• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Waldemar Kuligowski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Wojciech Józef Burszta (ur. 22 marca 1957 w Poznaniu) – polski antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Polski Ruch Przyjaciół Indian (PRPI) – ogólnokrajowa grupa społeczna hobbystów - osób indywidualnych i grup zainteresowanych Indianami obu Ameryk (z przewagą miłośników kultury materialnej dawnych Indian Ameryki Północnej), istniejąca w Polsce od połowy lat 70. XX w. Jako grupa nieformalna, PRPI nie posiada oficjalnych władz czy struktur organizacyjnych, listy zarejestrowanych członków ani siedziby (centrali, biura, itp).

  Waldemar Kuligowski (ur. 1972 w Szubinie) – antropolog kulturowy, profesor nauk humanistycznych, eseista, redaktor.

  Życie i działalność[ | edytuj kod]

  Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W latach 1991–1996 studiował etnologię i antropologię kulturową na UAM w Poznaniu (magisterium na podstawie pracy Antropologia a kultura popularna. Współczesna wielość teorii i obrazów). W 1999 roku obronił pracę doktorską Rzeczywistość tekstu. W kręgu antropologii refleksyjnej, a w 2006 habilitował się (na podstawie rozprawy Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna). Profesurę zwyczajną uzyskał w lipcu 2018 roku. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. W latach 2008–2012 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Historycznego UAM. W środowisku akademickim znany z nietypowych, często kontrowersyjnych poglądów.

  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Członek trzech komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk Etnologicznych (2011-2020), Komitetu Nauk o Kulturze (2012-2020) i Komitetu Słowianoznawstwa (2011–2014). W latach 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014 roku).

  Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (poprzednio Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej) - wydawnictwo założone w 1971 roku.Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. W 1950 roku na UWr utworzono Katedrę Etnografii, która w lutym 1994 roku zmieniła nazwę na Katedrę Etnologii.

  Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury” (od 2017 roku). Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Członek rad naukowych czasopism: „Kultura i Historia”, „Slavia Meridionalis” i „Studia Muzealne”. Członek Rady Naukowej serii „Poznańskie Studia Etnologiczne” i „Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności”.

  „Czas Kultury” – dwumiesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Czasu Kultury. Pismo powstało w Poznaniu w 1985 w drugim obiegu. Pierwszym redaktorem naczelnym był Rafał Grupiński, później pismem kierował Grzegorz Luterek, obecnie redaktorem naczelnym jest Marek Wasilewski. W skład redakcji wchodzą także: Monika Bakke, Jerzy Borowczyk, Agata Jakubowska, Waldemar Kuligowski i Michał Larek.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Autor artykułów i esejów (m.in. w: „Teksty Drugie”, „Dialog”, „Konteksty”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Lud”, „Ethnologia Polona”, „Anthropos”, „Antropologija”, „Jahrbuch für Europäische Ethnologie”, „Transfers. Interdisciplinary Journal of Mobility Studies", „Lietuvos Etnologija”). Artykuły naukowe publikował po angielsku, litewsku, rosyjsku, serbsku, słowacku, węgiersku, ukraińsku. Stały recenzent miesięcznika „Nowe Książki”. Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Budapeszcie, Bratysławie, Brnie, Sankt Petersburgu i Kilonii.

  Poznańskie Studia Etnologiczne - książkowa seria wydawnicza Wydawnictwa Poznańskiego oraz [[Wydawnictwo Nauka i Innowacje|Wydawnictwa Nauka i Innowacje].Punk – gatunek muzyczny w obrębie muzyki rockowej (punk rock) lub całokształt muzyki tworzonej przez grupy nawiązujące do ideologii ruchu punk; w szerszym znaczeniu: kontrkultura młodzieżowa czy wręcz kultura alternatywna / ruch kulturowo-społeczno-polityczny, zapoczątkowany w połowie lat 70. XX w., w różnych swoich przejawach istniejący do dziś. Także nazwa, również w złożeniach, stylów w sztuce, literaturze, muzyce, modzie itp. oraz innych przejawów ludzkiej aktywności odwołujących się do pierwotnego znaczenia pojęcia.

  Członek Royal Anthropological Institute (od 2014), Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore/The International Society for Ethnology and Folklore (od 2015) i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2007).

  Jego książka Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna otrzymała tytuł „Książki Jesieni 2004” przyznany przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych. Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie (napisany wspólnie z Wojciechem J. Bursztą) wyróżniono nagrodą „Edukacja XXI”.

  Publicysta dzienników i tygodników opinii („Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, „Przekrój”, „Wprost”).

  Wydawnictwo Sic! powstało latem 1993 roku. Pierwszą wydaną przez nie książką był Rosyjski romans Meira Shaleva – powieść o pierwszym pokoleniu żydowskich osadników w Palestynie. Oficyna wydaje literaturę piękną, publicystykę społeczno-polityczną, eseje, literaturę faktu i literaturę naukową.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Współpracuje z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi, realizując programy telewizyjne. Prowadził pierwszy talk-show w historii TVP Poznań. Był kierownikiem Zespołu Redakcyjnego Naukowej Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej UAM.TV.

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Czasu Kultury (2017-2019), członek Komitetu Sterującego „Foresight Regionalny dla Wielkopolski" (2010-2013), ekspert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania (od 2012), członek Rady Programowej Teatru Polskiego w Poznaniu (od 2015), członek Rady Programowej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (2012-2015), członek Jury Konkursowego „Centrum Warte Poznania” (od 2013), przewodniczący Jury Konkursu Fotograficznego „Moja Wielkopolska” (2016).                                    

  Zygmunt Bauman (ur. 19 listopada 1925 w Poznaniu) – polski socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego (Kłodzko, maj 1994), laureat Konkursu Jednego Utworu (I Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej, grudzień 1994). Podczas studiów założył i grał w zespole punkowym.

  Był redaktorem naczelnym studenckiego pisma Magazyn (etno)logiczny.

  Od lat związany z Polskim Ruchem Przyjaciół Indian – współpracownik "Tawacin. Pisma Przyjaciół Indian", członek redakcji pisma "Wyspa Żółwia".

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  W 2015 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - poprzednio "Towarzystwo Ludoznawcze" - polskie stowarzyszenie naukowe o profilu antropologicznym, założone 1895 we Lwowie.
  Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas – wydawnictwo założone w 1989 roku w Krakowie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Szubin (niem. Schubin) – miasto gminne typu miejsko-wiejskiego, należące do regionu Pałuk - jedno z najstarszych jego miasteczek, położone w powiecie nakielskim województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bydgoskiego. Miasto leży na zboczu rozległego wzniesienia, z którego widać jego panoramę. Przez Szubin przepływają dwie niewielkie rzeki Gąsawka oraz mniej znana Biała Struga, która częściowo płynie starym korytem Gąsawki.
  Socjoantropologia – dyscyplina wiedzy humanistycznej powstała ze zbliżenia się perspektyw poznawczych socjologii i antropologii.
  Wydawnictwo Poznańskie – polskie wydawnictwo założone w 1956 w Poznaniu, zlikwidowane w 1992, w 1993 przejęte przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Muza – polskie wydawnictwo założone w 1991 w Warszawie, od 1998 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.