• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Waldemar Brygier

  Przeczytaj także...
  Akademicki Klub Turystyczny Wrocław powstał w 1957 r z inicjatywy członków Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Wrocławskiego i Klubu Trampów Politechniki Wrocławskiej. Początkowo AKT Wrocław składał się z dwóch części: Sekcji Górskiej i Koła Przewodników AKT (po zmianie nazwy Studenckie Koło Przewodników Sudeckich Wrocław). W miarę rozwijania działalności Sekcja Górska uległa podziałowi na koła uczelniane działając na większości wrocławskich uczelni.Sudety Wschodnie (332.6) (cz. Jesenická oblast, Východní Sudety, Východosudetská oblast, niem. Ostsudeten) - pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i północnej części Czech, wschodnia część Sudetów będąca częścią prowincji Masywu Czeskiego.
  Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

  Waldemar Brygier (ur. 1970) – dziennikarz, autor przewodników, przewodnik sudecki, pilot wycieczek, propagator turystyki.

  Współpracuje z czasopismami związanymi tematycznie z turystyką, m.in. „Góry i Alpinizm” „Sudety” i „Karkonosze”, a także z wydawnictwami, dla których napisał kilka przewodników turystycznych po poszczególnych pasmach górskich. Napisał m.in. część tekstów w Atlasie Gór Polski, a także trzy tomy przewodnika, obejmującego swym zasięgiem Sudety Zachodnie, Sudety Wschodnie i Sudety Środkowe.

  Pilot wycieczek (ew. rezydent turystyczny) – zawód (nr 511301 w klasyfikacji zawodów i specjalności) wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. Od stycznia 2014 roku na polskim rynku turystycznym nie będzie prawnego obowiązku uzyskania licencji pilota wycieczek ani przewodnika miejskiego lub terytorialnego. Rynek pracy pilotów i przewodników zostanie zwolniony od regulacji urzędowych, nie będzie państwowych egzaminów ani obowiązkowych kursów, a biura podróży będą mogły zatrudniać jako pilota i przewodnika każdą zainteresowaną taką pracą osobę. Do końca 2013 roku uprawnienia pilota wycieczek uzyskać można na kursie zawodowym zakończonym egzaminem przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałków województw. Urzędy marszałkowskie prowadzą ewidencję nadanych uprawnień pilota. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek poświadcza legitymacja i identyfikator.Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz do oprowadzenia wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.

  Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Działa w Akademickim Klubie Turystycznym we Wrocławiu (Oddział Wrocławski PTTK), pełniąc od 2001 funkcję prezesa. Jest twórcą serwisu turystycznego www.naszesudety.pl.

  Przewodniki[ | edytuj kod]

 • Dolny Śląsk na weekend (Pascal, 2005),
 • Góry Sowie (PLAN, 2006),
 • Ślęża i okolice (PLAN, 2006),
 • współautor Atlasu Gór Polski (ExpressMap, 2006)
 • Góry Opawskie (PLAN, 2007)
 • Dolny Śląsk. Ilustrowany przewodnik z mapami (PLAN, 2007),
 • Sudety Zachodnie. 3w1: przewodnik, atlas, mapa (ExpressMap, 2007)
 • Sudety Środkowe. 3w1: przewodnik, atlas, mapa (ExpressMap, 2007)
 • Sudety Wschodnie. 3w1: przewodnik, atlas, mapa (ExpressMap, 2007)
 • Sudety. Górskie Vademecum (ExpressMap, 2007).
 • Lądek-Zdrój (PLAN, 2008)
 • Ziemia kłodzka. Przewodnik dla prawdziwego turysty (Rewasz, 2010)
 • Sudety. Przewodnik rowerowy (ExpressMap, 2010)
 • Góry Stołowe. Przewodnik (Rewasz, 2010)
 • Góry Świętokrzyskie. Przewodnik z mapami (Studio PLAN, 2011)
 • Karkonosze polskie i czeskie. Przewodnik dla prawdziwego turysty (Rewasz, 2013)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Serwis turystyczny Nasze Sudety
 • Akademicki Klub Turystyczny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Redakcja, www.sudety.ig.pl [dostęp 2017-11-27].
  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) – organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991 i Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998.Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sudety Środkowe (332.4-5) (cz. Orlická oblast, Střední Sudety, Středosudetská oblast, niem. Mittelsudeten) – pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i w północnych Czechach, w środkowej części Sudetów, będące częścią prowincji Masywu Czeskiego.
  Sudety (332) – łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech, stosunkowo niewielki skrawek znajduje się w Niemczech; najwyższy szczyt Śnieżka, 1602 m n.p.m.; są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Ciągną się od Doliny Łaby po Bramę Morawską. Od północnego wschodu obcięte są wyraźnym uskokiem – uskokiem sudeckim brzeżnym od Przedgórza Sudeckiego. Północna granica z Niziną Śląsko-Łużycką na linii Złotoryja – Bolesławiec – Zgorzelec jest umowna. Również południowa granica na obszarze Czech i Moraw jest dość zawikłana.
  Sudety Zachodnie (332.3) (cz. Krkonošská oblast, Západní Sudety, Západosudetská oblast, niem. Westsudeten) - zachodnia część Sudetów leżąca między Doliną Łaby na zachodzie a Bramą Lubawską na wschodzie. Na zachodzie graniczy z Górami Kruszcowymi, na północy z Niziną Śląską i Przedgórzem Sudeckim, na wschodzie z Sudetami Środkowymi, a na południu z Płytą Północnoczeską.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.