• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warstwa ziarnista

  Przeczytaj także...
  Sole mineralne – nieorganiczne związki chemiczne z grupy soli. Pojęcie to często odnosi się do soli spotykanych w naturze (w organizmach żywych, pożywieniu itp.). Sole mineralne są ważnym składnikiem diety człowieka, spełniają bowiem rolę budulcową oraz regulatorową. Stanowią około 4% organizmu człowieka (przy czym najważniejsze to chlorek sodu, a także sole wapnia i magnezu). Niedostateczna ilość soli mineralnych w diecie może prowadzić do poważnych zaburzeń w organizmie człowieka.Osłona przejrzysta (łac. zona pellucida) – cienka warstwa galaretowatej substancji pozakomórkowej pomiędzy oocytem a komórkami warstwy ziarnistej.
  Komórki folikularne – komórki tworzące jedną albo kilkuwarstwową ścianę pęcherzyka jajnikowego, wchodzące w bezpośredni kontakt z komórką jajową. Wydzielają estrogeny i progesteron, oraz pełnią funkcje odżywcze względem jajeczka. Po jajeczkowaniu komórki otaczają uwolnioną komórkę jajową, tworząc u ssaków tzw. osłonkę promienistą.

  Warstwa ziarnista – to warstwa komórek wokół oocytu, powstała dzięki podziałom mitotycznym komórek somatycznych w drugiej fazie wzrostu pęcherzyka pierwotnego. Komórki warstwy ziarnistej leżące najbliżej oocytu wytwarzają wypustki cytoplazmatyczne, które przebijają leżącą pod nimi osłonę przejrzystą docierając do oolemmy i miejscach kontaktu tworząc desmosomy i złącza szczelinowe, umożliwiające wymianę substancji pomiędzy oocytem a komórkami warstwy ziarnistej. Warstwa ziarnista magazynuje sole mineralne.

  Złącza szczelinowe – kanały białkowe przebiegające z jednej komórki do drugiej umożliwiając bezpośrednią wymianę cząsteczek znajdujących się w ich cytoplazmie. Ze względu na niewielką średnicę kanału wymiana ta jest ograniczona do bardzo małych cząsteczek i jonów, a także niektórych cukrów i nukleotydów.Desmosomy (ang. muculae adherens, łac. zonulae adherentes) – miejsca połączenia, mocno kotwiczące filamenty pośrednie pomiędzy sąsiednimi komórkami. Są to struktury łączące komórki na zasadzie zatrzasków. Odległość pomiędzy błonami komórkowymi sąsiednich komórek w obrębie desmosomu wynosi ok. 50 nm. W ich tworzeniu uczestniczą desmogleiny i desmoplakina. Półdesmosomy (hemidesmosomy) stanowiące jedną część zatrzasku łączą komórki z błoną podstawną, np. w nabłonku.

  Bibliografia[]

  1. Jura C., Klag J., Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

  Oocyt – komórka dająca początek komórce jajowej (jajom) oraz towarzyszącym jej ciałkom kierunkowym, jedno ze stadiów oogenezy. Oocyt I rzędu powstaje z oogonium w wyniku podziału mitotycznego; Oocyt II rzędu powstaje z oocytu I rzędu w wyniku podziału mejotycznego (pierwszy podział mejotyczny, zwany redukcyjnym – następuje redukcja ilości materiału genetycznego).Mitoza – proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką macierzystą. Jest to najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach somatycznych i generatywnych roślin.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.