliowych,
  2. nauka o uprawie i hodowli roślin warzywnych. Jest przedmiotem badań i nauczania i szkołach wyższych i jednostkach badawczych. W Polsce w szczególności jest przedmiotem badań w Instytucie Ogrodnictwa (kontynuuje tradycje istniejącego w latach 1964–2011 Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sadownictwo
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Z. Dobrakowska-Kopecka, R.W. Doruchowski, M. Gapiński: Warzywnictwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1989, s. 13–15. ISBN 83-09-01204-7.
  2. Warzywnictwo. W: Encyklopedia WIEM [on-line]. Onet.pl. [dostęp 2014-05-18].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  1. Warzywa.pl
  2. Ogrodinfo.pl
  3. Hasło Ogrodnicze
  Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach został utworzony 1 września 1964 roku na bazie działającego w Skierniewicach od 1957 roku Zakładu Warzywnictwa Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). O powstaniu Instytutu Warzywnictwa zdecydowała uchwała Rady Ministrów z 13 lipca 1964 roku.Warzywa – Warzywa to wspólne określenie dla jadalnych części roślin, takich jak liście, owoce, bulwy, łodygi i korzenie, spożywanych zazwyczaj po uprzednim procesie gotowania (określanym w dawnej polszczyźnie warzeniem).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.