• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warszawska Resursa Kupiecka

  Przeczytaj także...
  Resursa Obywatelska w Warszawie – budynek przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie, zaprojektowany przez Edwarda Cichockiego i wybudowany przez Leona Karasińskiego w latach 1860–1861. Siedziba Warszawskiej Resursy Kupieckiej w latach 1861–1939. Po II wojnie światowej siedziba Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”.Pałac Tarnowskich – nieistniejący pałac w Warszawie, zlokalizowany na rogu ulic Krakowskie Przedmieście 42/44 i Karowej, w miejscu którego stoi obecnie Hotel Bristol.
  Inteligencja - określenie warstwy społecznej żyjącej z pracy umysłu, wykształconej ostatecznie w XIX wieku głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatego chłopstwa i podupadłej arystokracji. Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, lekarzy, artystów, inżynierów i czasami też urzędników, obecnie - osoby zajmujące pozycje zawodowe, wymagające wyższego wykształcenia.
  Pałac Mniszchów w czasie gdy był siedzibą Resursy

  Warszawska Resursa Kupiecka, właśc. Stowarzyszenie Warszawskich Kupców – stowarzyszenie kupców założone w Warszawie 20 października 1820 w celach wspólnej, godziwej rozrywki i towarzyskich zebrań, na tle muzykalnych produkcyj oraz rozmów o sprawach zawodowych i potocznych.

  Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu.Pałac Młodziejowskich (zwany także pałacem Młodziejowskiego lub Morsztynów) – pałac w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, mieszczący się przy ulicy Miodowej 10 z oficynami od strony ulicy Podwale 7, wzniesiony w stylu barokowym z końca XVII wieku. Pałac utworzony został na planie litery Et, na działce o powierzchni 3314 m². Sąsiaduje z pałacami Branickich i Szaniawskich.

  Opis[ | edytuj kod]

  Stowarzyszenie zostało założone przez podpisanie protokułu przez 12 założycieli, byli to: August Dopler, Wojciech Sommer, Franciszek Kohler, Józef Dyzmański, Henryk Velthusen, Jerzy Kurtz, Józef Gotti, Adrian Stamm, Józef Kohler, Mikołaj Blohm i Jakub Liedtke.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Krakowskie Przedmieście – jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawie, stanowiąca północny odcinek Traktu Królewskiego, biegnący od Zamku Królewskiego na południe w kierunku Łazienek. Administracyjnie znajduje się w dzielnicy Śródmieście.

  Kolejne siedziby Resursy Kupieckiej to:

 • Pałac Młodziejowskich w Warszawie, ul. Miodowa 10, do 1829
 • Pałac Mniszchów w Warszawie, ul. Senatorska, 1830–1939
 • W 1832 nastąpił rozłam na istniejącą Warszawską Resursę Kupiecką i tzw. Nową Resursę Kupiecką, później przemianowaną na Resursę Obywatelską.

  Kolejne siedziby Resursy Obywatelskiej to:

  Mieszczaństwo – stan społeczny składający się z obywateli miast (łac. cives), czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu, uformowany w średniowieczu. Po upadku państwa stanowego klasa społeczna, nazywana częściej burżuazją (z fr. bourgeoisie - mieszkańcy miast); rzadziej mieszczaństwem nazywa się ogół mieszkańców miast. Ze względu na ideologiczne pejoratywne nacechowanie pojęć "mieszczaństwo" i "burżuazja" współczesna socjologia używa chętniej i częściej określenia klasa średnia.
 • Pałac Pod Czterema Wiatrami w Warszawie, ul. Długa, 1832-1856
 • Pałac Tarnowskich (nieistniejący), ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 róg Karowej, 1856-1861
 • Gmach Resursy Obywatelskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 1861-1939.
 • Resursa skupiała nie tylko kupców, ale także inteligencję i bogate mieszczaństwo, organizowała „zabawy, gry umiarkowane, czytanie gazet i książek, bale, koncerty, obiady towarzyskie”. Sale resursy były także wynajmowane, zarówno instytucjom, jak i osobom prywatnym na cele koncertów, spotkań towarzyskich czy bali.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kurier Codzienny 1870 nr 241, polona.pl [dostęp 2018-02-01].
  2. Gazeta Warszawska 1870 nr 239, polona.pl [dostęp 2018-02-01].
  3. Rys ogólny działań Towarzystwa Resursy Kupieckiej, Warszawa, 1845, polona.pl [dostęp 2018-02-02].
  4. Kurier Warszawski 1845 nr 290, str 1391 Krótka Historia Resursy na 25-ciolecie istnienia, lewa szpalta, dół., polona.pl [dostęp 2018-02-01].
  5. Ireneusz Zalewski: Echa dawnej Warszawy. Warszawa: Skarpa Warszawska, 2016, s. 192–193. ISBN 978-83-63942-08-6.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.