• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władcy Hiszpanii  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Tomasz Orłowski (ur. 1 sierpnia 1956 w Łodzi) – polski dyplomata i wykładowca, ambasador RP we Francji i Księstwie Monako. Jest żonaty, ma dwie córki.Druga Republika Hiszpańska (Segunda República Española) – państwo istniejące między 14 kwietnia 1931 a 1 kwietnia 1939 na terenie Hiszpanii. Za początek Drugiej Republiki (Pierwsza istniała w latach 1873 – 1874) uznaje się dzień jej proklamowania i wyjazdu króla Alfonsa XIII z kraju, zaś za jej koniec – ostateczne zwycięstwo wojsk nacjonalistycznych w hiszpańskiej wojnie domowej, która wybuchła po zamachu stanu dokonanym 18 lipca 1936.

  Chronologiczna lista władców i prezydentów Hiszpanii po zjednoczeniu królestw Kastylii i Aragonii pod berłem jednego monarchy 1516 roku.

   Zapoznaj się również z: Władcy Kastylii-LeónuWładcy Aragonii.

  Spis treści

 • 1 Tytulatura
 • 2 Królestwo Hiszpanii (1516-1873)
 • 2.1 Habsburgowie (Dom Austrii)
 • 2.2 Habsburgowie - linia austriacka
 • 2.3 Burbonowie
 • 2.4 Bonaparte
 • 2.5 Burbonowie
 • 2.6 Regencja
 • 2.7 Sabaudowie
 • 3 I Republika Hiszpańska (1873-1874)
 • 3.1 Prezydenci Hiszpanii
 • 4 Królestwo Hiszpanii (1874-1931)
 • 4.1 Burbonowie
 • 5 II Republika Hiszpańska (1931-1939)
 • 5.1 Władze tymczasowe (szefowie rządu)
 • 5.2 Prezydenci Hiszpanii
 • 5.3 Przewodniczący Junty Obrony Narodowej
 • 6 Państwo Hiszpańskie (1936-1975)
 • 7 Królestwo Hiszpanii (od 1975)
 • 7.1 Burbonowie
 • 8 Zobacz też
 • 9 Przypisy
 • Francisco de Asís María Fernando de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (ur. 13 maja 1822 w Aranjuez, Hiszpania; zm. 17 kwietnia 1902 w Épinay-sur-Seine, Francja) – książę Kadyksu, król małżonek Hiszpanii jako mąż królowej Izabeli II.Drzewo genealogiczne władców Hiszpanii – schemat ukazujący pokrewieństwo królów Hiszpanii (powstałej ze zjednoczenia dwóch niezależnych królestw Kastylii i Aragonii) od pierwszego noszącego ten tytuł Karola V do obecnie panującego Filipa VI. Daty pogrubione oznaczają lata panowania.

  Tytulatura[]

  Tytułu król Hiszpanii użył po raz pierwszy Filip II. Mimo to, oficjalnie aż do 1837 monarcha tytułował się tradycyjną tytulaturą jako król Kastylii, Leónu, Aragonii, etc. Izabela II przyjęła tytuł królowa Hiszpanii (jednak w liczbie mnogiej). Pierwszym władcą, który tytułował się oficjalnie królem Hiszpanii był Amadeusz I.

  Joanna I Kastylijska zwana Joanną Szaloną, lub Joanną Obłąkaną (hiszp. Juana I de Castilla zw. Juana la Loca) (ur. 6 listopada 1479 w Toledo, zm. 12 kwietnia 1555 w Tordesillas) – nominalna królowa Kastylii (od 1504) i Aragonii (od 1516). Córka Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli I Kastylijskiej. Żona Filipa I Pięknego (dzięki temu małżeństwu Habsburgowie uzyskali dziedziczne prawa do korony Hiszpanii).Lista władców Aragonii. W latach 926-1134 również władców Nawarry, od 1164 także hrabiów Barcelony, a od 1238 królów Walencji

  W 1493 królowie Hiszpanii uzyskali od papieża prawo noszenia tytułu Królów Katolickich.

  Obecna konstytucja hiszpańska uznaje podstawowy tytuł władcy jako król Hiszpanii, zezwala jednak na używanie tytułów "które odnoszą się do Korony", uznaje się więc, że dotyczy to wszystkich dawnych tytułów. Co do zasady, nie praktykuje się używania większości z tych tytułów.

 • Król Hiszpanii
 • Król Kastylii
 • Król Leónu
 • Król Aragonii
 • Król Obojga Sycylii
 • Król Jerozolimy
 • Król Nawarry
 • Król Granady
 • Król Toledo
 • Król Walencji
 • Król Galicji
 • Król Sardynii
 • Król Kordoby
 • Król Korsyki
 • Król Murcji
 • Król Jaen
 • Król Algavre
 • Król Algeciras
 • Król Wysp Kanaryjskich
 • Król Hiszpańskich Indii Wschodnich i Zachodnich
 • Król Wysp i Lądów Morza Oceanicznego (hiszp. las Islas y Tierra Firme del Mar Océano)
 • Arcyksiążę Austrii
 • Książę Burgundii
 • Książę Brabancji
 • Książę Mediolanu
 • Książę Aten i Neopatrii
 • Hrabia Habsburg
 • Hrabia Flandrii
 • Hrabia Tyrolu
 • Hrabia Rousillon
 • Hrabia Barcelony
 • pan Biskajów
 • pan Moliny
 • Generalny Kapitan Królewskich Sił Zbrojnych i ich Najwyższy Zwierzchnik
 • Suwerenny Wielki Mistrz Orderu Złotego Runa
 • Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Karola III
 • Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Izabeli Katolickiej
 • Wielki Mistrz Królewskiego Orderu St. Hermenegildo
 • Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Ferdynanda
 • Wielki Mistrz Zakonu Montesa
 • Wielki Mistrz Zakonu Alcantara
 • Wielki Mistrz Zakonu Calatrava
 • Wielki Mistrz Zakonu Santiago
 • Wielki Mistrz Zakonu Marii Ludwiki
 • Wielki Mistrz pozostałych Zakonów Rycerskich
 • Kawaler Orderu Świętego Ksawerego
 • Kawaler Orderu Anunciady
 • Kawaler Orderu Podwiązki
 • Kawaler Królewskiego Norweskiego Orderu Świętego Olafa
 • Kawaler Królewskiego Orderu Serafinów
 • Kawaler Orderu Konstantyna i Jerzego
 • Kawaler Zakonu Maltańskiego
 • Kawaler Orderu Chryzantemowego
 • Kawaler Orderu Orła Białego
 • Kawaler Krzyża Wielkiego Legii Honorowej
 • Państwo Hiszpańskie (hiszp. Estado Español) – autorytarne, niedemokratyczne, przez część historyków określane jako faszystowskie państwo, istniejące w latach 1939-1975, dyktatura Francisco Franco.Nacjonalizm (z łac. natio – naród) – postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze (egoizm narodowy), jednak istnieją grupy, które szanują także racje i poglądy innych narodów. Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Wyróżniamy dwa typy nacjonalizmu: pozytywny i negatywny (szowinistyczny).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Królowie Katoliccy (hiszp. Los Reyes Católicos), wspólny tytuł nadany królewskim małżonkom Izabeli I Katolickiej i Ferdynandowi II Katolickiemu przez papieża Aleksandra VI.
  Książę małżonek – określenie męża panującej monarchini, stosowany powszechnie w epoce nowożytnej, który nie dysponuje żadną władzą polityczną, a pełni jedynie funkcję reprezentacyjną. Tradycja nadawania tytułu księcia mężom monarchiń, narodziła się z powodu obawy o próby podważenia pozycji monarchini jako samodzielnej głowy państwa i próby uznania pozycji obu małżonków za równoważną, np. poprzez zastosowanie średniowiecznego prawa (zasada iure uxoris), wedle której małżeństwo z dziedziczką korony dawało mężowi prawo do współrządzenia (koregent). Tak też było np. w przypadku Wilhelma III, króla Anglii, czy Władysława Jagiełły, króla Polski. Epoka nowożytna zna również wyjątki od omawianej praktyki np. w przypadku Filipa II Habsburga, męża królowej Anglii Marii I, oraz Franciszka Burbona męża królowej Hiszpanii Izabeli II, którym to nadano tytuł króla (pot. jako król małżonek). Pełna władza w tych wypadkach jednak, również spoczywała na ich małżonkach. Podobnym przypadek miał mieć miejsce, gdy Królowa brytyjska Wiktoria swojemu mężowi Albertowi chciała nadać tytuł króla, czemu sprzeciwił się brytyjski rząd.
  Królestwo Kastylii – było jednym ze średniowiecznych królestw położonych na Półwyspie Iberyjskim. Jako autonomiczny byt polityczny wyłoniło się w IX wieku w postaci hrabstwa, zależnego od Królestwa Leónu. Przypuszcza się że nazwa Kastylia pochodzi od licznych zamków budowanych w tym rejonie.
  Autorytaryzm – system rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechniony w Europie w pierwszej połowie XX wieku, powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych lub ich kompromitacji w oczach społeczeństwa. W przeciwieństwie do systemów totalitarnych, nie opiera się na uniwersalnej ideologii ani na masowym terrorze, lecz ogranicza się jedynie do represjonowania tych, którzy otwarcie go krytykują i dążą do jego obalenia.
  Chronologiczna lista królowych Hiszpanii od momentu zjednoczenia Kastylii i Aragonii królestw hiszpańskich pod berłem Habsburgów.
  Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.
  Królestwo Aragonii – historyczne państwo istniejące formalnie w latach 1035-1707, faktycznie zaś niezależne do czasów unii z Królestwem Kastylii, z którym od przełomu XV i XVI wieku utworzyło Królestwo Hiszpanii. Aragonia była początkowo frankijską marchią graniczną z pierwszą historyczną stolicą w Jaca powstałą po najeździe muzułmanów na półwysep Iberyjski w 711. W czasach kryzysu państwa Franków Aragonia przekształciła się w samodzielne hrabstwo, zjednoczone w 925 z Królestwem Pampeluny (Nawarry). W wyniku dynastycznych podziałów w 1035 z Królestwa Nawarry zostało wydzielone Królestwo Aragonii, pierwszym królem został Ramiro I. W 1118 król Alfons I Waleczny odbił muzułmanom Saragossę i przeniósł do niej stolicę królestwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.