• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władysław Wicher

  Przeczytaj także...
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Więzienie Montelupich – więzienie w Krakowie przy ul. Montelupich, pierwotnie pełniące funkcje koszar wojskowych, mieszczące się w budynku będącym od XVI wieku własnością włoskiej rodziny kupiecko-bankierskiej Montelupich. Od 1905 władze austriackie umieściły w nim sąd wojskowy, znajdujący się wcześniej na Wawelu, a następnie więzienie.

  Władysław Wicher (ur. 22 stycznia 1888 w Krzyszkowicach, zm. 15 listopada 1969) – duchowny rzymskokatolicki, teolog, profesor akademicki.

  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1912. W 1915 uzyskał tytuł naukowy doktora z teologii moralnej na Uniwersytecie w Innsbrucku. Od 1919 wykładał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1923 uzyskał habilitację. Był prefektem i wicedyrektorem seminarium duchownego w Krakowie. Przed wyborami do Rady Miasta Krakowa z 1938 został członkiem komitetu Polskiego Bloku Katolickiego.

  Franciszek Myszka CM (ur. 4 stycznia 1916 w Trzebuniu, zm. 25 września 1996) - polski duchowny, członek Zgromadzenia Misji (tzw. Księży Misjonarzy), tłumacz Pisma Świętego.Konzentrationslager Sachsenhausen – niemiecki obóz koncentracyjny założony w lipcu 1936 w miejscowości Sachsenhausen (obecnie dzielnica Oranienburga) około 30 km na północ od Berlina. Funkcjonował do 22 kwietnia 1945.

  Po wybuchu II wojny światowej 6 listopada 1939 został aresztowany przez Niemców w ramach Sonderaktion Krakau, był więziony w więzieniu Montelupich w Krakowie, we Wrocławiu, po czym wywieziony do obozu Sachsenhausen. Zwolniony stamtąd po interwencji władz kościelnych. Następnie posługiwał jako administrator parafii w Dziekanowicach. Po wojnie nadal był pracownikiem naukowym UJ. Promował prace doktorskie duchownych Franciszka Myszki, Szczepana Pieszczocha, Tadeusza Ślipka, a ponadto był profesorem Karola Wojtyły, promotorem jego pracy doktorskiej w 1948 i recenzentem jego rozprawy habilitacyjnej. Od 1954 był profesorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładał też w krakowskim seminarium duchownym.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.

  Był prezesem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie od 1946 do 1956. Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Polonia Sacra” od 1948 do 1954. Był członkiem Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, a od 1964 jej kustoszem.

  Zmarł 15 listopada 1969 roku.

  Przypisy

  1. Prezydium Polskiego Bloku Katolickiego. „Głos Narodu”, s. 9-10, Nr 314 z 15 listopada 1938. 

  Bibliografia[]

 • Władysław Wicher. krzyszkowice.eu. [dostęp 2016-01-15].
 • Władysław Wicher. krakowianie1939-56.mhk.pl. [dostęp 2016-01-15].
 • Polonia Sacra – kwartalnik teologiczny wydawany w Krakowie w latach 1948-1953, a następnie w Warszawie. Redaktorem naczelnym był W. Wicher. Pismo miało profil ogólnoteologiczny, a pisali w nim głównie profesorowie Wydziału Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 zostało wznowione na Papieskiej Akademii Teologicznej.Szczepan Pieszczoch (ur. 5 stycznia 1921 w Samborze, zm. 22 kwietnia 2004 w Poznaniu) - polski ksiądz katolicki, patrolog.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziekanowice - obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XV Mistrzejowice. Stanowią przyłączony do miasta w 1986 r. fragment wsi Dziekanowice.
  Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – polskie towarzystwo naukowe, którego celem jest "rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i budzenie zainteresowania tymi dyscyplinami wśród ogółu społeczeństwa katolickiego", założone w 1924.
  Teologia moralna – dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia.
  Rada Miasta Krakowa – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Krakowie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.
  Głos Narodu - dziennik ukazujący się w Krakowie w latach 1893-1939. Reprezentował poglądy klerykalne i antysemickie. Nawoływał do bojkotu sklepów niechrześcijańskich. W latach trzydziestych, po zmianie właściciela, stał się gazetą prorządową.
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego został założony w 1397 roku. Był pierwszym wydziałem teologii w Polsce. W 1847 roku pozbawiono go prawa doktoryzowania. W 1863 roku uzyskał prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.
  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.