• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władcy Bułgarii  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Drugie państwo bułgarskie – państwo bułgarskie istniejące w latach 1185-1396 ze stolicą w Tyrnowie. W okresie swego największego rozwoju terytorialnego na początku XIII wieku obejmowało w całości tereny dzisiejszej Bułgarii, a częściowo również: Macedonii, Albanii, Grecji, Rumunii i Serbii.Szyszmanowicze (bułg. Шишмановци) – dynastia, której przedstawiciele panowali w Bułgarii w XIV w (w ostatnim okresie istnienia tzw. drugiego państwa bułgarskiego.
  ]

  Dynastia ]

 • 11851188/1190Piotr IV Asen (Został zmuszony do zrzeczenia się tronu na rzecz brata. Zachował jedynie tytuł cara i władzę nad rejonem starej stolicy Bułgarii Presławiem.)
 • 1188/11901196Asen I (brat)
 • 11961197Piotr IV Asen (ponownie)
 • 11971207Iwan II Kałojan (brat)
 • 12071218Borił (siostrzeniec, usunięty)
 • 12181241Iwan Asen II (syn Asena I)
 • 12411246Koloman I Asen (syn)
 • 12461256Michał I Asen (brat)
 • 1256Koloman II Asen (wnuk Asena I)
 • 12561257Mico Asen
 • 12571277Konstantyn I Tich
 • 12631276 – Jacob Svetoslav (despota Widynia)
 • 1277–1279Michał II Tich (syn)
 • 12781279Iwajło (car-świniopas, usunięty, zm. 1280)
 • 12791280Iwan Asen III (po matce wnuk Iwana Asena II)
 • Dynastia ]

 • 12801292Jerzy I Terter (usunięty)
 • 12921298Smilec
 • 12981299Iwan IV Smilec (syn)
 • 12991300Czaka (zięć Jerzego)
 • 13001322Teodor Swetosław Terter (syn Jerzego I)
 • 13221323Jerzy II Terter (syn)
 • Księstwo Widynia[]

 • 12801313Szyszman (niezależny książę Widynia)
 • 13131323Michał Szyszman (niezależny książę Widynia, syn Szyszmana, późniejszy car – patrz niżej)
 • Dynastia ]

 • 13231330Michał III Szyszman
 • 13301331 – Iwan Stefan Szyszman (syn, usunięty, zm. 1343)
 • 13311371Iwan Aleksander (siostrzeniec Michała III)
 • 13311336 – Bielaur (brat Michała III Szyszmana) (despota Widynia)
 • 13311355 – Michał Asen IV (syn Iwana Aleksandra, koregent)
 • 13371349 – Iwan Asen IV (brat, koregent)
 • 13371356Iwan Sracimir (brat, koregent, potem w Widynie – patrz niżej)
 • 1341 – Szyszman II (syn Michała III, pretendent do tronu na emigracji, popierany m.in. przez Bizancjum)
 • 13591388 – Iwan Asen V (syn Iwana Aleksandra, koregent)
 • Carstwo Bułgarskie w Tyrnowie[]

 • 13711393Iwan Szyszman (brat, w Tyrnowie, usunięty, zm. 1395)
 • Imperium Osmańskie zajmuje Tyrnowo w 1393

  Carstwo Bułgarskie w Widyniu (]

 • 13561365Iwan Sracimir (Car Widynia, od 1371 w pełni niezależny, syn Iwana Aleksandra, usunięty)
 • W latach 13651369 okupacja węgierska

  Koloman I Asen (Kaliman, bułg. Калиман albo Коломан I Асен) – car bułgarski w latach 1241-1246. Syn Iwana Asena II.Dawid Komitopul (bułg.: Давид, Dawid) – wielmoża bułgarski, aktywny w drugiej połowie X wieku. Najstarszy z czterech synów komity Mikołaja i Ripsymii. Po upadku państwa bułgarskiego w 969 roku twórca, wraz z braćmi, państwa obejmującego zachodnie prowincje bułgarskie, którym współrządził do śmierci w 976 roku.
 • 13651396Iwan Sracimir (ponownie, usunięty, zm. 1397)
 • Imperium Osmańskie zajmuje Widyń w 1396
 • 13961422Konstantyn II Asen (Car Widynia, koregent od 1395, lub przed tym rokiem, po 1396 car tytularny, syn)
 • 1422 – Frużin (syn Iwana Szyszmana) - car tytularny po 1422 r., zm. ok. 1460 r.
 • Panowanie tureckie (1396-1878)[]

  W latach 13961878 Bułgaria była częścią Imperium osmańskiego

  Bułgaria należy do najstarszych państw słowiańskich. Jej mieszkańcy mówią językiem z grupy języków południowosłowiańskich, bardzo wcześnie przyjęli chrzest i posługują się cyrylicą - pismem używanym przez wschodnich i południowych Słowian. W rzeczywistości jednak pierwsze państwo bułgarskie zostało stworzone przez turecki lud Protobułgarów, który - na przestrzeni wieków, szczególnie po przyjęciu chrześcijaństwa - ulegał procesowi slawizacji. Protobułgarzy - plemiona pochodzenia tureckiego - dotarli do Europy zapewne w II wieku naszej ery. Początkowo zasiedlili rozległe stepy pomiędzy morzami Czarnym i Kaspijskim, a w połowie IV wieku kraje kaukaskie. Od końca V wieku zaczęli podejmować zbrojne wyprawy przeciwko Bizancjum.Carstwo Widyńskie – państwo bułgarskie istniejące w latach w 1363–1396, ze stolicą w Widyniu pod panowaniem dynastii Szyszmanowiczów.

  Przywódcy powstań antytureckich[]

 • 1598 – Szyszman III (I powstanie antytureckie)
 • 1686 – Rościsław Stratimirowicz (II powstanie antytureckie) – książę Tyrnowa
 • 1689 – Karposz (Powstanie Karposza)
 • ]

  Dynastia ]

 • 18791886Aleksander I Battenberg (ks. autonomicznej Bułgarii 1879, usunięty, zm. 1893)
 • Dynastia ]

 • 18871908Ferdynand I Koburg (od 1908 car niepodległej Bułgarii – patrz niżej)
 • Iwan Asen II (bułg. Иван Асен II) – car bułgarski w latach 1218-1241. Syn Asena I. Objął tron w 1218 roku, po obaleniu swego kuzyna Boriła. Jego panowanie stanowi okres największej świetności drugiego państwa bułgarskiego. Dzięki umiejętnej polityce wewnętrznej i dyplomatycznej doprowadził do rozkwitu gospodarczego państwa. W 1230 roku w wyniku zwycięstwa pod Kłokotnicą nad cesarzem Tesaloniki włączył do swego państwa rozległe tereny w Tracji, Macedonii i Albanii. W wyniku zabiegów dyplomatycznych uzyskał podniesienie metropolity bułgarskiego do rangi niezależnego patriarchy. Niepowodzeniem zakończyły się podjęte w ostatnich latach panowania starania o podporządkowanie sobie łacińskiego Konstantynopola.Gabriel Radomir (bułg.: Гаврил Радомир, Gawrił Radomir), w źródłach greckich Gabriel Roman (Γαβριὴλ ὀ καἰ Ρωμανός, Gabriel ho kai Romanos) − car Bułgarii w latach 1014−1015. Syn Samuela Komitopula.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wettynowie (Wettinowie, niem. Wettiner) – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii i księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako Królowie Polski i Wielcy Książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski). W 1423 r. Wettinowie uzyskali wraz z księstwem sasko-wittenberskim godność elektora Rzeszy, a całość ich posiadłości zaczęto określać historyczną nazwą Saksonia. W roku 1485 nastąpił podział dynastii na dwie linie: ernestyńską (starszą), elektorską panującą w Wittenberdze i w znacznej części Turyngii oraz albertyńską (młodszą,) panującą w Miśni i pn. Turyngii. Boczną linią dynastii jest rodzina Koburgów (Coburg), panująca w Wielkiej Brytanii (od 1917 r. pod nazwiskiem Windsor), Belgii, Bułgarii i Portugalii (pod nazwiskiem poprzedniej dynastii – Bragança).
  Chan – głowa chanatu, tytuł oznaczający władcę w dawnych krajach Azji Środkowej i Europy Wschodniej; także część imienia, oznaczająca wysokie urodzenie w krajach muzułmańskich.
  Michał III Szyszman – (bułg.: Михаил III Шишман, Michaił III Sziszman; ur. 1275/1280, zm. 28 lipca 1330), car bułgarski w latach 1323 – 1330. Syn bojara bułgarskiego Szyszmana.
  Terweł (bułg. Тервел, w polskiej literaturze historycznej notowana jest także forma imienia Terwel) chan Bułgarii w latach 701–718. Syn Asparucha z rodu Dulo.
  Symeon I Wielki (bułg. Цар Симеон Велики) (ur. 866, zm. 27 maja 927) – władca Bułgarii w latach 893-927, car bułgarski od 913, trzeci z synów Borysa I Michała i jego żony Marii. Najwybitniejszy przedstawiciel dynastii Kruma.
  Asparuch (czasem podaje się formę Isperych, bułg. Аспарух, Исперих) – chan protobułgarski, trzeci syn Kubrata, z rodu Dulo. Twórca Bułgarii naddunajskiej, którą władał w latach 681 – 701.
  Kałojan (także: Joanica; czasem z przydomkiem: Rzymianobójca, bułg. Калоян) – car bułgarski w latach 1197-1207. Brat carów Asena i Piotra. Zginął zamordowany w 1207 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.