• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Walter Krueger  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.
  Życiorys[]

  Dzieciństwo i młodość[]

  Urodził się 26 stycznia 1881 w mieście Flatow (obecnie Złotów), w ówcześnie należącej do Niemiec prowincji Prusy Zachodnie. Jego rodzina wyemigrowała do USA, gdy miał 8 lat. Jego ojciec, Julius OH Krueger, był emerytowanym oficerem armii pruskiej, pochodził z Frankfurtu nad Odrą. W Złotowie podjął próbę dzierżawy majątku książęcego, ale szybko osierocił rodzinę. Dziadek Kruegera ze strony matki, Anny Hasse, był lekarzem powiatowym.

  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Wyspy Trobrianda (Wyspy Trobriandzkie, Trobriandy, nazwa miejscowa: Wyspy Kiriwina) – archipelag kilkunastu wysp i wysepek koralowych o powierzchni 440,3 km² położony na Morzu Salomona na wschód od Nowej Gwinei, należą do państwa Papua-Nowa Gwinea. Wyspy są obecnie zagrożonym ekosystemem tropikalnych lasów deszczowych.

  Służba wojskowa[]

  W 1898 zaciągnął się jako ochotnik do służby podczas wojny amerykańsko-hiszpańskiej. W ciągu następnego roku podczas walk na Kubie podjął służbę już jako żołnierz zawodowy. Służąc w jednostce piechoty na Filipinach otrzymał awans do stopnia sierżanta, a w 1901 podporucznika, następnie został skierowany do 30. Regimentu Piechoty.

  Nowa Brytania (ang. New Britain) – największa wyspa w Archipelagu Bismarcka, wchodzącego w skład Papui-Nowej Gwinei. Główne miasto wyspy to Rabaul.Cmentarz Narodowy w Arlington (ang. Arlington National Cemetery) - amerykański cmentarz wojskowy położony w Arlington, w stanie Wirginia na terenie Stanów Zjednoczonych.

  Powróciwszy do Stanów Zjednoczonych w 1903 ukończył Infantry-Cavalry School w Fort Leavenworth w stanie Kansas (1906) oraz General Staff College (1907), po czym ponownie został skierowany na Filipiny.

  W 1916] brał udział w ekspedycji karnej gen. Johna J. Pershinga przeciwko siłom meksykańskiego rewolucjonisty, gen. Pancho Vilii.

  I wojna światowa[]

  W lutym 1918, po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej służył we Francji jako zastępca szefa sztabu 26. Dywizji Piechoty, a później 84. Dywizji Piechoty i korpusów czołgowych. Następnie, pod koniec wojny został zastępcą szefa sztabu IV i VI Korpusu okupacyjnego, awansowany do stopnia pułkownika.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.

  Okres międzywojenny[]

  Po okresie spędzonym w Infantry School w Forcie Benning w stanie Georgia oraz w dowództwie 55. Regimentu Piechoty w Camp Funston w Kansas, uczęszczał do Army War College, który ukończył w 1921, lecz pozostał tam jeszcze przez rok jako instruktor.

  W latach 1922–1925 pracował w Wydziale Planowania Sztabu Generalnego Stanów Zjednoczonych (War Plans Division of the U.S. General Staff). W 1926 ukończył Naval War College, następnie wykładał tam w latach 1928–1932.

  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.Papua-Nowa Gwinea (Papua New Guinea, Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei – Independent State of Papua New Guinea) – państwo w Oceanii, w Melanezji, położone w większości na wyspie Nowa Gwinea oraz dodatkowo na około 2800 wyspach. Lądowo graniczy jedynie z Indonezją, ale w najbliższym otoczeniu leżą również Australia i Wyspy Salomona. Papuę-Nową Gwineę oblewają wody Oceanu Spokojnego, Morza Nowogwinejskiego oraz Morza Koralowego.

  Przez dwa lata dowodził 6. Regimentem Piechoty w Jefferson Barracks w stanie Missouri, następnie powrócił do Wydziału Planowania i w maju 1936 objął jego kierownictwo. W październiku 1936 został awansowany do stopnia generała brygady (Brigadier General). W czerwcu 1938 udał się do Fortu George G. Meade koło Laurel w stanie Maryland, gdzie dowodził 16. Brygadą Piechoty. W lutym 1939 awansowany do stopnia generała majora (Major General), wtedy też objął dowództwo nad 2. Dywizją Piechoty w Forcie Sam Houston w Teksasie, zaś w październiku nad VIII Korpusem.

  Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.Pamiętnik – gatunek literatury stosowanej, relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem bądź naocznym świadkiem. Pamiętnik (w przeciwieństwie do dziennika) opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego, w związku z czym kształtuje się dwupłaszczyznowość narracji: autor pamiętnika opowiadać może nie tylko o tym, jak zdarzenia przebiegały, lecz może ujawniać również swoje stanowisko wobec nich w chwili pisania.

  II wojna światowa[]

  W maju 1941 awansowany do stopnia generała porucznika (Lieutenant General). Służył wówczas w dowództwie 3. Armii oraz w Dowództwie Południowym Stanów Zjednoczonych (United States Southern Command) i piastował to stanowisko przez ponad rok od przystąpienia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.

  W styczniu 1943 objął dowództwo nad 6. Armią, miesiąc po rozpoczęciu przez nią działań. Stacjonował wówczas w Australii. Pozostał w dowództwie 6. Armii – w skład której, w różnych okresach i w różnych okolicznościach, wchodziły korpusy I, X, XIV i XXIV – przez cały czas jej bojowej służby. 6. Armia pod jego dowództwem walczyła o zdobycie japońskich pozycji na wyspie Kiriwina w archipelagu Wysp Trobriandzkich oraz na wyspie Woodlark (obecnie Papua-Nowa Gwinea, lipiec 1943). Działania te stanowiły część Operacji Diadem (Operation Coronet). Następnie 6. Armia toczyła walki na Nowej Brytanii (grudzień 1943 – luty 1944), Wyspach Admiralicji (luty – maj 1944), Nowej Gwinei (lipiec – sierpień 1944), wyspie Morotai (Holenderskie Indie Wschodnie, obecnie Indonezja, wrzesień – październik 1944), wyspach Leyte i Mindoro (Filipiny, październik – wrzesień 1944), a także na wyspie Luzon (styczeń – luty 1945).

  Woodlark (nazwy miejscowe: Muyuw, Murua) – wyspa na Oceanie Spokojnym, na Morzu Salomona, położona na wschód od wyspy Nowa Gwinea. Położenie geograficzne: 9°06′N 152°54′E/9,100000 152,900000. Wchodzi w skład Papui-Nowej Gwinei, prowincji Milne Bay.Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  W marcu 1945 został awansowany do stopnia generała (czterogwiazdkowego).

  Okres powojenny[]

  Po zakończeniu wojny na Pacyfiku 6. Armia stacjonowała w okupowanej Japonii. W styczniu 1946 jego 6. Armia zakończyła działania, sam zaś Krueger został przywrócony do stopnia generała porucznika. Ostatecznie stopień generała czterogwiazdkowego otrzymał w lipcu 1946.

  Zmarł 20 sierpnia 1967 w Valley Forge w stanie Pensylwania. Został pochowany w 30. sekcji Cmentarza Narodowego w Arlington w stanie Wirginia koło Waszyngtonu.

  Wyspy Admiralicji (Wyspy Manus, ang. Admiralty Islands, Manus Islands) – grupa około 40 wysp (w tym 18 większych) położona w zachodniej części Archipelagu Bismarcka. Wyspy, należące do Papui-Nowej Gwinei, tworzą odrębną prowincję Manus. Wyspy zajmują powierzchnię 2170 km². Zamieszkuje je około 58 tys. osób (2011). Główne miasto archipelagu to Lorengau - 5829 mieszkańców (VII 2000). Największa z nich to Manus. Wiele z nich to bezludne atole.Legion of Merit (pol. Legia Zasługi) – wysokie odznaczenie USA, ustanowione w 1942 roku, przyznawane wojskowym za zasługi podczas pokoju lub wojny. Od 1943 roku obywatele Stanów Zjednoczonych mogą być odznaczeni jedynie najniższym stopniem - pozostałe stopnie nadaje się wyłącznie żołnierzom innych państw.

  Dorobek naukowy[]

  Generał Krueger znany jest również jako historyk i teoretyk wojskowości. Jest on autorem angielskich tłumaczeń kilku klasycznych, niemieckich prac z zakresu wojskowości. W 1953 opublikował swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej (From Down Under to Nippon: the Story of the 6th Army In World War II).

  Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone, hiszp. México, Estados Unidos Mexicanos, Méjico, nah. Mēxihco) – kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi (na północy), z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu), Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie) oraz z Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie).Podporucznik (ppor.) – najniższy stopień oficerski w Wojsku Polskim, z korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu podporucznika na naramiennikach nosi dwie gwiazdki.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Rewolucja meksykańska – ogólna nazwa wydarzeń zachodzących w Meksyku w latach 1910-1917. Choć w rewolucji brali udział przedstawiciele wszystkich klas społecznych (burżuazja, warstwy średnie, robotnicy oraz chłopi) jej symbolami stali się chłopscy przywódcy Pancho Villa i Emiliano Zapata. W 1917 przyjęto nową, rozszerzającą prawa rolne i pracownicze, konstytucję. Uznaje się, że jej uchwalenie zakończyło wojnę domową, choć walki wojsk rządowych z Zapatą trwały do 1919, a z Villą nawet o rok dłużej.
  Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.
  Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.
  Republika Kuby (nazwa oficjalna República de Cuba) – państwo w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek, z których największą jest Isla de la Juventud. Stolicą Kuby jest Hawana, a największe miasta to: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo, Santa Clara.
  Frankfurt nad Odrą (niem. Frankfurt (Oder), dawniej Frankfurt an der Oder) – miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia. Leży na wysokości od 19 do 135 m n.p.m. i wraz z polskimi Słubicami (które do 1945 stanowiły jego wschodnią dzielnicę) tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Miasto jest siedzibą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.