• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Włostowice - Puławy

  Przeczytaj także...
  Izabela (właściwie: Elżbieta) Dorota z Flemmingów Czartoryska (ur. 3 marca 1746 w Warszawie, zm. 17 czerwca 1835 w Wysocku) – polska arystokratka doby oświecenia, żona księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, przez którego weszła do stronnictwa politycznego Familii, w okresie Sejmu Czteroletniego związana ze Stronnictwem Patriotycznym. W młodości znana ze swobody obyczajów, wśród jej kochanków byli m.in. król Stanisław August Poniatowski i Nikołaj Repnin, poseł rosyjski w Warszawie. W późniejszym okresie życia czynnie zaangażowana w życie polityczne schyłkowego okresu I Rzeczypospolitej i pierwszych lat XIX wieku. Pisarka, mecenaska sztuki, kolekcjonerka pamiątek historycznych, które gromadziła zarówno w Polsce jak i podczas swoich licznych podróży po Europie. Po utracie przez Polskę niepodległości utworzyła pierwsze polskie muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach, które wraz ze zbiorami również założonego przez nią w Puławach Domu Gotyckiego stały się zaczątkiem obecnego Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Matka m.in. polityka księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i pisarki Marii Wirtemberskiej.Uspokojenie ruchu (strefa uspokojonego ruchu, ang. traffic calming, niem. Verkehrsberuhigung, ndr. woonerf) - strefa miejska, w której dominują działania obejmujące organizację ruchu zmieniającą trasy przejazdów w obrębie dzielnicy lub miasta, a także zmiany w ukształtowaniu jezdni, wprowadzenie rozmaitych fizycznych ograniczników, mających na celu zmniejszenie prędkości i wielkości ruchu w interesie bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska życia. Od strefy pieszej różni się dopuszczeniem ruchu kołowego w ograniczonym zakresie.
  Chrystian Piotr Aigner (ur. 1756 w Puławach, zm. 9 lutego 1841 we Florencji) – polski architekt, przedstawiciel klasycyzmu, teoretyk architektury.
  ul. Kaznowskiego
  Droga rowerowa - zachodnia obwodnica Włostowic dł. 6.5 km

  Włostowice – południowa dzielnica Puław, którą zamieszkuje około 5 tys. mieszkańców. Dzielnica budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wyjątek stanowi jedynie ul. Romów, na której znajdują się cztery bloki mieszkalne budownictwa socjalnego o wysokości do 3 pięter.

  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).Puławy (jid. פּילעװ, Pilew) – miasto w zachodniej części województwa lubelskiego w pobliżu granicy województwa mazowieckiego, położone nad Wisłą, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły. Ośrodek przemysłowy (przemysł chemiczny, budowlany, farmaceutyczny, itp.), naukowy (5 instytutów naukowo-badawczych, szkolnictwo wyższe), turystyczno-kulturalny: będące częścią trójkąta turystycznego Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów, ponadto ośrodek: muzealnictwa (pierwsze muzeum na Ziemiach Polskich, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej), węzeł komunikacyjny (port rzeczny, 2 przeprawy mostowe, główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej, w przyszłości cywilny port lotniczy w pobliskim Dęblinie, itp.).

  Na terenie dzielnicy znajdują się:

 • Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika nr 4 (ul. Zabłockiego 8) wybudowana w 1969. Poprzednio szkoła na Włostowicach mieściła się w trzech budynkach znajdujących się przy ulicy Włostowickiej, spośród których drewniany budynek rozebrano. W pozostałych dwóch budynkach murowanych mieszczą się obecnie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe (od 1980) oraz Muzeum Oświatowe (od 1987).
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe (ul. Włostowicka 27). Utworzone w 1980 w przebudowanym jednym z budynków dawnej szkoły. Ponad 120 miejsc noclegowych dla wycieczek szkolnych, studentów, turystów indywidualnych. Stołówka z możliwością zamówienia gorących posiłków, kuchnia indywidualna, miejsce na ognisko. Na terenie schroniska znajduje się Muzeum Oświatowe.
 • Ochotnicza Straż Pożarna (ul. Włostowicka 36). Na utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej zezwolono mieszkańcom Włostowic w 1918. Za początek jej istnienia można przyjąć rok 1919, choć ukończenie budowy drewnianej remizy nastąpiło dopiero w 1924.
 • Biblioteka miejska nr 4 (ul. Włostowicka 36)
 • Wyciąg narciarski - dwie trasy narciarskie o łącznej długości 720 m, różnica wysokości 54 m, sztuczne oświetlenie i naśnieżanie, trasy ratrakowane, wyciągi talerzykowe o łącznej przepustowości 1400 osób na godzinę. W sezonie czynny codziennie w godzinach od 9 do 22.
 • W 2009 zakończono pilotażowy program Miasteczko holenderskie (Dutch Town) polegający na uspokojeniu ruchu drogowego, zrealizowany poprzez zastosowanie rozwiązań drogowych, które wymuszają na kierowcach zastosowanie się do ograniczeń prędkości. Wykonano to poprzez wyniesienie powierzchni skrzyżowań, ronda typu pinezka, sinusoidalne progi zwalniające. Inwestycje zrealizował Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Zarząd Dróg Miejskich w Puławach przy współpracy z rządem Holandii.

  Włostowice – dawniej wieś, dziś południowa część miasta Puławy, nad Wisłą; ok. 87 km na NE od kl., 25 km na NE od Braciejowic.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Historia Włostowic w odrębnym artykule.
   Osobny artykuł: Kalendarium Włostowic.

  Zabytki[]

 • Kościół św. Józefa (ul. Włostowicka 61) – wybudowany w latach 1726-1728 z fundacji Elżbiety Sieniawskiej. Z dokumentów wynika, że już od 1601 roku przy drewnianej kaplicy chowano zmarłych, a od 1639 zamieszkiwał tu na stałe kapłan, a w 1676 powstała tu parafia.
 • Cmentarz Włostowicki – zgodnie z obowiązującym ówczesnym prawem zlecono utworzenie cmentarza poza wsią. Udało się tego dokonać dzięki Księciu Adamowi Czartoryskiemu, który podarował na ten cel teren o powierzchni 1,6 ha w 1801. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce. Od 1986 jest zaliczany do obiektów zabytkowych. Powierzchnia 1,9 ha.
 • Muzeum Oświatowe (ul. Włostowicka 27) – szkoła wybudowana w początku XIX w. w stylu klasycznym z fundacji Izabeli Czartoryskiej według projektu Piotra Aignera . Stanowi przykład szerzenia oświaty wśród ludności wiejskiej wraz z mieszkaniem nauczyciela. Jest dokumentem historii powszechnego szkolnictwa polskiego. Jest to jeden z trzech budynków dawnej szkoły, od 1987 Muzeum Oświatowe. Znajduje się tuż obok Schroniska Młodzieżowego.
 • Przypisy

  1. Agnieszka Król: O szkole. [dostęp 11 grudnia 2009].
  2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Historia schroniska. [dostęp 11 grudnia 2009].
  3. Konika OSP Puławy-Włostowice. [dostęp 4 grudnia 2009].
  4. Parchatka. Stok narciarski. parchatka.pl. [dostęp 4 grudnia 2009].
  5. Ks. Józef Szczypa: Cmentarz Włostowicki. Niedziela, 2001. [dostęp 4 grudnia 2009].
  6. Strona Główna Muzeum. [dostęp 11 grudnia 2009].

  Linki zewnętrzne[]

 • Włostowice 3.) W., wś nad Wisłą w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XIII (Warmbrun – Worowo) z 1893 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.