WAV

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WAV (ang. waveform audio format) – format plików dźwiękowych stworzony przez Microsoft oraz IBM. WAVE bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o informacje o strumieniu audio, takie jak użyty kodek, częstotliwość próbkowania czy liczba kanałów. WAV podobnie jak RIFF został przewidziany dla komputerów IBM PC, toteż wszystkie zmienne zapisywane są w formacie little endian. Odpowiednikiem WAV dla komputerów Macintosh jest AIFF.

AIFF (z ang. Audio Interchange File Format) to format plików dźwiękowych oparty na IFF (Electronic Arts Interchange File Format) współtworzony przez firmę Apple. Dane audio zapisane są jako nieskompresowany PCM w Big endian. Format jest wykorzystywany głównie przez Apple na komputerach Macintosh oraz przez firmę SGI.Kodek jest skrótem od "koder/dekoder", co oznacza urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału. Kodeki mogą zmienić strumień danych w formę zakodowaną (często w celu transmisji, składowania lub zaszyfrowania) lub odzyskać (odkodować) strumień danych z formy zakodowanej, by umożliwić ich odtwarzanie bądź obróbkę. Kodeki są często używane w wideokonferencjach oraz strumieniowaniu obrazu lub dźwięku.

Pliki WAVE mogą być zapisane przy użyciu dowolnych kodeków audio, ale zazwyczaj stosuje się nieskompresowany format PCM, w którym pliki zajmują około 172 kB na sekundę dla jakości CD. Ze względu na fakt, iż pole reprezentujące rozmiar pliku jest liczbą 32-bitową, wielkość pliku jest ograniczona do maksymalnie 4 GB.

Gigabajt (10, skrót GB) lub Gibibajt (2, skrót GiB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca miliard (a w praktyce częściej 1.073.741.824 ~ 1.000.000.000 = 10) bajtów.IBM PC (Personal Computer) – platforma komputerów osobistych zapoczątkowana 12 sierpnia 1981 roku przez firmę IBM modelem IBM 5150 powszechnie znanym wyłącznie jako IBM PC.

Struktura pliku WAV[ | edytuj kod]

Plik WAV zbudowany jest w następujący sposób:

Następnie w pliku znajdują się dane dźwiękowe. Format ich zapisu uzależniony jest od przyjętej rozdzielczości. Jeśli ta jest równa 8, wówczas zbiór wartości próbki wynosi od -128 do 127, przy czym każdą taką wartość należy powiększyć o 128, otrzymując w ten sposób wartości pomiędzy 0 a 255. W przypadku zaś, gdy rozdzielczość jest równa 16, wówczas wartość próbki wynosi od -32 768 do 32 767, przy czym wartości ujemne należy powiększyć o 65 536, natomiast nieujemne pozostawiamy bez zmian, otrzymując w ten sposób wartości pomiędzy 0 a 65 535, gdzie te od 0 do 32 767 są nieujemne, zaś te od 32 768 do 65 535 - ujemne.

W sytuacjach, kiedy liczby całkowite lub jakiekolwiek inne dane zapisywane są przy użyciu wielu (przynajmniej dwóch) bajtów, nie istnieje jeden unikatowy sposób uporządkowania tych bajtów w pamięci lub w czasie transmisji przez dowolne medium i musi być użyta jedna z wielu konwencji ustalająca kolejność bajtów (ang. byte order lub endianness). Jest to analogiczne do zapisu pozycyjnego liczb lub kierunku pisma w różnych językach – ze strony lewej na prawą albo z prawej na lewo.Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Microsoft: Lista zarejestrowanych kodeków dźwięku z identyfikatorami (ang.). Microsoft. [dostęp 2011-01-03].
 • Specyfikacja/Dokumentacja formatu WAV (ang.)
 • WAV & BWF Metadata Guide (ang.)
 • Macintosh (dla nowszych modeli przyjmuje się nazwę Mac) – komputer osobisty firmy Apple, rynkowy następca komputera o nazwie Lisa.Liczby całkowite w językach programowania – typ danych dotyczący liczb całkowitych. Liczby te mogą zostać zapisane w pamięci komputera w rozmaity sposób. Obecnie dla liczb naturalnych najczęściej spotykany jest pozycyjny dwójkowy system liczbowy. Inne znane sposoby zapisu to kod Graya i BCD.
  Warto wiedzieć że... beta

  IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.
  Zmienna - konstrukcja programistyczna posiadająca trzy podstawowe atrybuty: symboliczną nazwę, miejsce przechowywania i wartość; pozwalająca w kodzie źródłowym odwoływać się przy pomocy nazwy do wartości lub miejsca przechowywania. Nazwa służy do identyfikowania zmiennej w związku z tym często nazywana jest identyfikatorem. Miejsce przechowywania przeważnie znajduje się w pamięci komputera i określane jest przez adres i długość danych. Wartość to zawartość miejsca przechowywania. Zmienna zazwyczaj posiada również czwarty atrybut: typ, określający rodzaj danych przechowywanych w zmiennej i co za tym idzie sposób reprezentacji wartości w miejscu przechowywania. W programie wartość zmiennej może być odczytywana lub zastępowana nową wartością, tak więc wartość zmiennej może zmieniać się w trakcie wykonywania programu, natomiast dwa pierwsze atrybuty (nazwa i miejsce przechowywania) nie zmieniają się w trakcie istnienia zmiennej. W zależności od rodzaju języka typ zmiennej może być stały lub zmienny. Konstrukcją podobną lecz nie pozwalającą na modyfikowanie wartości jest stała.

  Reklama