• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warstwowanie

  Przeczytaj także...
  Ławica skalna to warstwa lub zespół warstw wchodzących w skład skały osadowej (niekiedy również innych skał), o zbliżonych cechach sensu lato, a szczególnie wyraźnie wyróżniających się od warstw sąsiednich. Ławica jest wyraźnie oddzielona od góry i dołu równoległymi płaszczyznami. Różni się od pozostałych barwą lub odmienną strukturą.Sedymentologia to nauka o powstawaniu skał osadowych lub inaczej nauka zajmującą się procesami kształtowania, transportu i depozycji (sedymentacji) materiału. Uznawana jest za część nauk geologicznych lub geograficznych.
  Warstwa w geologii to jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów). Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.

  Warstwowanie to cecha skał osadowych polegająca na występowaniu w nich warstw.

  Rozróżnia się skały warstwowane i nie warstwowane. W skałach warstwowanych wyróżnia się liczne rodzaje warstwowania, powstające w wyniku rozmaitych procesów sedymentacji i zależnych od składu mineralnego skały i warunków sedymentacji. Termin warstwowanie może być stosowane jako synonim pojęcia "struktura sedymentacyjna"

  Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.

  W sedymentologii jednostki warstwowania to:

  1. lamina
  2. zestaw lamin
  3. wielozestaw
  4. warstwa
  5. ławica
  6. soczewa
  7. budina

  Warstwowania przekątne można podzielić na:

 • zestawy tabularne
 • klinowe
 • rynnowe (symetryczne i asymetryczne)
 • zestawy kątowe
 • tangencjalne
 • sigmoidalne
 • agradacyjne warstwowanie przekątne
 • warstwowanie jodełkowe (=herring bone)
 • warstwowania złożone: smużyste, faliste i soczewkowe
 • wielkoskalowe warstwowanie przekątne
 • kopułowe warstwowanie przekątne
 • Literatura[ | edytuj kod]

  Materiały do ćwiczeń z geologii: "Skała osadowa jako zapis procesów sedymentacji", dostęp 09.06.2009

  Laminacja - występowanie w skale osadowej lub metamorficznej cienkich, najczęściej kilkumilimetrowych warstewek - lamin, różniących się od siebie strukturą lub składem mineralnym. Laminy nie wykazują wewnętrznego zróżnicowania (warstwowania), są więc pod tym względem najdrobniejszymi jednostkami podziału ośrodka skalnego.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.