• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władcy Czech

  Przeczytaj także...
  Krok – legendarny władca Czech, według Kroniki Kosmasa, pisanej łaciną, w postaci latynizmu Crocco (w późniejszych kopiach jako Groh i Grecko).Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.
  Lech – postać historyczna, książę jednego z plemion czeskich, poległy w walce z wojskami cesarza Karola Wielkiego w 805 roku, najpewniej przy oblężeniu Canburga, siedzibie rodowej księcia Lecha, w dolinie dolnej Ochrzy (czes. Ohře, niem. Eger, celt. Agara). Wiadomość o Lechu przekazały Annales regni Francorum, Annales Mettenses i Annales Fuldenses.

  Niezamysł (czes. Nezamysl) – legendarny władca czeski z dynastii Przemyślidów, według relacji Kosmasa z Pragi (zm. 1125) miał być bezpośrednim następcą Przemysła zwanego Oraczem. W późniejszej tradycji czeskiej przyjęło się, że Niezamysł był trzecim synem Przemysła. Następcą Niezamysła miał być Mnata.Prezydent Republiki Czeskiej do zmiany konstytucji w 2012 roku wybierany był przez parlament na 5-letnią kadencję. Po raz pierwszy w historii Czech prezydent został wyłoniony w wyborach bezpośrednich w styczniu 2013. Kandydatem na urząd, może zostać, wedle nowych przepisów, każdy obywatel kraju, który ukończył 40. rok życia i który zbierze 50 tys. podpisów obywateli uprawnionych do głosowania. Kandydaturę może również zgłosić 20 reprezentantów Izby Poselskiej lub 10 członków Senatu. Prezydent wybierany jest w dwóch turach wyborów. By zostać wybranym na urząd prezydenta, dany kandydat musi uzyskać powyżej 50 procent głosów. Gdy żadnemu z kandydatów nie uda się uzyskać takiego wyniku w pierwszej turze, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z najwyższym wynikiem. Ta sama osoba nie może sprawować urzędu dłużej niż przez dwie kadencje. W razie opróżnienia urzędu kompetencje dzielą między sobą przewodniczący izby wyższej parlamentu oraz premier.

  Wittelsbachowie – jedna z najstarszych dynastii niemieckich. Jej przedstawiciele panowali w krajach niemieckich: Bawarii, Palatynacie Reńskim oraz przejściowo w Brandenburgii. Trzykrotnie zdobywali tron władców Niemiec, jednak nie zdołali go utrzymać w swej rodzinie. Zasiadali także przejściowo na tronach kilku państw europejskich: Szwecji, Danii, Węgier, Czech, Holandii, Grecji. Współcześnie, od 1919 roku uznawani przez jakobitów za prawowitych królów Anglii, Szkocji i Irlandii.Karol VII Bawarski (niem.) Karl Albrecht von Bayern (ur. 6 sierpnia 1697 w Brukseli, zm. 20 stycznia 1745 w Monachium) – elektor Bawarii 1726–1745 (jako Karol Albert), król Czech 1741-1743, Święty Cesarz Rzymski 1742–1745.

  Legendarni władcy Czech[edytuj kod]

  Josef Mathauser Przemysł i Libusza (pośrodku)
 • Czech
 • Krok
 • Przemysł Oracz i Libusza
 • Niezamysł
 • Mnata
 • Wojen
 • Unisław
 • Krzesomysł
 • Neklan
 • Gościwit
 • Książęta Czech[edytuj kod]

 • Lech (zm. 805) - historyczny książę jednego z plemion czeskich, poległy w walce z wojskami cesarza Karola Wielkiego w 805 roku.
 • Przemyślidzi[edytuj kod]

  Piastowie[edytuj kod]

  Przemyślidzi[edytuj kod]

  Dziedziczne Królestwo Czeskie[edytuj kod]

  Przemyślidzi[edytuj kod]

  Dynastia karyncka[edytuj kod]

  Habsburgowie[edytuj kod]

  Dynastia karyncka[edytuj kod]

  Luksemburgowie[edytuj kod]

  Habsburgowie[edytuj kod]

  Władcy z różnych rodów[edytuj kod]

  Jagiellonowie[edytuj kod]

  Habsburgowie[edytuj kod]

  Wittelsbachowie[edytuj kod]

  Habsburgowie[edytuj kod]

  Wittelsbachowie[edytuj kod]

  Habsburgowie[edytuj kod]

  Dom Habsbursko-Lotaryński[edytuj kod]

  Pretendenci do tronu po 1918[edytuj kod]

  Dynastia habsbursko-lotaryńska[edytuj kod]

  Przypisy

  1. Przypuszczalnie z dynastii Przemyślidów lub Piastów.
  2. Taką datę za Kosmasem przedstawia Z.S. Pietras w: Z. S. Pietras: Bolesław Krzywousty. Cieszyn: 1978, s. 90.
  3. Wymieniana jest także data 23 września 1253. Zob. J. Čechura, J. Mikulec, F. Stellner, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996, s. 164.
  4. Wybrany przez katolików na króla, władał Morawami, Śląskiem i Łużycami
  5. Do 1490 r. zarządzał tylko Czechami, wybrany przez utrakwistów
  6. Data uznania za króla przez sejm czeski.
  7. Data uznania za króla przez sejm czeski.
  8. Data oficjalnej detronizacji przez sejm czeski.
  9. Data wybrania przez sejm czeski. Data koronacji - 29 czerwca 1617.
  10. Przyjęty przez większość czeskiej arystokracji, nieuznawany przez Habsburgów (jako cesarz Karol VII Wittelsbach)
  11. Data koronacji. Pragę zdobył 26 listopada 1741.
  12. władcy nadal określani byli jako Habsburgowie

  Zobacz też[edytuj kod]

 • Władcy wielkomorawscy
 • Władcy Moraw
 • Prezydenci Czech
 • Prezydenci Czechosłowacji
 • Przemyślidzi (czes. Přemyslovci) – czeska dynastia wywodząca się od legendarnego Przemysła, męża Libuszy. Panowała w Czechach od czasów Borzywoja, który ok. roku 871 przyjął chrzest. Główna linia wygasła w 1306 roku wraz ze śmiercią Wacława III. Boczna linia zapoczątkowana przez Mikołaja I (nieślubny syn Przemysła Ottokara II) panowała w księstwach śląskich (opawskim, karniowskim i raciborskim) między 1269 a 1521.Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Według legendy syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jagiellonowie lit. Jogailaičiai – gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Jej przedstawiciele panowali w Polsce w latach 1386-1572, na Litwie w latach 1377-1401 i 1440-1572, w Czechach w latach 1471-1526 oraz na Węgrzech w latach 1440-1444 i 1490-1526.
  Utrakwiści, także kalikstyni – pierwotnie określenie wszystkich husytów, później umiarkowany ich odłam z głównym ośrodkiem życia religijnego w Pradze.
  Luksemburgowie (czes. Lucemburkové) – dynastia panująca od 1070 w hrabstwie Limburgii a od 1247 w hrabstwie Luksemburga.
  Gościwit (IX w.) – legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów, następca Neklana, znany jedynie z Kroniki Kosmasa z Pragi. Ojciec Borzywoja I, pierwszego historycznego władcy Czech.
  Dom Habsbursko-Lotaryński – oficjalna nazwa dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej. Ród będący kontynuacją dynastii Habsburgów. Dynastia powstała w wyniku ślubu Marii Teresy von Habsburg oraz Franciszka I Stefana von Lothringen (Lotaryńskiego) po ich ślubie w 1736. Stąd też pochodzi nazwa "Dom Habsbursko-Lotaryński" – Haus Habsburg-Lothringen.
  Libusza, Lubosza (czes. Libuše) – według kroniki Kosmasa, legendarna władczyni Czech, najmłodsza córka Kroka, założycielka Pragi, siostra Tetki i Kazi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.