• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władcy Serbii i Jugosławii

  Przeczytaj także...
  Zachariasz Pribislavović (serb.: Захарија Прибислављевић, Zacharija Pribislavlević) – książę serbski panujący od 920 do 924 roku.Carstwo Serbskie (serbski: Српско Царство, Srpsko Carstvo) było średniowiecznym bałkańskim imperium, które powstało ze średniowiecznego Królestwa Serbskiego w XIV wieku. Carstwo Serbskie istniało od 1346 do 1371 i było jednym z największych państw tamtego okresu.
  Królestwo Jugosławii – nazwa państwa południowosłowiańskiego, używana od 1929 dla królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Rządziła nią dynastia Karadziordziewiciów (do 1945).

  Serbia Nemaniczów – państwo serbskie istniejące w okresie pomiędzy 1170 a 1371 pod rządami dynastii Nemaniczów, od 1217 jako królestwo, a od 1346 jako carstwo.Pribisław (serb.: Прибислав, Pribislav) – książę serbski panujący od około 891 do 892 roku. Syn Muncimira.

  Książęta Serbii[]

 • Wyszesław
 • Radosław
 • Prosigoj
 • Włastimir (do ok. 855)
 • Muncimir (ok. 855-891/892)
 • Pribisław (ok. 891-892)
 • Piotr Gojniković (892-917)
 • Paweł Branović (917-920)
 • Zachariasz Pribislavović (920-924)
 • Czasław Klonimirović (933-950)
 • Wielcy żupani ]

  Herb Nemanjiciów

  ]

  Herb Nemanjiciów

  ]

  Stefan Urosz IV Duszan został koronowany w 1346 roku na Cara Serbów i Greków

  Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (skr. „Królestwo SHS”; serb.-chorw. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) – państwo europejskie powstałe 1 grudnia 1918 po zakończeniu I wojny światowej i po rozpadzie Austro-Węgier. W obiegu nieoficjalnym nazywane „Jugosławią” – krajem południowych Słowian. W 1929 formalnie przemianowane na Jugosławię.Raszka – państwo utworzone w II poł. X wieku we wschodniej części pierwszego państwa serbskiego w dorzeczu Tary, Pivy, Limu, Zachodniej Morawy i Ibaru. Od nazwy rzeki Raszki i położonego nad nią miasta Ras, będącego głównym ośrodkiem państwa otrzymała w XII wieku nazwę Raszki. Jej serbskich mieszkańców zaczęto nazywać Rascianami. Objęcie władzy przez Nemaniczów na przełomie XII i XIII wieku – uniezależnienie państwa od Bizancjum, zjednoczenie ziem serbskich, a potem utworzenie królestwa, spowodowały, że nazwa Raszki została porzucona na rzecz Serbii. Przez Węgry nazwa ta dotarła w XV-XVI wieku do Polski i stąd w literaturze polskiej tego okresu można się spotkać z nazwą Raców na określenie Serbów.

  Książęta i despoci Serbii[]

  Herb Lazarewiciów

  Wielki Wojewoda Serbski[]

  ]

  ]

  ]

  Sztandar królewski

  Pretendenci do tronu[]

  Zobacz też[]

 • Królowie Jugosławii
 • Prezydenci Jugosławii
 • Prezydenci Serbii i Czarnogóry
 • Prezydenci Serbii
 • Przypisy

  1. Prawowity następca Stefana Urosza II, kontrolował kraj przez pewien okres, nim został pozbawiony władzy przez Stefana Urosza III, nie wszystkie źródła uznają go za władcę.
  Księstwo Serbskie (Кнежевина Србија / Kneževina Srbija) – to kraj powstały na Bałkanach w XIX wieku, w wyniku pierwszego powstania serbskiego i drugiego powstania serbskiego między 1804 a 1815 rokiem.Królestwo Serbii – niepodległe państwo istniejące na Bałkanach w latach 1882-1918. Najdynamiczniej rozwijające się bałkańskie państwo.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piotr Gojniković (serb.: Петар Гојниковић, Petar Gojniković) – książę serbski panujący od około 892 do 917 roku.
  Prezydenci Serbii i Czarnogóry byli wybierani od 2003 roku, czyli od powstania Serbii i Czarnogóry. Do 2003 roku krajem rządzili prezydenci Jugosławii.
  Paweł Branović (serb.: Павле Брановић, Pawle Branović) – książę serbski panujący od 917 do 920 roku.
  Czasław Klonimirović (serb.: Часлав Клонимировић, Časlav Klonimirović) – książę serbski panujący od 933 do 950 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.