• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wacław Miller

  Przeczytaj także...
  Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

  Wacław Miller pseud. Jurek, Morski (ur. 28 września 1887 w Skarżysku, zm. 15 sierpnia 1939) – działacz komunistyczny, polityk radziecki.

  Komisariat do Spraw Polskich (Komisariat Polski, ros. Комиссариат по польским национальным делам) - urząd sowiecki działający w latach 1917-1920 będący pierwszym z wydzielonych komisariatów narodowych Komisariatu Ludowego do Spraw Narodowości (obok komisariatów białoruskiego, żydowskiego, muzułmańskiego i ormiańskiego). Siedziba Komisariatu znajdowała się początkowo w Petersburgu a następnie w Moskwie przy ulicy Małyj Rżewskij Pierieułok 4 (Малый Ржевский переулок).Grozny (ros.: Гро́зный, Groznyj; czecz.: Соьлжа-ГӀала, Sölƶa-Ġala) – miasto w Rosji, stolica Czeczenii. W 2010 roku miasto liczyło ok. 270 tys. mieszkańców (wobec ok. 400 tys. na początku lat 90. XX wieku).

  Syn maszynisty kolejowego Aleksandra. Ukończył średnią Szkołę Stowarzyszenia Kupców w Łodzi. W 1905 wstąpił do SDKPiL, członek jej Zarządu Dzielnicowego, dowódca warszawskiej Drużyny Bojowej SDKPiL. Uczestnik B Zjazdu SDKPiL w Zakopanem w czerwcu 1906. 1907-1908 studiował w Genewie, a od 1908 w Petersburgu w Instytucie Komunikacji. Technik w przedsiębiorstwie dla irygacji Turkiestanu. Członek petersburskiej sekcji SDKPiL. Uczestnik rewolucji lutowej 1917 w Piotrogrodzie. Wstąpił do partii bolszewickiej z zaliczeniem stażu od 1905 roku. 11 sierpnia 1917 został redaktorem "Trybuny", pisma SDKPiL w Rosji. Uczestnik II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad w listopadzie 1917. Podczas zbrojnej rebelii bolszewickiej w Piotrogrodzie został zastępcą dowódcy artylerii Czerwonej Gwardiii komisarzem Arsenału Twierdzy Pietropawłowskiej, a w grudniu 1917 wszedł do Wydziału Artylerii Piotrogrodzkiego Wojskowego Komitetu Rewolucyjnego. Organizował oddziały artyleryjskie i odpowiadał za ich zaopatrzenie w amunicję. Następnie został wysłany na front przeciw oddziałom antybolszewickim pod Pułkowo koło Piotrogrodu. Od grudnia 1917 do lipca 1918 kierownik Wydziału Prasy Komisariatu Polskiego. Uczestnik III konferencji grup SDKPiL w Rosji w Moskwie 11 listopada 1918. Od lipca 1918 do kwietnia 1920 kierował Wydziałem Informacji w Komisariacie Ludowym do spraw Narodowości, członek Kolegium tego Komisariatu i redaktor jego pisma, a jednocześnie zastępca komisarza do spraw polskich. W 1919 członek moskiewskiej grupy KPP. Zwolennik całkowitej likwidacji odrębności organizacyjnej KPP od partii bolszewickiej, został włączony do odpowiednich grup Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) (RKP(b). Od lipca 1919 do maja 1920 należał do Biura Polskiego Agitacji i Propagandy Komitetu Centralnego (KC) RKP(b). Od lipca do sierpnia 1920 redaktor "Sztandaru Komunizmu" w Mińsku. Ekspert delegacji sowieckiej podczas polsko-sowieckich rokowań pokojowych 1920-1921. 1921-1922 pracował w Komisariacie Ludowym Oświaty Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej (RFRR). 1922 był radcą poselstwa sowieckiego w Pradze. 1922-1923 kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Gubernialnego RKP(b) w Groznym. Zastępca kierownika zjednoczenia naftowego w Groznym i na Sachalinie (1925-1927 i 1927-1929). 1930-1931 zastępca dyrektora Głównego Zarządu Przemysłu Naftowego ZSRR. 1931-1934 kierownik Naukowego Instytutu Geologicznego Poszukiwań Naftowych. Pełnomocnik Komisariatu Ludowego Przemysłu Ciężkiego ZSRR do spraw nafty na Dalekim Wschodzie. 13 czerwca 1937 w Chabarowsku i 20 września skazany na łagry, gdzie zmarł. 5 października 1955 pośmiertnie zrehabilitowany. Był żonaty z działaczką SDKPiL i RKP(b) Natalią Davison, z którą miał córkę Zofię, a następnie z dziennikarką, działaczką WKP(b) Tatianą Arnold, z którą miał syna Ellisa.

  5 października jest 278. (w latach przestępnych 279.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 87 dni.Trybuna - czasopismo polskojęzyczne będące organem Centralnego Komitetu Wykonawczego SDKPiL w Rosji. Wydawane od czerwca 1917 do grudnia 1918, najpierw w Piotrogrodzie a następnie w Moskwie. Trybuna początkowo była tygodnikiem, później dziennikiem. Redaktorami naczelnym Trybuny byli Wacław Miller i Julian Leszczyński zaś współpracownikami m.in.: Józef Unszlicht, Stanisław Bobiński, Bronisław Bortnowski, Zbigniew Fabierkiewicz, Stanisław Pestkowski, Andrzej Radziszewski i Kazimierz Cichowski. Kontynuacją Trybuny było pismo Młot.

  Bibliografia[]

 • Polski Słownik Biograficzny t. XXI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy – działająca na przełomie XIX i XX wieku polska marksistowska partia polityczna. Początkowo nosiła nazwę Socjaldemokracja Królestwa Polskiego. Od 1900 roku Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Od kwietnia 1906 roku była autonomiczną sekcją Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, zachowała jednak samodzielność ideologiczną i organizacyjną.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skarżysko-Kamienna – miasto i gmina w północnej części województwa świętokrzyskiego, siedziba władz powiatu skarżyskiego. Położona na Wyżynie Kieleckiej, nad rzeką Kamienną.
  Ludowy Komisariat do spraw Narodowości (ros. Народный комиссариат по делам национальностей); skróty: NKNac (ros. НКНац) lub Narkomnac (ros. Наркомнац) – jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który w latach 1917 - 1923 nadzorował sprawy narodowościowe.
  20 września jest 263. (w latach przestępnych 264.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 102 dni.
  Chabarowsk (ros. Хабаровск) – miasto w Rosji, położone w południowo-wschodnim regionie azjatyckiej części tego kraju, nad Amurem w pobliżu ujścia rzeki Ussuri.
  Zakopane – miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem Podhala.
  Genewa (niem. Genf, fr. Genève, wł. Ginevra, romansz Genevra) – miasto w Szwajcarii, drugie pod względem liczby mieszkańców.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.