• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Walter Arnold Kaufmann


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Leo Baeck (ur. 23 maja 1873 w Lesznie, zm. 2 listopada 1956 w Londynie) – niemiecki rabin, naukowiec, jeden z liderów judaizmu liberalnego.Z genealogii moralności (1887) – jedno z nielicznych systematycznie napisanych i ukończonych dzieł Friedricha Nietzschego.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Walter Arnold Kaufmann (ur. 1 lipca 1921 r. we Fryburgu Bryzgowijskim, zm. 4 września 1980 w Princeton) - niemiecko-amerykański filozof, tłumacz i poeta. Autor wielu prac, pisał na szerokie spektrum tematów takich jak autentyczność i śmierć, etyka i egzystencjalizm, teizm i ateizm, chrześcijaństwo i judaizm, a także filozofia i literatura. Pracował przez ponad 30 lat jako wykładowca filozofii na Uniwersytecie Princeton.

  Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (wg definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.

  Znany jako badacz i tłumacz dzieł Nietzschego. W 1965 napisał także książkę na temat Hegla, która przyczyniła się do lepszego odbioru myśli Hegla w krajach anglojęzycznych. Klarowny sposób pisania Kaufmanna pomógł przybliżyć anglojęzycznym czytelnikom trudny język i myśli wielu teologów i filozofów, których omawiał. Kaufmann opublikował także przekład pierwszej części Fausta Goethego.

  Teizm (gr. θεoς „bóg”) – wiara w istnienie Boga, bogów lub bogiń, którzy są osobami ingerującymi w losy świata lub jest on ich dziełem; czuwającymi nad biegiem wydarzeń lub podtrzymującymi świat w istnieniu oraz pogląd filozoficzno-religijny głoszący, że tacy bogowie istnieją.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Niektóre dzieła[]

 • Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist
 • From Shakespeare to Existentialism
 • Critique of Religion and Philosophy
 • Tragedy and Philosophy
 • Hegel: A Reinterpretation
 • The Faith of a Heretic
 • Without Guilt and Justice
 • Cain and Other Poems
 • Existentialism, Religion, and Death: Thirteen Essays
 • The Future of the Humanities
 • Religions in Four Dimensions
 • Discovering the Mind, trylogia składająca się z:
 • Goethe, Kant, and Hegel
 • Nietzsche, Heidegger, and Buber
 • Freud Versus Adler and Jung
 • Man's Lot: A Trilogy, trylogia składająca się z:
 • Life at the Limits
 • Time is an Artist
 • What is Man?
 • Tłumaczenia na angielski[]

 • Twenty-Five German poets (nowsza wersja Twenty German Poets)
 • Faust Goethego (część pierwsza i wybór z części drugiej)
 • Hegel: Texts and Commentary
 • Judaism and Christianity, essays by Leo Baeck
 • I and Thou (Ja i Ty) Martina Bubera
 • Napisane lub opublikowane przez Nietzschego w kolejności chronologicznej:

  Egzystencjalizm – współczesny kierunek filozoficzny (znajdujący wyraz także w literaturze), którego przedmiotem badań są indywidualne losy jednostki ludzkiej, wolnej ("skazanej na wolność") i odpowiedzialnej, co stwarza uczucie "lęku i beznadziei istnienia".Martin Buber (ur. 8 lutego 1878 w Wiedniu, zm. 13 czerwca 1965 w Jerozolimie) – austriacki filozof i religioznawca pochodzenia żydowskiego, poliglota. Badacz tradycji żydowskiej judaizmu i chasydyzmu.
 • The Birth of Tragedy Or: Hellenism And Pessimism (Narodziny tragedii czyli Hellenizm i pesymizm (Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm))
 • The Gay Science: With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs (Wiedza radosna)
 • Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None (Tako rzecze Zaratustra)
 • Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future (Poza dobrem i złem)
 • On the Genealogy of Morals (razem z R. J. Hollingdalem) (Z genealogii moralności)
 • The Case of Wagner. A Musician's Problem (Przypadek Wagnera)
 • Twilight of the Idols. How One Philosophizes with a Hammer (Zmierzch bożyszcz)
 • The Antichrist (Antychryst)
 • Nietzsche contra Wagner
 • Ecce Homo: How One Becomes What One Is
 • The Will to Power (razem z R. J. Hollingdalem) (Wola mocy)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Walter Kaufmann Web Project (ang.)
 • Wybrane prace Waltera Kaufmanna (ang.)
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770 w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831 w Berlinie) – niemiecki filozof, twórca nowoczesnego systemu idealistycznego.Ecce Homo: Jak się staje, czym się jest (tytuł oryginału: Ecce Homo: Wie man wird, was man ist) to tytuł ostatniej książki napisanej przez Fryderyka Nietzschego. Dzieło, z założenia autobiograficzne, posłużyło filozofowi do określenia swojego miejsca pośród prądów intelektualnych epoki (i odcięcia się od większości z nich).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.
  Uniwersytet Princeton (ang. Princeton University) – naukowo-badawczy uniwersytet prywatny w Stanach Zjednoczonych, działający w mieście Princeton w stanie New Jersey. Nazwa także odnosi się do college’u, czyli odpowiednika studiów licencjackich (ang. undergraduate studies). To ci studenci głównie tworzą kulturę kampusu i afiszują swoją przynależność do niego, nazywając siebie „Princeton man”, w odróżnieniu od „Yale man” czy „Harvard man”. Studenci z Princeton tradycyjnie rywalizują ze studentami z Yale i Harvardu, także w późniejszym życiu zawodowym.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Princeton – niewielkie miasto w stanie New Jersey w USA w zespole miejskim Trenton będącym w hrabstwie Mercer County. Liczy ono kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jest silnym, znanym w świecie ośrodkiem naukowym. Jest tu bardzo znany Princeton University (założony w 1746 jako College of New Jersey w Elizabeth, w roku 1756 przeniesiony do Princeton, zreorganizowany w 1924) oraz wiele instytutów badawczych (wśród nich Institute for Advanced Study).
  Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo (niem. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen) – książka autorstwa niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego, wydana po raz pierwszy w częściach w latach 1883–1885. Uważana za najważniejsze dzieło filozofa, będące kompilacją jego poglądów.
  Fryburg Bryzgowijski (niem. Freiburg im Breisgau, alem. Friburg) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, siedziba rejencji Fryburg, regionu Südlicher Oberrhein oraz powiatu Breisgau-Hochschwarzwald.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.