• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władysław Frankowski

  Przeczytaj także...
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Kirowohrad (ukr. Кіровоград, dawniej Jelizawietgrad (Elizawetgrad), Zinowjewsk, Kirowo) – miasto w centralnej części Ukrainy, około 250 km na południe od Kijowa. Ma 239 tys. mieszkańców (2004). Stolica obwodu kirowohradzkiego. Przez miasto przepływa rzeka Inguł (dopływ Bohu).
  Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.
  Grób gen. Władysława Frankowskiego i generała-majora Ludwika Piechowskiego na Starych Powązkach w Warszawie

  Władysław Frankowski (ur. 6 grudnia 1859 w Sydczówce na Kijowszczyźnie, zm. 30 sierpnia 1922 w Warszawie) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał dywizji Wojska Polskiego.

  Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III (DOK III) - organ pracy dowódcy Okręgu Korpusu Nr III w latach 1921-1939 z siedzibą w garnizonie Grodno.

  Biografia[]

  Władysław Frankowski urodził się 6 grudnia 1859 roku w Sydczówce na Kijowszczyźnie, w rodzinie Ignacego i Teresy z domu Regnault d'Saint Jean d'Angely. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Kijowie kształcił się w szkole junkrów w Jelizawietgradzie. 16 kwietnia 1878 roku otrzymał stopień korneta i przydział do 14 Jamburgskiego Pułku Ułanów w Pińczowie. Uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej. W czasie I wojny światowej dowodzi 2 brygadą 12 Dywizji Kawalerii. 28 lutego 1916 roku został zwolniony ze służby z powodu stanu zdrowia.

  Wojna rosyjsko-turecka 1787-1792 – wojna pomiędzy Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim, które chciało odzyskać ziemie utracone w 1774, po przegranej wojnie z Rosją.Rotmistrz – stopień wojskowy w kawalerii odpowiadający kapitanowi oraz nazwa dowódcy szwadronu. W dawnym wojsku dowódca roty albo chorągwi.

  Od 1917 roku w formacjach polskich w Rosji. W listopadzie 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu generała podporucznika. Początkowo był komendantem wojskowym powiatu pińczowskiego. 12 marca 1920 roku objął Dowództwo Okręgu Generalnego „Kielce”. Obowiązki dowódcy okręgu pełnił do 12 maja 1921 roku. Od 1 września 1921 roku do 10 czerwca 1922 roku był dowódcą Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie. Pełnił też obowiązki zastępcy przewodniczącego Oficerskiego Trybunału Orzekającego. W czerwcu 1922 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Zweryfikowany w stopniu generała dywizji ze starszeństwem 1 czerwca 1919 roku. Zmarł 30 sierpnia 1922 roku w Warszawie. Został pochowany na Powązkach.

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Order Świętej Anny (ros. Орден Святой Анны) – od 1735 do 1797 order domowy oraz zasługi holsztyńskiej dynastii Schleswig-Holstein-Gottorp, panującej w księstwie Gottorf, w Szwecji oraz w 1762 i ponownie od 1796 w Imperium Rosyjskim. W 1797 car Paweł I wcielił go do systemu orderów carskich jako Opдeнъ cв. Aнны i przydzielił mu najniższe miejsce w ich hierarchii, w której pozostał do 1917. Obecnie jest jednym z orderów domowych b. panującej dynastii Romanowów.

  Awanse[]

 • kornet – 16 kwietnia 1878
 • porucznik – 20 marca 1880
 • sztabsrotmistrz – 21 czerwca 1884
 • rotmistrz – 26 lutego 1890
 • podpułkownik – 26 lutego 1900
 • pułkownik – 5 października 1904
 • generał major – 8 września 1913
 • generał podporucznik – listopad 1918
 • generał dywizji – 1 czerwca 1919
 • Ordery i odznaczenia[]

 • Order Świętego Stanisława kl. 2 (1885)
 • Order Świętej Anny kl. 2 (1902)
 • Order Świętego Włodzimierza kl. 3 (1911)
 • Order Świętego Stanisława z Mieczami kl. 1 (5 grudnia 1914)
 • Order Świętej Anny z Mieczami kl. 1 (5 grudnia 1914)
 • Oficer Legii Honorowej (1921 – zezwolenie Naczelnika Państwa)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Korony Włoch (1922 – zezwolenie Naczelnika Państwa)
 • Przypisy

  1. Tadeusz Kryska-Karski i Stanisław Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, s. 36 i Kto był kim w II Rzeczypospolitej, pod red. prof. Jacka. M. Majchrowskiego, Warszawa 1994, wyd I, s. 124, natomiast Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów ..., s. 114 jako miejsce urodzenia generała Frankowskiego podaje miejscowość Olszana w powiecie kaniowskim.
  2. Dziennik Rozkazów Nr 25 Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce” z 12 marca 1920 roku.
  3. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 1717 z 28 maja 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 29, poz. 1208)
  4. Decyzja L. 13453/22 G. M. I. z 3 sierpnia 1922 r. (Dziennik Personalny z 1922 r. Nr 31, s. 660)

  Bibliografia[]

 • Tadeusz Kryska-Karski: Stanisław Generałowie Polski niepodległej. Stanisław Żurakowski. Londyn: Figaro Press, 1976.
 • Piotr Stawecki: Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1994. ISBN 0-517-55113-6.
 • Powiat lub ujezd kaniowski dawny powiat guberni kijowskiej został w r. 1844 przemianowany z pow. bohusławskiego, którego jednak w latach 1837 - 44 miasto Kaniów już było stolicą.Cesarski i Królewski Order Świętego Stanisława (ros. Императорский и Царский Орден Святого Станислава) – order Imperium Rosyjskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza (ros. Орден Святого Равноапостольного великого князя Владимира) – do roku 1917 odznaczenie za zasługi cywilne i wojskowe Imperium Rosyjskiego, obecnie jednen z Orderów Domowych b. rosyjskiego domu panującego Romanowów.
  Dowództwo Okręgu Generalnego „Kielce” (DOG „Kielce”, DOG III) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Kielce w latach 1918-1921.
  Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.
  Porucznik – oficerski stopień wojskowy występujący w większości armii świata. W Wojsku Polskim zaliczany jest do korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu porucznika na naramiennikach nosi trzy gwiazdki.
  Armia Imperium Rosyjskiego , ros. Русская императорская армия (transkr. russkaja imperatorskaja armia) (po polsku potocznie armia carska) – wojska lądowe Imperium Rosyjskiego (państwa rosyjskiego w latach 1721-1917).
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Jacek Maria Majchrowski (ur. 13 stycznia 1947 w Sosnowcu) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych, członek Trybunału Stanu. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Prezydent Krakowa nieprzerwanie od 2002.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.