• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warszawa  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.
  Przypisy
  1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. 2015. [dostęp 2015-07-29]. s. 109–110.
  2. [1].
  3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361).
  4. Zob. art. 1 ust. 1 Ustawy warszawskiej.
  5. Artykuły 5 i 14 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361).
  6. Henryk Holder: Ordery i odznaczenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: MON, 1963, s. 14.
  7. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1954 o wznowieniu Krzyża i Medalu Niepodległości. W: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. Londyn, 24-04-1959. [dostęp 2015-08-11]. s. 19–21.
  8. The World According to GaWC 2010. W: Globalization and World Cities (GaWC) Study Group and Network [on-line]. Loughborough University.
  9. Aleksander Gieysztor, Janusz Durko: Warszawa. Jej dzieje i kultura. Warszawa: Arkady, 1980, s. 25. ISBN 83-213-2958-6.
  10. Kazimierz Rymut: Nazwy miast Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 256. ISBN 83-04-02436-5.
  11. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 412. ISBN 83-01-08836-2.
  12. Kampinoski Park Narodowy. [dostęp 2009-11-23].
  13. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 28. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 569. ISBN 83-01-14363-0.
  14. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 28. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 573. ISBN 83-01-14363-0.
  15. Geoportal. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. [dostęp 2012-03-01].
  16. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 28. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 571. ISBN 83-01-14363-0.
  17. Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. W: Urząd m.st. Warszawy [on-line]. architektura.um.warszawa.pl, 2006. [dostęp 2016-05-25]. s. 15.
  18. Jarosław Zieliński: Bielany sprzed 170 lat. Urząd Dzielnicy Bielany, 2007. [dostęp 4.12.2008].
  19. Weatherbase: Historical Weather for Warsaw, Poland (ang.). [dostęp 2008-02-11].
  20. M.C. Peel, B.L. Finlayson, T.A. McMahon. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. „Hydrol. Earth Syst. Sci.”. 11, s. 1633–1644, 2007. ISSN 1027-5606. 
  21. Krzysztof Błażejczyk: Klimat i bioklimat Warszawy. [dostęp 2010-10-27].
  22. Krzysztof Błażejczyk i in.: Miejska wyspa ciepła w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2014, s. 40–43. ISBN 978-83-7963-018-9.
  23. Krzysztof Błażejczyk i in.: Miejska wyspa ciepła w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2014, s. 41. ISBN 978-83-7963-018-9.
  24. „Warsaw, Poland” – World Meteorological Organization.
  25. Warsaw Climate – weather2travel.
  26. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 28. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 574. ISBN 83-01-14363-0.
  27. Henryk Rutkowski: Wprowadzenie [w:] Henryk Rutkowski (red.) Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach.. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015, s. 9. ISBN 978-83-7181-921-6.
  28. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 700. ISBN 83-01-08836-2.
  29. Bożena Wierzbicka: Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1998, s. 10–11, 93. ISBN 83-7059-285-6.
  30. Irena Gieysztorowa, Andrzej Zahorski, Juliusz Łukasiewicz: Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526–1914. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1968, s. 46.
  31. Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Stanisław Lorentz, Władysław Tomkiewicz, Jan Zachwatowicz: Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 69.
  32. Henryk Chodźko, Janusz Bielecki: Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: 2004, s. 28. ISBN 83-05-13330-3.
  33. Maria Bogucka, Maria Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Władysław Tomkiewicz, Andrzej Zahorski: Warszawa w latach 1526–1795. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 144. ISBN 83-01-03323-1.
  34. Polska Encyklopedia Szlachecka, t. I, Warszawa 1935, s. 42.
  35. Alicja Okońska: Marcin Zaleski: malarz Warszawy. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990, s. 48, 77. ISBN 83-03-03152-X.
  36. Krzysztof Dunin-Wąsowicz: Warszawa w czasie I wojny światowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974, s. 22.
  37. Krzysztof Dunin-Wąsowicz: Warszawa w czasie I wojny światowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974, s. 25–35.
  38. Adam Szczypiorski: Od Piotra Drzewickiego do Stefana Starzyńskiego. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1968, s. 48–49.
  39. Maria Nietyksza, Witold Pruss: Zmiany w układzie przestrzennym Warszawy [w:] Irena Pietrza-Pawłowska (red.) Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r.. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 41–43, s. 1973.
  40. Ruta Sakowska: Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 9. na książce wydrukowano ISBN 83-01-11146-X (formalnie błędny numer ISBN). ISBN 83-01-11147-X.
  41. Ruta Sakowska: Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 29. na książce wydrukowano ISBN 83-01-11146-X (formalnie błędny numer ISBN). ISBN 83-01-11147-X.
  42. Warszawa. Jej dzieje i kultura. Aleksander Gieysztor (red.), Janusz Durko (red.). Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 1980, s. 523. ISBN 83-213-2958-6.
  43. Encyklopedia Warszawy. Stanisław Herbst (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 54, 606, 714.
  44. Piotr Majewski: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2005, s. 311. ISBN 83-7436-003-8.
  45. Warszawa. Jej dzieje i kultura. Aleksander Gieysztor (red.), Janusz Durko (red.). Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”, 1980, s. 522. ISBN 83-213-2958-6.
  46. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232).
  47. Miasta w liczbach 2007–2008. [dostęp 2010-12-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-27)].
  48. Ludność. Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2014-06-19].
  49. Jakub Bijak, Anna Kicinger. Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. „CEFMR Working Paper”. 2/2007, 2007. ISSN 1732-0631. 
  50. Michał Wojtczuk. Ilu jest warszawiaków. „Gazeta Stołeczna (dodatek specjalny Warszawa 2030)”, s. 1, 3 października 2015. 
  51. 1939–1979 Roczniki statystyczne GUS.
  52. Krystyna Krzyżakowa, Problemy harmonijnego rozwoju Warszawy, Rozmowa z wiceprezydentem m.st. Warszawy mgr. inż. Jerzym Brzostkiem. „Stolica”, Nr 41 (1556), 9 października 1977 r.
  53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy., Dz. U. z 1975 r. Nr 1, poz. 4.
  54. Ludność Warszawy.
  55. http://www.polskawliczbach.pl/Warszawa, w oparciu o dane GUS.
  56. Magdalena Niziołek: Problemy ustroju aglomeracji miejskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 231. ISBN 978-83-7526-542-2.
  57. Biuletyn Informacji Publicznej. Statut m.st. Warszawy. [dostęp 2010-02-28].
  58. Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112.
  59. Dz. U. z 2015 r. poz. 1438.
  60. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Michał Olszewski.
  61. Artykuł Wiemy, kto został nowym wiceprezydentem Warszawy w serwisie Wiadomosci.Onet.pl (opublikowane 7.06.2013).
  62. Jarosław Dąbrowski podał się do dymisji, TVN Warszawa, 2014, [dostęp 30 kwietnia 2014].
  63. Radni m.st. Warszawy. bip.warszawa.pl/. [dostęp 2016-05-24].
  64. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-12].
  65. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-12].
  66. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-12].
  67. Znamy skład nowej Rady Warszawy! Oto pełna lista radnych miasta!. www.se.pl. [dostęp 2015-10-12].
  68. Uchwała nr LXIV/1995/2009 z 22-10-2009. W: Rada m.st. Warszawy [on-line]. bip.warszawa.pl, 22 października 2009. [dostęp 2015-08-20].
  69. Art. 4 ust. Statutu Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do uchwały nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady m.st. Warszawy Uchwała nr LXIV/1995/2009 z 22-10-2009. W: Rada m.st. Warszawy [on-line]. bip.warszawa.pl, 22 października 2009. [dostęp 2015-08-20].
  70. Art. 8–10 Statutu Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do uchwały nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady m.st. Warszawy Uchwała nr LXIV/1995/2009 z 22-10-2009. W: Rada m.st. Warszawy [on-line]. bip.warszawa.pl, 22 października 2009. [dostęp 2015-08-20].
  71. Artykuł 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361).
  72. World Heritage List: Historic Centre of Warsaw (ang.). [dostęp 28 stycznia 2009].
  73. Tomasz Urzykowski: Dokumenty z odbudowy Warszawy dziedzictwem ludzkości. W: Gazeta Stołeczna [on-line]. 2011-06-10. [dostęp 2011-06-14].
  74. Archive of Warsaw Reconstruction Office (ang.). W: Memory of the World [on-line]. UNESCO, 2011. [dostęp 2011-06-14].
  75. Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (plik:doc).
  76. Dekret warszawski. Warszawa – Oficjalny portal stolicy Polski. [dostęp 2011-08-11].
  77. Iwona Szpala. Skończyć z tym Bierutem w Warszawie. „Gazeta Wyborcza”, s. 7, 2012-06-01. Warszawa. ISSN 348198. 
  78. Gronkiewicz-Waltz: plac Defilad kolorowy od roszczeń. Gazeta Stołeczna, 2011-08-05. [dostęp 2011-08-05].
  79. Iwona Szpala, Magdalena Zubik: Warszawa oddaje parki w prywatne ręce. Są kolejne roszczenia. Gazeta.pl, 2014-06-15. [dostęp 2014-06-19].
  80. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Urząd m.st. Warszawy, 2006-10-10. [dostęp 2013-10-17].
  81. Rocznik Statystyczny Warszawy 2015. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. 31 grudnia 2015. [dostęp 2016-06-03]. s. 370.
  82. Rocznik Statystyczny Warszawy 2015. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. 31 grudnia 2015. [dostęp 2016-06-03]. s. 182.
  83. Warszawa. Rynek pracy. polskawliczbach.pl. [dostęp 2016-02-19].
  84. Rocznik Statystyczny Warszawy 2015. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. 31 grudnia 2015. [dostęp 2016-06-03]. s. 64.
  85. Realizacja budżetu Warszawy w 2015 roku. W: Urząd m.st. Warszawy [on-line]. um.warszawa.pl, 16 czerwca 2016. [dostęp 2016-07-04].
  86. Druk nr 854. W: Urząd m.st. Warszawy [on-line]. bip.warszawa.pl, 2016. [dostęp 2016-07-04]. s. 5.
  87. Uchwała nr XXI/516/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok. W: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 348 [on-line]. 13 stycznia 2016. [dostęp 2016-07-04]. s. 1.
  88. Marzanna Krajewska, Katarzyna Andrzan: Budżet zadaniowy – instrument zarządzania finansami miasta stołecznego Warszawy. W: „Studia BAS” [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych. [dostęp 2014-07-17]. s. 192.
  89. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: PWN, 1994. ISBN 83-01-08836-2.
  90. Dane statystyczne (Warszawa w liczbach). Warszawa – oficjalny portal stolicy Polski. [dostęp 2014-06-24].
  91. Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski: Hipermarkety nie podbiły polskiego rynku. Szansą jest dla nich internet?. http://wyborcza.biz/,+6 marca 2014. [dostęp 2015-06-12].
  92. Marka Warszawa. Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2014-06-19].
  93. Siła nazwy. Warszawa, Kraków i Gdańsk mają najmocniejsze marki wśród miast (pol.). Polska Agencja Prasowa, 2013-12-16. [dostęp 2014-02-21].
  94. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 28. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 572. ISBN 83-01-14363-0.
  95. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2012-04-12].
  96. Krzysztof Śmietana: Zbudują długi tunel pod I linią metra. wyborcza.pl, 2013-01-19. [dostęp 1 września 2013].
  97. Od kładki przez Wisłę po budowę tuneli – nowe inwestycje w stolicy (pol.). um.warszawa.pl. [dostęp 2016-03-31].
  98. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Raport 2015. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, luty 2016.
  99. ZTM Warszawa – rozkłady jazdy. [dostęp 2011-05-02].
  100. KM Łomianki nowym przewoźnikiem warszawskiego ZTM-u – transport-publiczny.pl.
  101. Uruchomienie centralnego odcinka drugiej linii metra od godziny 9:30. Dziś przejazd linią M2 jest BEZPŁATNY..
  102. Metro Warszawskie Sp. z o.o: Raport roczny za 2007 rok (pol.). 2008-09-16. [dostęp 2008-10-25]. s. 19.
  103. Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. [dostęp 2011-05-02].
  104. Przybywa dróg i wypożyczalni (pol.). rowery.um.warszawa.pl. [dostęp 2014-10-28].
  105. Wyniki Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2014 (pol.). rowery.um.warszawa.pl. [dostęp 2014-10-28].
  106. Veturilo. W: Urząd m.st. Warszawy [on-line]. rowery.um.warszawa.pl/. [dostęp 2016-09-06].
  107. Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej. W: Urząd m.st. Warszawy [on-line]. rowery.um.warszawa.pl/. [dostęp 2016-09-06].
  108. Warszawski raport rowerowy 2010. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2010.
  109. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
  110. Rocznik Statystyczny Warszawy 2015. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. warszawa.stat.gov.pl. [dostęp 2016-06-24]. s. 53.
  111. Budżet miasta stołecznego Warszawy 2009 w pigułce. [dostęp 2010-12-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-11)].
  112. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. Miasto st. Warszawa. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2012. [dostęp 2013-05-13].
  113. Barbara Król-Kaczorowska: Teatry Warszawy. Budynki i sale w latach 1748–1975. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, s. 9. ISBN 83-06-01183-X.
  114. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 868. ISBN 83-01-08836-2.
  115. Marek Kwiatkowski: Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 10. ISBN 83-7255-684-9.
  116. Barbara Król-Kaczorowska: Teatry Warszawy. Budynki i sale w latach 1748–1975. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, s. 15. ISBN 83-06-01183-X.
  117. Teatry w Warszawa Repertuary, Adresy i Spektakle | Teatralny.pl, teatralny.pl [dostęp 2016-01-17].
  118. Festiwal Sztuka Ulicy (pol.). [dostęp 2010-09-07].
  119. Wojciech Fijałkowski: Muzeum „polskiego Winkelmana” i jego rozwój w XIX stuleciu [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Warszawa: Arx Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2006, s. 109. ISBN 978-83-7022-160-7.
  120. Krzysztof Pomian: Wincklemann polski [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Warszawa: Arx Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2006, s. 17. ISBN 978-83-7022-160-7.
  121. Muzeum Fryderyka Chopina. [dostęp 2010-01-11].
  122. Noc Muzeów 2016 w Warszawie. W: Urząd m.st. Warszawy [on-line]. um.warszawa.pl. [dostęp 2016-07-11].
  123. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 335. ISBN 83-01-08836-2.
  124. Artur Oppman: Legendy warszawskie. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, s. 23–44. ISBN 978-83-7623-014-6.
  125. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 52.
  126. Tabela klubów występujących w sezonie 2011/2012 Ekstraklasy.
  127. PLUSLiga drużyny.
  128. Kluby sportowe – Sportowa Warszawa.
  129. Obiekty sportowe w Polsce.
  130. Remont stadionu, powstanie nowa płyta i trybuny.
  131. Biegi w Warszawie.
  132. Stowarzyszenie Francja-Polska.
  133. Na stołecznych basenach znajdziesz schronienie przed upałem. Miasto Stołeczne Warszawa, 2014-06-10. [dostęp 2014-06-19].
  134. Baseny w Warszawie. [dostęp 2014-06-19].
  135. Martyna Śmigiel. Spędź lato nad rzeką. „Gazeta Stołeczna”, s. 4–5, 1 lipca 2016. 
  136. Ewa K. Czaczkowska. Stolica mniej wierząca. „Życie Warszawy”, 2010-06-09. 
  137. Prażanie w niedzielę częściej idą do kościoła. „Życie Warszawy”, 2010-05-13. 
  138. Tomasz Urzykowski: Warszawska religijność: katolicy jak średnia krajowa. warszawa.gazeta.pl, 22 kwietnia 2016. [dostęp 2016-06-05].
  139. Matka Boża Łaskawa patronka Warszawy. [dostęp 2010-09-13].
  140. Zielona Warszawa. [dostęp 2009-11-22].
  141. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 296. ISBN 83-01-08836-2.
  142. Seminarium dr. Pawła Koperskiego.
  143. M. Luniak – Ptaki w Mieście – Wiedza i Życie nr 2/1998.
  144. Warszawa – oficjalny serwis stolicy Polski (pol.). [dostęp 2011-12-22].

  Bibliografia[]

 • Dokumentacja Bibliograficzna do Historii Europy Środkowo-Wschodniej (Herder-Institut)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Warszawa w katalogu Open Directory Project
 • Warszawa w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XIII (Warmbrun – Worowo) z 1893 r.
 • Informacje ogólne
 • Warszawa – oficjalny serwis stolicy Polski. Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 24 czerwca 2014].
 • WarsawTour – oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy. SCI-ART. [dostęp 24 czerwca 2014].
 • Tematyczne panoramy Warszawy. [dostęp 24 czerwca 2014].
 • Warszawikia – Encyklopedia wiki poświęcona miastu Warszawa. [dostęp 15 listopada 2009].
 • Warszawa – Ostatnie spojrzenie. Niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944. [dostęp 24 czerwca 2014].
 • Mapy
 • Mapa Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy. [dostęp 24 czerwca 2014].
 • Komunikacyjna Mapa Aglomeracji Warszawskiej. [dostęp 15 listopada 2009].
 • Archiwalne plany Warszawy i sieci komunikacji miejskiej. [dostęp 15 listopada 2009].
 • Warszawa 1939, interaktywny portal miłośników przedwojennej Warszawy. [dostęp 2 maja 2013].
 • Lądowisko Szaserów – lądowisko sanitarne w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, położone przy ul. Szaserów 128. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy, o dopuszczalnej masie startowej do 12 000 kg.Mieczysław Bareja (ur. 18 października 1939 w Siedlcach, zm. 10 lutego 2003) – polski prawnik, prezydent Warszawy w 1994.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Godzina W (Wybuch) lub (Wystąpienie) – kryptonim rozpoczęcia powstania warszawskiego o godz. 17:00, we wtorek 1 sierpnia 1944.
  Pruszków – stacja kolejowa w podwarszawskim Pruszkowie, w województwie mazowieckim, w Polsce. Na stacji Pruszków swój bieg kończy linia S1 Szybkiej Kolei Miejskiej.
  Michael Leopold Willmann (Michał Leopold Willmann, ochrzczony 27 września 1630 w Królewcu, zm. 26 sierpnia 1706 w Lubiążu) – malarz śląski, zwany "śląskim Rafaelem" albo "Apellesem".
  Maraton Warszawski – bieg maratoński odbywający się w stolicy Polski, w Warszawie. Pierwsza edycja odbyła się 30 września 1979. Wówczas długość trasy wynosiła około 40,6 km.
  Kopiec Powstania Warszawskiego usytuowany jest po południowej stronie ulicy Bartyckiej. Dawniej na mapach opisany jako Kopiec Czerniakowski. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 24 marca 2004 r. nazwany Kopcem Powstania Warszawskiego. Obiekt ten znajduje się na Czerniakowie w warszawskiej dzielnicy Mokotów.
  Stara Kordegarda, Kordegarda Wschodnia – budynek kordegardy powstały w latach 1791-1792 jako część kompleksu pałacowego Łazienek. Dawniej mieszkali w niej wartownicy, strzegący drogi do Pałacu na Wodzie.
  Warszawa Żwirki i Wigury - przystanek osobowy Polskich Kolei Państwowych obsługiwany przez Koleje Mazowieckie. Przystanek położony jest na terenie warszawskiej Ochoty, przy ul. Żwirki i Wigury, na tzw. linii radomskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.658 sek.