• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Walna Rada Warszawska 1710

  Przeczytaj także...
  Urszula Anna Augustyniak (ur. 8 kwietnia 1950 w Warszawie) – polska historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym UW, prof. dr hab.Pokój Grzymułtowskiego (Traktat Grzymułtowskiego, Pokój wieczysty ros. Вечный мир) – traktat zawarty 6 maja 1686 w Moskwie między Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim. Tzw. wieczysty mir, utrwalał warunki rozejmu andruszowskiego z 1667.
  August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.

  Walna Rada Warszawska – sejm konfederacki, obradujący w dniach 4 lutego16 kwietnia 1710 r. Marszałkiem był Stanisław Ernest Denhoff. Rada uchwaliła konstytucje.

  Zwołana 8 listopada 1709 r. Sejmiki odbyły się 7 stycznia 1710 r. Powtórzone zostały: kujawski (22 stycznia 1710 r.) oraz (31 stycznia 1710 r.) dobrzyński.

  Na Walnej Radzie Warszawskiej nastąpiła formalna restytucja Augusta II na króla Polski, po przedstawieniu przez niego zaświadczenia od papieża Klemensa XI, że jego rezygnacja (Pokój w Altranstädt) była wymuszona. Uchwalono amnestię dla zwolenników Stanisława Leszczyńskiego, pod warunkiem że za prawowitego króla uznali Augusta II. Przyjęto ustawy skarbowo-wojskowe. Rada ustaliła komput wojska na 40 tys. żołnierzy. Ratyfikowano pod naciskiem rosyjskim traktat Grzymułtowskiego z 1686 r. oraz traktat narewski.

  Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).16 kwietnia jest 106. (w latach przestępnych 107.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 259 dni.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. II, 1936, s. 164.
  2. Volumina Legum, t. 6, s. 69 - 106.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • U. Augustyniak, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 783.
 • W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 160.
 • M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 608.
 • H. Olszewski, O skutecznym rad sposobie, Kraków 1989, s. 80.
 • Pokój w Altranstädt – traktat pokojowy zawarty 24 września 1706 na zamku w Altranstädt (Elektorat Saksonii) podczas III wojny północnej pomiędzy królem Polski i elektorem Saksonii Augustem II Mocnym a królem Szwecji Karolem XII.Konfederacja sandomierska zawarta 20 maja 1704 roku była odpowiedzią na zawiązaną w lutym tego roku w Warszawie konfederację warszawską (zainicjowaną w porozumieniu z Karolem XII, który zdetronizował Augusta II i pod naciskiem Szwedów przeprowadził wybory nowego władcy, którym został Stanisław Leszczyński).
  Warto wiedzieć że... beta

  Klemens XI (łac. Clemens XI, właśc. Giovanni Francesco Albani; ur. 23 lipca 1649 w Urbino, zm. 19 marca 1721 w Rzymie) – papież w okresie od 23 listopada 1700 do 19 marca 1721.
  Stanisław Ernest Denhoff (z niem. Dönhoff) herbu Dzik (ur. ok. 1673 w Kościerzynie – zm. 2 sierpnia 1728 w Gdańsku) – hetman polny litewski 1709-1728, wojewoda połocki 1722-1728, starosta nowokorczyński, kałuski, kościerski, lubocheński, mozyrski, latowicki, lucyński, zydekański, marszałek sejmów 1710, 1712 i 1713.
  Traktat narewski – sojusz zaczepno-odporny zawarty 30 sierpnia 1704 roku pod Narwą pomiędzy królem Augustem II Mocnym i Rzecząpospolitą a carem Piotrem I. W imieniu Augusta II traktat podpisał wojewoda chełmiński Tomasz Działyński.
  Władysław Konopczyński, pseud. Dantyszek, Korzonek (ur. 26 listopada 1880 w Warszawie, zm. 12 lipca 1952 w Młynniku koło Ojcowa) – historyk polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, współtwórca i pierwszy redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, erudyta i poliglota (14 języków), poseł na Sejm I kadencji w II RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.767 sek.