• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władysław Szwed

  Przeczytaj także...
  Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia) − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim.Mykolas Burokevičius (ur. 7 października 1927 w Olicie) – litewski działacz komunistyczny, w latach 1989–1991 I sekretarz Komunistycznej Partii Litwy.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Władysław Nikołajewicz Szwed (ros. Владислав Николаевич Швед; lit. Vladislavas Švedas; ur. 1 lipca 1944 w Moskwie) – sowiecki działacz polityczny na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej (1990–1991), wiceprzewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Komunistyczna Partia Litwy (lit. Lietuvos komunistų partija, LKP) – komunistyczna partia litewska założona w październiku 1918 roku, w latach 1940–1991 sprawująca formalną władzę w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej jako część składowa WKP(b) i KPZR.

  Życiorys[]

  Od 1961 do 1969 zatrudniony w Ucianie w charakterze pracownika laboratorium elektronicznego, później jako szef sekcji. W międzyczasie studiował na Politechnice Kowieńskiej, którą ukończył w 1967, uzyskując stopień inżyniera-mechanika.

  Od wczesnej młodości zaangażowany w ruch komunistyczny: w 1969 wstąpił do Związku Młodzieży Komunistycznej, a w 1975 uzyskał członkostwo w KPZR. W 1980 skierowano go do partyjnej szkoły KPZR w Wilnie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1983. W jesieni 1990 został wybrany posłem na Sejm Republiki Litewskiej w okręgu Nowa Wilejka. W tym samym roku został II sekretarzem Komunistycznej Partii Litwy na platformie KPZR, która sprzeciwiała się niepodległości kraju od Moskwy. De facto był zastępcą przywódcy KPL (KPZR) Mykolasa Burokevičiusa.

  Władimir Wolfowicz Żyrinowski (ros. Владимир Вольфович Жириновский; ur. 25 kwietnia 1946 jako Władimir Wolfowicz Ejdelsztejn w Ałma-Acie, obecnie Kazachstan) – rosyjski polityk, deputowany do Dumy Państwowej i jej wiceprzewodniczący, prawnik Federacji Rosyjskiej, doktor nauk filozoficznych. Włada czterema językami, w tym tureckim.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  W listopadzie 1991 oskarżony przez sąd litewski o zdradę stanu, nie przyjął obywatelstwa, w związku z czym utracił mandat poselski. Wyjechał na Białoruś, do Witebska, gdzie prowadził działalność gospodarczą, a następnie do Rosji. Od 1996 współpracuje z partią Władimira Żyrynowskiego. Jest autorem publikacji na temat zbrodni katyńskiej, w których neguje odpowiedzialność władz sowieckich za ten czyn. Jest także autorem artykułu Anty-Katyń

  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

  Według niektórych publikacji jest z pochodzenia Polakiem.

  Przypisy

  1. Anti-Katyn
  2. Aleksander Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2000, s. 267
  3. Adam Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987–1997, Dom Wydawniczy Duet, Toruń, Łysomice, 2006, s. 216

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie Sejmu Republiki Litewskiej (lit.)
 • Швед Владислав Николаевич, Portal Chronos (ros.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Владислав ШВЕД, ТАЙНА КАТЫНИ, Алгоритм, Москва 2007 (ros.)
 • Владислав ШВЕД, Катынь: в ожидании финала (ros.)
 • Życiorys na biografija.ru (ros.)
 • Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (Либерально-Демократическая Партия России, Libieralno-Diemokraticzeskaja Partija Rossii) to rosyjska prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna partia polityczna. Została założona przez Władimira Żyrinowskiego w 1989 roku jako Liberalno-Demokratyczna Partia Związku Radzieckiego. Partia określa swoją platformę jako centryzm i proreformatorską partię demokratyczną. Pomimo swojej nazwy na zachodzie jest postrzegana jako partia nacjonalistyczna i nieliberalna.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka (lit. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, rus. Литовская Советская Социалистическая Республика), LSRR - twór polityczny powstały w lipcu 1940 roku w wyniku aneksji Pierwszej Republiki Litewskiej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, rozwiązany ostatecznie we wrześniu 1991 roku, gdy kraje Zachodu uznały niepodległość Republiki Litewskiej i została ona przyjęta w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918 roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży.
  Adam Bobryk (ur. 28 listopada 1967 w Siedlcach) – polski socjolog i wykładowca, dziennikarz i samorządowiec, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
  Aleksander Srebrakowski (ur. 1961 r. we Wrocławiu) - polski historyk, specjalizujący się w badaniach polonijnych ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Litwie, historii Europy Wschodniej, historii najnowszej, i dziejach kresów wschodnich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.