• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Walter Noddack

  Przeczytaj także...
  17 sierpnia jest 229. (w latach przestępnych 230.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 136 dni. Ida Noddack, imię i nazwisko panieńskie Eva Tacke (ur. 25 lutego 1896 w Wesel - zm. 24 września 1978 w Bad Neuenahr) – chemik niemiecki, żona Waltera Noddacka.
  Emilio Gino Segré (ur. 1 lutego 1905 w Tivoli, Włochy, zm. 22 kwietnia 1989 w Lafayette, Kalifornia, USA) – amerykański fizyk jądrowy, z pochodzenia włoski Żyd, który w 1937 roku otrzymał wspólnie z Carlo Perrierem (1886-1948) pierwszy pierwiastek sztuczny – technet (Tc). W 1940 roku Segrè uczestniczył w odkryciu astatu, a w roku 1941 plutonu.

  Walter Noddack (ur. 17 sierpnia 1893 w Berlinie, zm. 7 grudnia 1960 tamże) – chemik niemiecki, wraz z Idą Tacke i Otto Bergiem w 1925 roku ogłosili wykrycie nowego pierwiastka o liczbie atomowej 75, odkrycie potwierdzili w 1928 roku dzięki wyizolowali 1 grama nowego pierwiastka z 660 kg molibdenitu. Uczeni nazwali odkryty pierwiastek rhenium czyli „Ren” (rzeka w Niemczech).

  Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu. W symbolicznym zapisie jądra izotopu umieszczana jest w lewym dolnym indeksie:International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Odrestaurowany niemiecki układ okresowy z lat 1904-1945 w audytorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jest na nim umieszczony pierwiastek 43, masurium (Ma), opisany w 1925 roku przez naukowców niemieckich

  Obecnie Noddacka, Tacke i Berga powszechnie uznaje się za odkrywców pierwiastka o licznie atomowej 75 (renu), choć w 1908 roku pierwiastek ten opisał japoński chemik Masataka Ogawa, przypisał mu jednak błędną liczbę atomową 43. Ogawa nazwał odkryty pierwiastek „nipponium (Np)”.

  Carlo Perrier (1886-1948), amerykański uczony, który w 1937 otrzymał wspólnie z Emilio Segré (1905-1989) pierwszy pierwiastek sztuczny - technet (Tc). Uzyskany on został w wyniku rozpadów promieniotwórczych.Kolumbit = columbit – nieaktualna nazwa minerału, który obecnie nosi nazwę ferrocolumbit. Jest to ogólna nazwa mieszanin izomorficznych, wyprowadzona od nazwy pierwiastka columbium = niobium.

  W roku 1925 bombardując minerał kolumbit ([(Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6]) elektronami zespół Noddacka wykrył, dzięki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, obecność pierwiastka o liczbie atomowej 43, który uczeni nazwali masurium (od nazwy regionu Mazury, wówczas w Prusach Wschodnich). Eksperyment budził wątpliwości ponieważ wyraźny sygnał wystąpił jedynie na 28 widmach z 1000 zarejestrowanych (dodatkowo na 70 otrzymano niejednoznaczny sygnał). Eksperymentu nie udało się go powtórzyć, a nowego pierwiastka nie udało się wyizolować. Ostatecznie pierwiastek o liczbie atomowej 43 został otrzymany w 1937 roku przez Emilio Gino Segrè i Carlo Perriera. Został on nazwany technetium (początkowo uznano, że można go otrzymać jedynie sztucznie, technet wykryto w przyrodzie w 1961 roku).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Die Ekamangane, „Die Naturwissenschaften”, 13 (26), 1925, s. 567–574, DOI10.1007/BF01558746, ISSN 0028-1042 [dostęp 2019-07-14] (niem.).
  2. J. Noddack, W. Noddack, Die Herstellung von einem Gram Rhenium, „Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie”, 183 (1), 1929, s. 353–375, DOI10.1002/zaac.19291830126, ISSN 0863-1786 [dostęp 2019-07-14] (niem.).
  3. Ignacy Eichstaedt: Księga pierwiastków. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970, s. 282-286,.
  4. H.K. Yoshihara, Discovery of a new element ‘nipponium’: re-evaluation of pioneering works of Masataka Ogawa and his son Eijiro Ogawa, „Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy”, 59 (8), 2004, s. 1305–1310, DOI10.1016/j.sab.2003.12.027 [dostęp 2019-07-14] (ang.).
  5. Per Enghag, Encyclopedia of the elements : technical data, history, processing, applications, Weinheim: Wiley-VCH, 2004, ISBN 978-3-527-61233-8, OCLC 212131349 [dostęp 2019-07-14].
  6. Gutachten vom Februar 1998 bis Juli 2000, 31 stycznia 2000, DOI10.1515/9783110506020 [dostęp 2019-07-15].
  7. B.T. Kenna, P.K. Kuroda, Isolation of naturally occurring technetium, „Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry”, 23 (1-2), 1961, s. 142–144, DOI10.1016/0022-1902(61)80098-5 [dostęp 2019-07-14] (ang.).
  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.Wydział Chemiczny to jeden z dziewięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej kształcący w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Otto Berg (ur. 23 października 1873 w Berlinie, zm. 1939) – niemiecki fizyk, fizykochemik i specjalista w dziedzinie spektroskopii rentgenowskiej. Wraz z Walterem Noddackiem i Idą Tacke odkrył w 1925 roku pierwiastek o liczbie atomowej 75, który naukowcy następnie wyizolowali w 1928 roku. Pierwiastek ten został przez nich nazwany rhenium co oznacza „Ren”.
  Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.
  Ren (Re, łac. rhenium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwy rzeki Ren.
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Ren (fr. Rhin, niem. Rhein, nid. Rijn, ret. Rein) – jedna z najdłuższych rzek w Europie, licząca 1233 km, w tym 865 km w Niemczech Ren wypływa z Alp Szwajcarskich (gdzie ma swoje źródło), przez Jezioro Bodeńskie, dalej na północ tworząc granicę między Francją a Niemcami. Ren uchodzi poprzez Deltę Renu i Mozy do Morza Północnego na zachód od Rotterdamu w Holandii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.