• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wagon pocztowy

  Przeczytaj także...
  Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała, pot. Kolej Rogowska – pierwsza i jedyna muzealna kolej wąskotorowa w województwie łódzkim. Poprzednie nazwy to Rogow Feldbahn, Rogowska Kolej Dojazdowa i Rogowska Kolej Wąskotorowa. Używana obecnie nazwa funkcjonowała także w okresie międzywojennym.Szczecin Główny (do 1945 niem. Stettin Hauptbahnhof) – najważniejszy ze szczecińskich dworców, usytuowany przy ul. K. Kolumba na Nowym Mieście na lewym brzegu Odry. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.
  Wagon sterowniczy, wagon rozrządczy - wagon przeznaczony do przewozu pasażerów lub towarów, posiadający urządzenia sterownicze i miejsce dla prowadzącego pociąg, ale nieposiadający napędu. Nie może jeździć samodzielnie i zwykle stanowi część składową zespołu trakcyjnego lub pociągu push-pull (składającego się z lokomotywy na jednym końcu składu, wagonów oraz wagonu sterowniczego na przeciwnym).
  Wnętrze wagonu pocztowego PKP
  Eksponat skansenu taboru kolejowego w Chabówce
  Wagon bagażowo-pocztowy kursujący na trasie Rogowskiej Kolei Wąskotorowej
  Wąskotorowy wagon dawnej Witkowskiej Kolei Powiatowej

  Wagon pocztowy – pojazd nietrakcyjny przeznaczony do przewozu przesyłek pocztowych, przewidziany do włączenia do składu stałego lub zmiennego, przeznaczonego do przewozu pasażerów. Wagon taki może posiadać kabinę maszynisty i wówczas nosi nazwę wagonu pocztowego sterowniczego.

  Ambulans pocztowy – środek transportu specjalnie przeznaczony do przewozu i sortowania przesyłek pocztowych. Rozróżnia się ambulanse kolejowe i autobusowe. Ambulanse kolejowe złożone z wagonów pocztowych i bagażowych nazywa się konwojami kolejowymi, złożone z wydzielonych przedziałów wagonów osobowych – konwojami pocztowymi.Skrajnia kolejowa – zarys, poza który nie mogą wystawać żadne elementy taboru (skrajnia taboru) i budowli (skrajnia budowli), aby umożliwić swobodny ruch pojazdów szynowych. Skrajnie (skrajnia taboru mieści się w skrajni budowli) określają przestrzeń przeznaczoną tylko do poruszania się taboru kolejowego, wewnątrz której nie mogą się znajdować żadne elementy - także należące do sieci trakcyjnej prócz przewodu jezdnego i jego wieszaków.

  Pierwsze wagony pocztowe wprowadzono do użytku w 1838 r. Niedługo potem wprowadzono sortowanie listów w wagonach, czyniąc z nich ruchome urzędy pocztowe.

  Dzięki specjalnym konstrukcjom umieszczanym w skrajni toru i odpowiednim wysięgnikom montowanym na wagonach, możliwe stało się zabieranie worków z pocztą także na stacjach, na których pociąg nie miał rozkładowego postoju. Rozwiązanie to nie było stosowane w Polsce.

  Przemiany w sposobach przesyłania poczty i budowa wielkich urzędów pocztowych i sortowni listów, spowodowały zanik działalności ruchomych urzędów pocztowych. Ostatnie wagony pocztowe służyły jedynie jako środek transportu przesyłek.

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  PKP nie posiada wagonów pocztowych, używane w Polsce wagony pocztowe należały do Poczty Polskiej. Dawniej wagony pocztowe kursowały w wielu pociągach, obecnie z powodów finansowych (przewóz poczty samochodami jest bardziej opłacalny z punktu widzenia przedsiębiorstwa) nie kursuje żaden. W kursujących wagonach można było nadać list, oznaczany wówczas specjalnym stemplem z relacją pociągu. Nadal istnieje jednak możliwość nadania przesyłki konduktorskiej.

  Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).

  Ostatnie wagony pocztowe kursowały na trasie pociągu d. „Przemyślanin” relacji Świnoujście/Szczecin GłównyPrzemyśl Główny i z powrotem. Wagon był włączany do składu pociągu tylko na odcinku Szczecin GłównyKraków Płaszów i z powrotem. Jego stacją macierzystą był Szczecin Główny. Ostatni kurs tego wagonu odbył się 29 maja 2011 w relacji Kraków Płaszów – Szczecin Główny.

  Huta Ostrowiec – kombinat metalurgiczny zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest obecnie własnością hiszpańskiej grupy Celsa. Największy zakład przemysłowy województwa świętokrzyskiego i jeden z największych w Polsce południowo-wschodniej, znajdujący się na 261 miejscu Listy 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej za rok 2008 publikowanego przez Rzeczpospolitą.Przesyłka pocztowa – korespondencja lub paczka opatrzona adresem, przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi (zgodnie z Art. 3 pkt 16 Ustawy Prawo pocztowe Dz.U.2003.130.1188 z późn.zm.). Przesyłką jest zarówno list, jak i paczka, natomiast druk bezadresowy już nie.

  Na Rogowskiej Kolei Wąskotorowej kursuje zabytkowy, zrekonstruowany ambulans pocztowy wybudowany w 1928 r. w Zakładach Ostrowieckich.

  Zobacz też[]

 • Ambulans pocztowy
 • Przypisy

  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.Poczta Polska Spółka Akcyjna – jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych i usług kurierskich (Pocztex).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków Płaszów – stacja kolejowa w Krakowie-Płaszowie, w dzielnicy Podgórze. Znajduje się w południowo-wschodniej części miasta.
  Przesyłka konduktorska − rodzaj przesyłek, których przewóz obsługuje przewoźnik kolejowy za pomocą pociągów pasażerskich. Paczki są przyjmowane i wydawane u kierownika pociągu podczas postoju na stacji, a ich przewóz odbywa się w przedziale służbowym. Za dodatkową opłatą nadanie lub odbiór przesyłki może zostać zrealizowane przez stacjonarne punkty przesyłek konduktorskich znajdujące się na wybranych stacjach. Tam też trafiają przesyłki, które nie zostały odebrane z pociągu pomimo braku dodatkowej opłaty.
  Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu (np. metra), jak i np. samochodu.
  Skład pociągu – zestawione pojazdy kolejowe bez czynnego pojazdu trakcyjnego przygotowane do pociągu lub znajdujące się w nim.
  Relacja pociągu – droga przejazdu pociągu pomiędzy punktem rozkładowym początkowym i końcowym, przy czym punkt początkowy relacji pociągu nie może być jednocześnie jej punktem końcowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.