• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Waga

  Przeczytaj także...
  Waga sprężynowa jest przyrządem pomiarowym służącym do wyznaczania masy, którego główną częścią jest element sprężysty. Działa na zasadzie równoważenia sił: ciężaru ciała i siły sprężystości sprężyny, wywołanej jej odkształceniem. Zakres pomiarowy oraz dokładność pomiaru wagi sprężynowej zależą od charakterystyki sprężyny.Siła ciężkości, pot. ciężar – jest to wypadkowa sił (zobacz też siła) z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dany obiekt i siły odśrodkowej wynikającej z obiegu określonego obiektu wokół Ziemi (ciała niebieskiego).
  Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.
  Waga kuchenna z odważnikami
  Waga laboratoryjna starego typu

  Waga – przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą – ciężar odważników lub inna wyskalowana siła.

  Tara (arab. طرح, wym. tarha – potrącenie) – masa opakowania towaru, różnica między całkowitą masą towaru z opakowaniem (masa brutto) a masą towaru bez opakowania (masą netto).Waga samochodowa - waga dostosowana do pomiaru wagowego pojazdów. Wagi są zwykle montowane na stałe w miejscach, w których konieczne jest częste ich ważenie. W szczególności wykorzystuje się wagi do ważeń pojazdów ciężarowych w celu pobrania opłat, obliczania załadunku czy kontroli bezpieczeństwa dróg.

  Z uwagi na konstrukcję rozróżnia się m.in. wagi dźwigniowe, sprężynowe, elektryczne, elektroniczne.

  Konstrukcja i dokładność pomiaru masy jest zależna od przeznaczenia wagi. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć:

 • wagę kuchenną – umożliwia pomiar masy danego produktu z uwzględnieniem masy opakowania – tary
 • wagę sklepową – w wersji elektronicznej umożliwia ona równoczesne określenie kosztu ważonego towaru, często jest sprzężona z kasą fiskalną, tego rodzaju wagi podlegają kontroli prawnej ze względu na ochronę praw konsumenta
 • wagę sprężynową – np. wędkarską
 • wagę samochodową – często montowaną w jezdni, do ważenia pojazdów, określania nacisku na oś
 • wagę laboratoryjną
 • wagi przemysłowe – często automatyczne wagi elektroniczne stosowane przy dozowaniu i pomiarze produktów masowych
 • wagę osobową – stosowaną do kontroli ciężaru ciała osób (np. w celach medycznych, sportowych).
 • W laboratoriach używa się różnej konstrukcji wag precyzyjnych. Współcześnie, najbardziej rozpowszechnione laboratoryjne wagi elektroniczne działają poprzez pomiar kąta skręcenia włókna kwarcowego i są tłumione mechanicznie albo pneumatycznie, aby przyspieszyć pomiar.

  Waga elektroniczna – waga elektryczna wyposażona w elektroniczny układ wskazujący, najczęściej cyfrowy. Waga elektroniczna to urządzenie do wyznaczania masy przedmiotu umieszczonego na nośni ładunku przy udziale siły grawitacji (urządzenia mierzące masę na podstawie iloczynu objętości i gęstości nie są wagami). W szczególnych przypadkach waga elektroniczna może być stosowana jako urządzenie do wyznaczania gęstości (waga z gęstościomierzem np. Waga Reimanna-Parowa) lub analizowania wilgotności próbki (wagosuszarka).Zjawisko fizyczne – przemiana, na skutek której zmieniają się właściwości fizyczne ciała lub obiektu fizycznego.

  Podział wag laboratoryjnych ze względu na dokładność i nośność:

 • techniczna – dokładność do 0,1 g, nośność do 10 kg.
 • analityczna – dokładność do 0,01 g, nośność do 1 kg
 • półmikroanalityczna – dokładność do 0,001 g, nośność do 1 kg
 • mikroanalityczna – dokładność do 0,0001 g, nośność do 100 g.
 • ultramikroanalityczna – dokładność do 0,00001 g lub wyżej – nośność rzędu do 10 g.
 • Historia[]

  Jednymi z pierwszych wag, znanych już w starożytności, były wagi szalkowe. W 1945 roku szwajcarski wynalazca dr Erhard Mettler skonstruował pierwszą wagę jednoszalkową.

  Kąt (płaski) w geometrii euklidesowej – każda z dwóch części (tj. podzbiorów) płaszczyzny zawartych między dwiema półprostymi (wraz z nimi), nazwanymi ramionami, o wspólnym początku, zwanym wierzchołkiem. Czyli jest to część wspólna dwóch półpłaszczyzn wyznaczonych przez dwie nierównoległe proste, wraz z ich brzegami nazywanymi ramionami; ich punkt przecięcia to wierzchołek).Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.

  Waga w starożytnej Grecji miała wiele znaczeń. Oznaczała między innymi bezstronność w osądach, wagę cudzego grzechu oraz w wypadku sądzenia dwóch osób kto jest winny. Szala przechylała się po stronie winnego co świadczyło o jego większej winie w danym występku.

  Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.