• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Walter Arnold Kaufmann


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Leo Baeck (ur. 23 maja 1873 w Lesznie, zm. 2 listopada 1956 w Londynie) – niemiecki rabin, naukowiec, jeden z liderów judaizmu liberalnego.Z genealogii moralności (1887) – jedno z nielicznych systematycznie napisanych i ukończonych dzieł Friedricha Nietzschego.
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

  Walter Arnold Kaufmann (ur. 1 lipca 1921 we Fryburgu Bryzgowijskim, zm. 4 września 1980 w Princeton) – niemiecko-amerykański filozof, tłumacz i poeta. Autor wielu prac, pisał na szerokie spektrum tematów takich jak autentyczność i śmierć, etyka i egzystencjalizm, teizm i ateizm, chrześcijaństwo i judaizm, a także filozofia i literatura. Pracował przez ponad 30 lat jako wykładowca filozofii na Uniwersytecie Princeton.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (wg definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.

  Znany jako badacz i tłumacz dzieł Nietzschego. W 1965 napisał także książkę na temat Hegla, która przyczyniła się do lepszego odbioru myśli Hegla w krajach anglojęzycznych. Klarowny sposób pisania Kaufmanna pomógł przybliżyć anglojęzycznym czytelnikom trudny język i myśli wielu teologów i filozofów, których omawiał. Kaufmann opublikował także przekład pierwszej części Fausta Goethego.

  Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.Egzystencjalizm – XX-wieczny kierunek filozoficzny (znajdujący wyraz także w literaturze), którego przedmiotem badań są indywidualne losy jednostki ludzkiej, wolnej ("skazanej na wolność") i odpowiedzialnej, co stwarza uczucie "lęku i beznadziei istnienia".

  Niektóre dzieła[ | edytuj kod]

 • Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist
 • From Shakespeare to Existentialism
 • Critique of Religion and Philosophy
 • Tragedy and Philosophy
 • Hegel: A Reinterpretation
 • The Faith of a Heretic
 • Without Guilt and Justice
 • Cain and Other Poems
 • Existentialism, Religion, and Death: Thirteen Essays
 • The Future of the Humanities
 • Religions in Four Dimensions
 • Discovering the Mind, trylogia składająca się z:
 • Goethe, Kant, and Hegel
 • Nietzsche, Heidegger, and Buber
 • Freud Versus Adler and Jung
 • Man’s Lot: A Trilogy, trylogia składająca się z:
 • Life at the Limits
 • Time is an Artist
 • What is Man?
 • Tłumaczenia na angielski[ | edytuj kod]

 • Twenty-Five German poets (nowsza wersja Twenty German Poets)
 • Faust Goethego (część pierwsza i wybór z części drugiej)
 • Hegel: Texts and Commentary
 • Judaism and Christianity, essays by Leo Baeck
 • I and Thou (Ja i Ty) Martina Bubera
 • Napisane lub opublikowane przez Nietzschego w kolejności chronologicznej:

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
 • The Birth of Tragedy Or: Hellenism And Pessimism (Narodziny tragedii czyli Hellenizm i pesymizm (Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm))
 • The Gay Science: With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs (Wiedza radosna)
 • Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None (Tako rzecze Zaratustra)
 • Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future (Poza dobrem i złem)
 • On the Genealogy of Morals (razem z R. J. Hollingdalem) (Z genealogii moralności)
 • The Case of Wagner. A Musician's Problem (Przypadek Wagnera)
 • Twilight of the Idols. How One Philosophizes with a Hammer (Zmierzch bożyszcz)
 • The Antichrist (Antychryst)
 • Nietzsche contra Wagner
 • Ecce Homo: How One Becomes What One Is
 • The Will to Power (razem z R. J. Hollingdalem) (Wola mocy)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Walter Kaufmann Web Project (ang.)
 • Wybrane prace Waltera Kaufmanna (ang.)
 • Teizm (gr. θεoς „bóg”) – wiara w istnienie Boga, bogów lub bogiń, którzy są osobami ingerującymi w losy świata lub jest on ich dziełem; czuwającymi nad biegiem wydarzeń lub podtrzymującymi świat w istnieniu oraz pogląd filozoficzno-religijny głoszący, że tacy bogowie istnieją.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Martin Buber (ur. 8 lutego 1878 w Wiedniu, zm. 13 czerwca 1965 w Jerozolimie) – austriacki filozof i religioznawca pochodzenia żydowskiego, poliglota. Badacz tradycji żydowskiej judaizmu i chasydyzmu.
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770 w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831 w Berlinie) – niemiecki filozof, twórca nowoczesnego systemu idealistycznego.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Ecce Homo: Jak się staje, czym się jest (tytuł oryginału: Ecce Homo: Wie man wird, was man ist) to tytuł ostatniej książki napisanej przez Fryderyka Nietzschego. Dzieło, z założenia autobiograficzne, posłużyło filozofowi do określenia swojego miejsca pośród prądów intelektualnych epoki (i odcięcia się od większości z nich).
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.