• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W4 - kolej

  Przeczytaj także...
  Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.Kolej szerokotorowa – kolej o prześwicie większym niż uznawany za normalny, czyli 1435 mm. Istnieje w Rosji i innych krajach poradzieckich – prześwit od lat 60. XX wieku wynosi tam 1520 mm (poprzednio 1524 mm), Finlandii – 1524 mm, co jest pozostałością okupacji carskiej Rosji, Irlandii – 1600 mm, w Hiszpanii i Portugalii – 1667 mm, Indiach, Pakistanie i Bangladeszu – 1676 mm.
  Szyna – profil metalowy o przekroju dwuteownika lub zbliżonym, stosowany do podtrzymania i prowadzenia pojazdów kolei szynowej, a także innych dziedzinach jak np. budownictwo czy medycyna.
  Wzór wskaźnika W 4
  Wskaźnik W 4 na stacji Białystok
  Wskaźnik W 4 na stacji w Wipsowie.
  Wskaźnik W 4 na stacji w Łódź Lublinek.

  W 4 „Wskaźnik zatrzymania”wskaźnik kolejowy w Polsce oznaczający miejsce zatrzymania czoła pociągu. Przyjmuje postać białego krzyża św. Jerzego na czarnym prostokątnym tle.

  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.Wskaźniki ogólnoeksploatacyjne w Polsce – zbiór wskaźników kolejowych stosowanych na sieci kolejowej w Polsce, które są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Wskaźniki oznaczone są symbolem W (stosowane na liniach kolejowych oraz metra) lub Wm (stosowane wyłącznie na liniach metra).

  Linie normalnotorowe i szerokotorowe[ | edytuj kod]

  Wygląd[ | edytuj kod]

  Wskaźnik ma formę białego krzyża na czarnym prostokątnym tle, przy czym dłuższy bok prostokąta umieszczony jest poziomo. W zależności od warunków miejscowych bywa wykonywany w postaci:

  Peron jest to element przystanku, dworca kolejowego lub autobusowego służący do bezpiecznego wsiadania i wysiadania podróżnych oraz ładowania bagażu.Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.
 • prostopadłościennej świetlnej latarni z umieszczonym w jej wnętrzu źródłem światła (podświetlającym otwór w kształcie krzyża wypełniony szkłem koloru mlecznobiałego), zawieszonej na słupie (wykonywanym często z ustawionej pionowo szyny),
 • nieoświetlonej tarczy wykonanej z płaskiej blachy.
 • Zasady ustawiania[ | edytuj kod]

  Wskaźnik służy w ruchu na liniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych do oznaczenia miejsca na stacji, przystanku, posterunku osłonnym, do którego może dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu. Pociąg mający postój należy zatrzymać w takiej odległości przed wskaźnikiem, aby ruch podróżnych był najdogodniejszy.

  Ukres to miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze. Ukres jest wyznaczony przez miejsce, gdzie spotykają się skrajnie sąsiednich torów.Krzyż świętego Jerzego - rodzaj krzyża. Przedstawia on duży krzyż grecki z wydłużonymi ramionami bocznymi. Ten krzyż został użyty na obowiązującej od 2004 roku fladze Gruzji.

  Wskaźnik ustawia się przy końcu peronu lub przed ukresem z prawej strony toru, do którego się odnosi. Wskaźnik ustawiony przy końcu peronu, niebędący jednocześnie końcem przebiegu pociągowego, odnosi się tylko do pociągów mających postój przy tym peronie.

  Linie wąskotorowe[ | edytuj kod]

  Wskaźnik W 4 na liniach kolejowych wąskotorowych służy do oznaczenia miejsca na stacji, do którego ma dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu pasażerskiego. Wskaźnik W 4 ustawia się przy końcu peronu, z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy.

  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.Pociąg pasażerski (ang. passenger train) – skład eksploatacyjny dostępny dla pasażerów, zestawiony wyłącznie z wagonów służących od przewozu osób i rzeczy (np. przesyłek bagażowych).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444 § 112).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444 Dział V, Sygnalizacja na liniach kolejowych wąskotorowych, § 139).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444)
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102. Warszawa: 2010, s. 125.
 • Ministerstwo Komunikacji: Przepisy sygnalizacji na kolejach dojazdowych (wąskotorowych) PKP. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1973.
 • DB Netz AG: Auszug für EVU zu den Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS). s. 133. (niem.)
 • Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.Posterunek osłonny – posterunek ruchu urządzony na szlaku w celu osłony miejsca skrzyżowania w jednym poziomie dwóch linii kolejowych, linii kolejowej z linią tramwajową, splotu torów, mostu zwodzonego lub obrotowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przystanek osobowy (publiczny) – miejsce na szlaku kolejowym odpowiednio przystosowane do obsługi pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo wyznaczone pociągi pasażerskie, wyłączając postoje dla potrzeb technicznych i pracowniczych.
  Wipsowo (niem. Wieps) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Barczewo. W skład sołectwa Wipsowo oprócz miejscowości Wipsowo wraz z koloniami wchodzi również osada Rycybałt.
  Blacha – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.