• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wangi

  Przeczytaj także...
  Wanga błękitna, wanga dwubarwna (Cyanolanius madagascarinus) – gatunek ptaka z rodziny wang (Vangidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Cyanolanius. Występuje na Madagaskarze oraz na Komorach. Zamieszkuje lasy tropikalne.Wanga sierpodzioba, dzierzbowiec długodzioby (Falculea palliata) – gatunek ptaka z rodziny wang (Vangidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Falculea.
  Xenopirostris – rodzaj ptaków z rodziny wang (Vangidae), obejmujący gatunki występujące endemicznie na Madagaskarze.

  Wangi (Vanginae) – podrodzina ptaków z rodziny wangowatych (Vangidae).

  Występowanie[]

  Podrodzina obejmuje kilkanaście gatunków ptaków występujących wyłącznie na Madagaskarze.

  Charakterystyka[]

  Są to ptaki leśne, polujące na gady, żaby i owady. Gniazda umieszczają na drzewach. Nie podejmują migracji. Historia naturalna wang przypomina nieco historię zięb Darwina. Przodkowie wszystkich wang po przybyciu na Madagaskar, przystosowali się do wykorzystania różnych nisz ekologicznych, co zaowocowało dynamiczną radiacją i wyodrębnieniem się wielu odmiennych gatunków.

  Zięby Darwina (Geospizinae) – grupa kilkunastu niewielkich, bardzo podobnych do siebie gatunków ptaków odkrytych przez Karola Darwina podczas wyprawy HMS Beagle (zob. też John Gould). Początkowo zaliczono je jako podrodzinę Geospizinae z rodziny ziarnojadów (Fringillidae) z rzędu wróblowych. Później rodzaje uprzednio do niej zaliczane zaklasyfikowano do rodziny trznadlowatych (Emberizidae), w podrodzinie trznadli (Emberizinae). Obecnie wszystkie zięby Darwina zaliczane są do tanagr (Thraupidae). Nazwa zięby Darwina zachowała się jako potoczne określenie tej grupy gatunków ptaków śpiewających, które wywodzą się od wspólnego przodka przybyłego przed wiekami na Wyspy Galapagos i które na skutek radiacji adaptacyjnej przystosowały się do różnych nisz ekologicznych.Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Systematyka[]

  Do podrodziny zaliczane są następujące rodzaje:

 • Newtonia
 • Tylas – jedynym przedstawicielem jest Tylas eduardi – tylas
 • Calicalicus
 • Hypositta – jedynym przedstawicielem jest Hypositta corallirostris – koralodziób
 • Leptopterus – jedynym przedstawicielem jest Leptopterus chabert – wanga srokata
 • Cyanolanius – jedynym przedstawicielem jest Cyanolanius madagascarinus – wanga błękitna
 • Mystacornis – jedynym przedstawicielem jest Mystacornis crossleyi – wanga białowąsa
 • Pseudobias – jedynym przedstawicielem jest Pseudobias wardi – wanga żałobna
 • Vanga – jedynym przedstawicielem jest Vanga curvirostris – wanga hakodzioba
 • Schetba – jedynym przedstawicielem jest Schetba rufa – wanga rdzawa
 • Euryceros – jedynym przedstawicielem jest Euryceros prevostii – hełmodziób
 • Xenopirostris
 • Oriolia – jedynym przedstawicielem jest Oriolia bernieri – wanga stalowa
 • Falculea – jedynym przedstawicielem jest Falculea palliata – wanga sierpodzioba
 • Artamella – jedynym przedstawicielem jest Artamella viridis – wanga białogłowa
 • Przypisy

  1. Systematyka i nazwy polskie za: Paweł Mielczarek, Marek Kuziemko: Podrodzina: Vanginae Swainson & Richardson, 1832 - wangi (wersja: 2015-10-17). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2015-11-04].
  2. Frank Gill, David Donsker (red.): Batises, woodshrikes, bushshrikes & vangas (ang.). IOC World Bird List: Version 5.4. [dostęp 2015-11-04].
  3. Satoshi Yamagishi, Masanao Honda, Kazuhiro Eguchi and Russel Thorstrom. Extreme Endemic Radiation of the Malagasy Vangas (Aves: Passeriformes). „Journal of Molecular Evolution”. 53 (1), s. 39-46, 2001. DOI: 10.1007/s002390010190 (ang.). 
  4. John H. Boyd III: Vangidae: Vangas (ang.). W: Aves—A Taxonomy in Flux 3.00 Introduction [on-line]. John Boyd's Home Page. [dostęp 2015-05-17].

  Linki zewnętrzne[]

 • Krótkie filmy z różnymi gatunkami wang (ang.)
 • Artykuł o wangach (ang.)
 • Wędrówki ptaków (migracje) – zjawisko przemieszczania się ptaków między dwoma obszarami (lęgowisko i zimowisko) spowodowane zmianami warunków atmosferycznych i co za tym idzie niedostępnością pokarmu. W klimacie tropikalnym wędrówka jest spowodowana zmianami pór: suchej i deszczowej. Poza wyjątkowymi przypadkami na zimowiskach ptaki nie przystępują do lęgów.Żabowate (Ranidae), tzw. żaby właściwe – rodzina płazów bezogonowych zaliczanych do grupy Neobatrachia. Do żabowatych należy 16 rodzajów i ok. 340 gatunków.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gniazdo – różnego typu konstrukcje, wykonane przez zwierzęta jako schronienie, a zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych. Gniazda budują stawonogi, ryby, żaby, ptaki, a także gady. Gniazda pełniące funkcje inkubatorów budowały także dinozaury. Ssaki budują zwykle gniazda mieszkalne lub legowiska.
  Gady (Reptilia, od łac. repto – czołgać się) – parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły. Niektóre kopalne gady naczelne, czyli archozaury (takie jak pterozaury i dinozaury), były prawdopodobnie zwierzętami stałocieplnymi.
  Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.
  Radiacja adaptacyjna, radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza – gwałtowna radiacja ewolucyjna polegająca na rozprzestrzenieniu się jednolitej grupy organizmów o wspólnym pochodzeniu do różnych nisz ekologicznych przy jednoczesnym zróżnicowaniu cech u form potomnych. W wyniku radiacji adaptacyjnej z jednolitej grupy wyjściowej (zwykle gatunku) powstaje wiele innych, przystosowanych do życia w różnych środowiskach.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.