• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wanda Karpowicz  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jadwiga Jawurkówna (ur. w 1880 roku w Żyrardowie, zm. 11 sierpnia 1944 w Warszawie) – nauczycielka, która wraz z Jadwigą Kowalczykówną założyła i prowadziła przez 41 lat prywatną szkołę dla dziewcząt, znaną jako „Szkoła na Wiejskiej”. Obie Panny Jadwigi zostały zastrzelone przez Niemców w czasie powstania warszawskiego.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

  Wanda Karpowicz (ur. 4 września 1897 w Warszawie, zm. 22 czerwca 1985 tamże) – polska specjalistka w dziedzinie pterydologii, naukowiec i dydaktyk oraz popularyzatorka wiedzy przyrodniczej, członek honorowy PTB.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Wanda Karpowicz była córką Stanisława Karpowicza (znanego pedagoga) i Marii z Kruszewskich Karpowiczowej. Od 1911 roku uczęszczała do prywatnej żeńskiej szkoły Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny (zob. Szkoła na Wiejskiej), którą skończyła z wyróżnieniem w roku 1915.

  Jędrzejewiczowska reforma szkolnictwa – reforma polskiego systemu szkolnictwa (podstawowego i ponadpodstawowego), opracowana przez ministra Janusza Jędrzejewicza, wdrażana od lipca 1932, której zasady obowiązywały do 1948.Florystyka, autchorologia, florystyczna geografia roślin, geobotanika florystyczna – dział botaniki, a ściślej geografii roślin i geobotaniki, zajmujący się inwentaryzacją flory w celu ustalania spisu gatunków roślin z podaniem ich stanowisk (rozmieszczenia) na określonym obszarze. W szerszym ujęciu zajmuje się badaniem zasięgów roślin, grupowaniem roślin według kryterium zasięgowego oraz powinowactwem florystycznym różnych obszarów, ich zróżnicowaniem florystycznym.

  W latach 1914–1919 studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka biologii w szkole Kowalczykówny (1919–1939) oraz wykonywała w UW pracę doktorską.

  W czasie II wojny światowej organizowała w okupowanej Warszawie tajne nauczanie.

  Po wojnie (1945–1947) pracowała w Łodzi, w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, w Wyższej Szkole Pedagogicznej i liceach. W roku 1947 powierzono jej organizację warszawskiego Ogniska Metodycznego dla nauczycieli biologii (przekształconego później w ośrodek metodyczny). Uczyła też w Liceum im. Batorego. W kolejnych latach była adiunktem w Katedrze Botaniki Ogólnej WSP w Warszawie (1950–1953), w Pracowni Fitosocjologii Leśnej Instytutu Botaniki PAN (1954–1956) i w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UW (1959–1964). Prowadziła wykłady z botaniki na Wydziale Pedagogicznym UW (1953–1968) oraz z metodyki nauczania biologii na Wydziałach Biologii i Nauk o Ziemi (1955–1957) i Pedagogicznym (1954–1968) UW oraz na Studium Pedagogiki dla Pracujących w UW.

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. (WSiP) – wydawnictwo, które wydaje głównie podręczniki szkolne i inne materiały edukacyjne. Powstało zarządzeniem ministra edukacji narodowej 9 kwietnia 1945 r., jako Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), z których w 1951 roku wydzielone zostało Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego. W 1974 roku oba wydawnictwa zostały połączone w wydawnictwo pod obecną nazwą i działały w formie przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zostało dokonane przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 16 września 1998 r. Od 3 listopada 2004 do 30 sierpnia 2010 przedsiębiorstwo było notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Ośrodek metodyczny - specyficzna instytucja, której głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli. Pierwsze ośrodki powstały zaraz po zakończeniu II wojny światowej, nosiły one wtedy nazwę placówek naukowo-dydaktycznych.

  Na emeryturę przeszła w 1964 roku, nie przerywając pracy na uczelni i działalności popularyzatorskiej, m.in. w Polskim Towarzystwie Botanicznym i Towarzystwie Wiedzy Powszechnej.

  Zmarła w 1985 roku. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

  Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Insektarium − rodzaj wiwarium dla owadów i stawonogów, takich jak pająki, chrząszcze, karaluchy, mrówki, pszczoły, wije, stonogi, świerszcze, koniki polne, skorpiony.
  Oznaczanie – określanie nazwy taksonu (zwykle gatunku) organizmu (rośliny, grzyba, zwierzęcia, protista, bakterii itd.), zwykle z wykorzystaniem specjalistycznych kluczy do oznaczania, atlasów i innych opracowań naukowych (rzadziej popularnonaukowych). Czynność w badaniach florystycznych, mikologicznych i faunistycznych, jak również w badaniach inwentaryzacyjnych i monitoringowych.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie przy ul. Pandy 13 (w dzielnicy Ochota na Szczęśliwicach). Powstała decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r.
  Szkoła na Wiejskiej – prywatna pensja żeńska w przy ul. Wiejskiej 5 w Warszawie, założona przez Jadwigę Kowalczykównę (Jadwiga Czarna) i Jadwigę Jawurkównę (Jadwiga Biała) w roku 1903 i prowadzona przez jej założycielki do ich tragicznej śmierci w roku 1944 (w czasie powstania warszawskiego).
  Akademia Umiejętności – polska instytucja naukowa utworzona w 1872 r. w Krakowie, przy czym uroczystego jej otwarcia dokonano w roku 1873 w obecności cesarza Franciszka Józefa. Powstała z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego działającego od 1815 r. W 1893 przekazano na jej własność zbiór Biblioteki Polskiej w Paryżu. Pierwsze posiedzenie odbyło się 18.02.1873 roku. Początkowo składała się z 3 wydziałów – filologicznego, historyczno-filozoficznego oraz matematyczno-przyrodniczego.
  Zachylnik (Thelypteris Schmidel, 1763) – rodzaj paproci należących do rodziny paprotkowatych, liczący ok. 100 gatunków. Gatunkiem typowym jest Thelypteris palustris L..

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.106 sek.