• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władysław Wojewoda

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Trzęsakowce (Tremellales Fr.) – rząd grzybów wchodzący należący do klasy podstawczaków trzęsakopodobnych (Tremellomycetes).
  Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.

  Władysław Wojewoda (ur. 20 maja 1932 w Przemyślu, zm. 3 listopada 2010) – polski biolog, pedagog, specjalista w zakresie botaniki i mykologii.

  Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i rozpoczął pracę zawodową na tej uczelni na Wydziale Systematyki Roślin i Geografii. Obronił pracę doktorską „Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego”, w 1989 uzyskał tytuł profesora nauk przyrodniczych. W latach 1969-2003 pracował w Instytucie Botaniki im. prof. Szafera w Krakowie, skupiając się głównie na grzybach. Jest autorem licznych prac naukowych i monografii (łącznie około 300 prac). Największe jego osiągnięcia to:

  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
 • Monografia występujących w Polsce grzybów należących do rzędów Auriculariales i Tremellales,
 • Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski,
 • Czerwona lista zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych Polski,
 • Grzyby wielkoowocnikowe Korei Północnej.
 • W Instytucie Botaniki w Krakowie założył wielki zbiór grzybów liczący 53000 okazów. Jest to jeden z najważniejszych zbiorów grzybów w Polsce. Był nauczycielem studentów, promotorem prac magisterskich i doktorskich. Prowadził naukowe badania grzybów na Babiej Górze, w Gorcach, na Magurze Spiskiej, w Ojcowskim i Tatrzańskim Parku Narodowym, w Puszczy Niepołomickiej i w Korei Północnej. Współpracował z mykologami z Czechosłowacji. Wraz z prof. Barbarą Gumińską opracował klucz do oznaczania grzybów wielkoowocnikowych Polski, jej też poświęcił swój ostatni artykuł: „Laricifomes officinalis in the Gorce Mountains (S Poland)”.

  Barbara Gumińska (ur. 25 września 1924 we Lwowie) – prof. dr hab., polska uczona, specjalistka w zakresie botaniki i mykologii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie w 1951, w 1994 uzyskała tytuł prof. zwyczajnego. Była na tej uczelni pracownikiem Instytutu Botaniki, kierownikiem Zakładu Taksonomii Roślin i Fitogeografii (1977-79), kierownikiem Pracowni Mykologicznej od 1979. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Rady Naukowej PAN od 1990.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

  Ważniejsze publikacje[edytuj kod]

 • 2003, Morphology of Some Rare and Threatened Polish Basidiomycota, Acta Mycologica, vol. 38, nr 1-2, Władysław Wojewoda
 • Macrofungi of North Korea collected in 1982-1986 Polish Botanical Studies, Władysław Wojewoda, Halina Komorowska
 • Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland, Dariusz Karasiński, Władysław Wojewoda
 • Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie), Halina Komorowska, Władysław Wojewoda
 • Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 3., Władysław Wojewoda
 • Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2., Władysław Wojewoda
 • Przypisy

  1. A. Chlebicki. In memoriam. Prof. dr hab. Władysław Wojewoda (1932-2010). „Acta Mycologica”. 46(1), s. 115, 2011. IB PAN. ISSN 0001-625X (ang.). 
  2. Nauka polska. Ludzie nauki. Władysław Wojewoda. [dostęp 2013-03-13].
  3. Władysław Wojewoda: Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Scienceas, 2003. ISBN 83-89648-09-1.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

  Pełny wykaz publikacji prof. Władysława Wojewody

  Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.
  Puszcza Niepołomicka – kompleks leśny znajdujący się w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, ok. 20 km na wschód od Krakowa. Zajmuje teren położony w widłach Wisły i Raby. Składa się z kilku oddzielnych kompleksów, niegdyś stanowiących jedną całość. Główny kompleks zajmuje powierzchnię ok. 110 km². Rozciąga się on między Niepołomicami, a Proszówkami, Baczkowem i Mikluszowicami.
  Korea Północna (kor. 조선민주주의인민공화국, hancha 朝鮮民主主義人民共和國, MCR. Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, w skrócie KRLD) – państwo totalitarne w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie, według konstytucji, Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Przynajmniej formalnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie jest państwem komunistycznym. Od 2009 roku władze Korei Północnej rozpoczęły wykreślać odniesienia sugerujące komunistyczny ustrój i charakter państwa z konstytucji oraz z innych oficjalnych dokumentów.
  Tatrzański Park Narodowy (TPN) – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski. Utworzony z dniem 1 stycznia 1955 przez rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 1954 r. Jego odpowiednikiem po stronie słowackiej jest TANAP.
  Babia Góra (słow. Babia hora, węg. Babia gura, niem. Teufelspitze czyli Góra diabła) – masyw górski w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich (według słowackiej terminologii są to Oravské Beskydy). Najwyższym szczytem jest Diablak (1725 m), często nazywany również Babią Górą, jak cały masyw. Jest to najwyższy szczyt całych Beskidów Zachodnich, poza Tatrami najwyższy szczyt w Polsce i drugi co do wybitności (po Śnieżce). Zaliczany jest do Korony Gór Polski.
  Pedagog - (łac paedagogus) – to osoba, która formalnie ukończyła wyższe studia o kierunku pedagogika z odpowiednią specjalnością pedagogiczną i ma właściwe kwalifikacje w danej specjalizacji pedagogicznej, potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog, jako specjalista kształcenia i wychowania, najczęściej zatrudnia się w szeroko pojętej edukacji, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny człowieka.
  Magura Spiska (słow. Spišská Magura, niem. Zipser Magura, węg. Szepesi Magura) – pasmo górskie wchodzące w skład Pogórza Spiskiego i będące główną jego częścią. Jest to jeden tylko grzbiet, który rozciąga się na długości ponad 30 km od doliny Jaworowego Potoku na zachodzie po dolinę Popradu na wschodzie. Od Tatr oddziela go Rów Podspadzki, Zdziarska Przełęcz i Rów Zdziarski. Najwyższym szczytem jest Rzepisko (1259 m). W części zachodniej od doliny Białki po dolinę Rieki (w Starej Wsi Spiskiej) sąsiaduje z Zamagurzem znajdującym się po północnej stronie Magury Spiskiej. Od Pienin oddziela go dolina Dunajca, Lipnika, Przełęcz Korbalowa i dolina Kamienki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.