• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warmiacy

  Przeczytaj także...
  Georg Maximilian Sterzinsky (ur. 9 lutego 1936 w Warlack, obecnie Worławki - zm. 30 czerwca 2011 w Berlinie), niemiecki duchowny katolicki, arcybiskup Berlina, kardynał.Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".
  Orientalistyka – nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych (np. francuska, zob. INALCO) także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.

  Warmiacygrupa etniczna mieszkańców Warmii. W Polsce odnosi się przede wszystkim do polskojęzycznych mieszkańców południowej Warmii, którzy od XIV wieku zasiedlili ten teren, a od pokrewnej grupy etnicznej Mazurów odróżniali się odrębną gwarą warmińską oraz wyznawanym katolicyzmem (wśród Mazurów dominuje luteranizm). Różnice między Warmiakami i Mazurami pogłębiły także podziały polityczne: Warmiacy od 1466 do 1772 roku mieszkali w należących do Polski Prusach Królewskich.

  Gazeta Olsztyńska” – gazeta regionalna ukazująca się w województwie warmińsko-mazurskim, powstała 6 kwietnia 1970 roku z przemianowania "Głosu Olsztyńskiego".Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:

  Obecnie określenie „Warmiacy” jest w większości przypadków historyczne. Współcześnie ze względu na napływ nowej ludności (po 1945) i wyjazdy większości Warmiaków i Mazurów do RFN (czyli zanik odrębności kulturowo-religijnych) trudno jest mówić o grupie ludności wyróżniającej się językiem (gwarą), kulturą czy religią. Wraz z postępującymi procesami globalizacji i równoczesnym renesansem lokalności i regionalności można jednak obserwować silniejsze akcentowanie przeszłości Warmii i samookreślanie się współczesnych mieszkańców tego regionu jako Warmiaków.

  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").Feliks Nowowiejski (ur. 7 lutego 1877 w Wartemborku – obecnie Barczewo na Warmii, zm. 18 stycznia 1946 w Poznaniu) – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambelan papieski.

  Znani Warmiacy[ | edytuj kod]

  Warmia (Ermland) w 1648 r.

  (w porządku alfabetycznym:)

 • Walenty Barczewski – działacz narodowy, historyk, pisarz, folklorysta, redaktor i wydawca, wieloletni proboszcz w Brąswałdzie.
 • Rainer Barzel – polityk CDU
 • Antoni Blank – malarz
 • Jan Boenigk – nauczyciel
 • Jan Chłosta – historyk
 • Edward Cyfus – regionalista, pisarz
 • Hugo Haase – polityk SPD
 • Johann Hirschberg, archiprezbiter w Barczewo (1888–1910), polityk
 • Jan Liszewski – założyciel Gazety Olsztyńskiej
 • Feliks Nowowiejskikompozytor, dyrygent
 • Seweryn Pieniężny – polski patriota, dziennikarz
 • Ignacy Pietraszewskiorientalista, podróżnik, tłumacz z Biskupca
 • Piotr Poleskikupiec i rajca olsztyński, założyciel fundacji Poleskich
 • Regina Protmannbłogosławiona zakonnica, założycielka zakonu św. Katarzyny
 • Andrzej Samulowski – poeta ludowy i działacz z Gietrzwałdu
 • Franciszek Sarnowski – polski działacz oświatowy w Niemczech
 • Georg Sterzinskykardynał, arcybiskup Berlina
 • Franciszek Szczepański – bibliotekarz, warmiński działacz społeczny z Lamkowa
 • Hans-Jürgen Wischnewski – polityk SPD
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gwara warmińska
 • Łajs – granica jedności
 • Bałdy – aleja biskupów
 • Edward Cyfus – współczesny piewca gwary warmińskiej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dom Warmiński
 • Jan Boenigk (ur. 24 lipca 1903 w Tomaszkowie, zm. w 22 lipca 1982 w Olsztynie) – polski nauczyciel działający w Prusach Wschodnich zasłużony w tworzeniu polskiego szkolnictwa na Warmii i Powiślu.Jan Antoni Blank (ur. 6 maja 1785 w Olsztynie, zm. 20 lutego 1844 w Warszawie) – polski malarz historyczny, reprezentant warszawskiego klasycyzmu, portrecista. By podkreślić swoje pochodzenie posługiwał się dwuczłonowym nazwiskiem, podpisując się często Jan Antoni Blank-Białecki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rainer Candidus Barzel (ur. 20 czerwca 1924 w Braniewie, zm. 26 sierpnia 2006 w Monachium) – niemiecki polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Sprawował funkcję przewodniczącego CDU od 1971 do 1973 i był kandydatem partii na stanowisko kanclerza w wyborach w 1972, jednak przegrał z Willy Brandtem z SPD.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Franciszek Szczepański (ur. 28 sierpnia 1842 w Lamkowie, zm. 4 lipca 1907 w Lamkowie) – warmiński działacz społeczny, bibliotekarz. Zasłużył się w organizacji wiejskich bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych na południowej Warmii.
  Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) – niemiecka partia polityczna, założona po II wojnie światowej. Partia określa się mianem centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. CDU nie istnieje w Bawarii, ponieważ w tym kraju związkowym działa partia o podobnym charakterze, CSU. Na szczeblu ogólnokrajowym partie te współdziałają, występując jako CDU/CSU; mimo to każde z ugrupowań zachowuje swoją własną strukturę. Tworzą wspólną frakcję w niemieckim parlamencie i nie prowadzą przeciwko sobie żadnych działań. Połączenie CDU i CSU nazywane jest powszechnie Unią.
  Edward Cyfus (ur. w 1949 w Dorotowie) – warmiński działacz regionalny, autor publikacji i pogadanek w gwarze warmińskiej.
  Bałdy (niem. Balden) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.
  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.