• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władcy brytyjscy

  Przeczytaj także...
  Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kto był pierwszym władcą Anglii, gdyż kolejni władcy Wessexu, powiększali swoje wpływy i umacniali pozycję wśród państw heptarchii. W histografii jako pierwsi najczęściej wymieniani są:Tomasz Orłowski (ur. 1 sierpnia 1956 w Łodzi) – polski dyplomata i wykładowca, ambasador RP we Francji i Księstwie Monako. Jest żonaty, ma dwie córki.
  Wettynowie (Wettinowie, niem. Wettiner) – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii i księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako Królowie Polski i Wielcy Książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski). W 1423 r. Wettinowie uzyskali wraz z księstwem sasko-wittenberskim godność elektora Rzeszy, a całość ich posiadłości zaczęto określać historyczną nazwą Saksonia. W roku 1485 nastąpił podział dynastii na dwie linie: ernestyńską (starszą), elektorską panującą w Wittenberdze i w znacznej części Turyngii oraz albertyńską (młodszą,) panującą w Miśni i pn. Turyngii. Boczną linią dynastii jest rodzina Koburgów (Coburg), panująca w Wielkiej Brytanii (od 1917 r. pod nazwiskiem Windsor), Belgii, Bułgarii i Portugalii (pod nazwiskiem poprzedniej dynastii – Bragança).
   Osobne artykuły: Władcy AngliiWładcy Szkocji.

  Tytulatura[]

  Oficjalna tytulatura władców brytyjskich w różnych okresach:

  Królowe Wielkiej Brytanii – jest to chronologiczny spis żon władców brytyjskich, a także ewentualnych małżonków panujących królowych (tzw. książąt małżonków). W nawiasach podane są ich daty życia i śmierci, obok podane jest również imię ich królewskiego małżonka.Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji - pretendenci do tronów: Anglii, Szkocji i na podstawie angielskich roszczeń z XIV w. - Francji, którzy swoje prawa wywodzą z faktu obalenia w wyniku chwalebnej rewolucji króla Jakuba II Stuarta oraz pozbawienie praw do tronu jego potomków. Jakobici współcześnie za prawowitego króla Anglii, Szkocji, Irlandii i Francji uważają Franciszka II z bawarskiej rodziny Wittelsbachów. Franciszek II jest potomkiem Jakuba I po kądzieli. Ostatnim Stuartem w linii męskiej był Henryk IX i I, który zmarł 13 lipca 1807 roku. Następcą Franciszka II jest jego brat - książę Maksymilian Emanuel, po którym prawa do tronu mają przejść na jego córkę - Zofię, księżną Liechtensteinu, a następnie - jej dzieci.
 • 1707–1714
 • By the Grace of God, Queen of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Faith, etc.
 • Z Bożej łaski, królowa Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii, Obrończyni Wiary, etc.
 • 1714–1801
 • By the Grace of God, King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Faith, Archtreasurer and Prince-Elector of the Holy Roman Empire, Duke of Brunswick-Luneburg
 • Z Bożej łaski, król Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii król, Obrońca Wiary, Arcyskarbnik i książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, książę Brunszwiku-Lüneburga
 • 1801–1814
 • By the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland King, Defender of the Faith, Arch-treasurer and Prince-Elector of the Holy Roman Empire, Duke of Brunswick-Luneburg
 • Z Bożej łaski, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii król, Obrońca Wiary, Arcyskarbnik i książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, książę Brunszwiku-Lüneburga
 • 1876–1901
 • By the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland Queen, Defender of the Faith, Empress of India
 • Z Bożej łaski, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii królowa, Obrończyni Wiary, Cesarzowa Indii
 • 1901–1927
 • By the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith, Emperor of India
 • Z Bożej łaski, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i brytyjskich dominiów zamorskich król, Obrońca Wiary, Cesarz Indii
 • 1927–1948
 • By the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith, Emperor of India
 • Z Bożej łaski, Wielkiej Brytanii, Irlandii i brytyjskich dominiów zamorskich król, Obrońca Wiary, Cesarz Indii
 • 1948–1952
 • By the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith
 • Z Bożej łaski, Wielkiej Brytanii, Irlandii i brytyjskich dominiów zamorskich król, Obrońca Wiary
 • Obecnie:
 • Elizabeth II, By the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith
 • Elżbieta II, z Bożej łaski, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Jej innych Królestw i Posiadłości Królowa, Głowa Wspólnoty Narodów, Obrończyni Wiary
 • W 1521 królowie Anglii uzyskali od papieża prawo noszenia tytułu Obrońców Wiary.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Książę Walii (ang. Prince of Wales; wal. Tywysog Cymru) – oficjalny tytuł przyznawany najstarszemu żyjącemu synowi panującego w Wielkiej Brytanii władcy. Drugi syn otrzymuje tytuł księcia Yorku.

  Władcy Wielkiej Brytanii[]

  Stuartowie[]

  Dynastia hanowerska (Welfowie)[]

  Windsorowie (do 1917 r. ]

  Galeria herbów monarszych[]

 • Herb w latach 1603-1801

 • Herb po 1801

 • Zobacz też[]

 • Brytyjskie królowe
 • Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji
 • Linia sukcesji do brytyjskiego tronu
 • Władcy Szkocji
 • Książę Walii
 • Przypisy

  1. Tomasz Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2005,s. 149.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.