• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wahania napięcia

  Przeczytaj także...
  Wartość skuteczna (w j. ang. rms od Root Mean Square – średnia kwadratowa) – statystyczna miara sygnału okresowo zmiennego (najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych prądu i napięcia).Obwiednia sygnału – chwilowa wartość amplitudy sygnału, jako funkcja czasu, zmieniająca się znacznie wolniej niż sam sygnał. Pojęcie obwiedni sygnału jest intuicyjne i nieścisłe, a mimo to użyteczne i często stosowane w fizyce, akustyce, elektronice i wielu innych dziedzinach techniki. Ścisłym odpowiednikiem tego pojęcia w matematyce jest obwiednia rozumiana jako ograniczenie danej rodziny krzywych.

  Wahania napięcia – serię zmian wartości skutecznej lub obwiedni przebiegu czasowego napięcia zasilającego. Są jednym z parametrów jakości energii ujmowanym w podstawowych normach dotyczących jakości zasilania. Wahania napięcia nazywa się szybkie zmiany napięcia. Zmiany szybki rozumie się na ogół (norma radziecka GOST 13104-67) zmiany napięcia następujące z szybkością większą niż 1% napięcia znamionowego na sekundę. Niektórzy autorzy szybkość tych zmian przyjmują za równą .

  Wskaźniki wahań napięcia[]

  Wahania napięcia w sieciach lub na zaciskach odbiorników energii elektrycznej charakteryzują się następującymi podstawowymi cechami nazywanymi wskaźnikami wahań napiecia:

 • kształt wahań napięcia - obwiednia wartości szczytowych napięcia w funkcji czasu;
 • Amplituda zmian napięcia - różnica maksymalnej i minimalnej wartości skutecznej lub szczytowej napięcia występująca w trakcie zaburzenia;
 • Częstość wahań napięcia ( w Hz lub w 1/s, 1/min lub 1/h) - czyli liczba zmian napięcia występująca w jednostce czasu.
 • Energia wahań napięcia ( w V²·s lub w jednostkach względnych %²·s)
 • Energetyczna dawka wahań napięcia ( w V²·s lub w %²·s, bądź tradycyjnie w V²·min lub najczęściej w %²·min).
 • Bibliografia[]

 • Kowalski Z.: Wahania napięcia w układach elektroenergetycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.