• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Władcy Bawarii

  Przeczytaj także...
  Ingolstadt – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, siedziba regionu Ingolstadt. Leży ok. 80 km na północ od Monachium, w dolinie Dunaju, a jego zabytkowe centrum położone jest na lewym brzegu tej rzeki. Miasto o powierzchni 133,35 km² liczy 126 732 mieszkańców (31 grudnia 2011).Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Palatynat, Palatynat Reński (niem. Pfalzgrafschaft, łac. palatium – pałac) – kraina historyczna w zachodnich Niemczech na zachód od Renu. Obecnie wchodzi w skład kraju związkowego Nadrenia-Palatynat i części Badenii-Wirtembergii (Heidelberg).

  Władcy Bawarii – na tej stronie znajduje się lista wszystkich władców państwa Bawaria.

  Bawaria początkowo była księstwem, następnie elektoratem. Po rozpadzie Świętego Cesarstwa Rzymskiego władcy Bawarii od 1806 nosili tytuły królów, aż do 1918. Obecnie Bawaria jest krajem związkowym (niem. Bundesland) w ramach Republiki Federalnej Niemiec.

  Elektorzy Rzeszy, Książęta Elektorzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego (łac. electores - wyborcy; niem. Kurfürsten - od staroniemieckiego słowa kuri - wybór) – książęta Rzeszy uprawnieni do udziału w elekcji cesarskiej, podczas której wybierano Świętego Cesarza Rzymskiego. Każdy elektor stał na czele feudalnego państwa - Elektoratu.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Agilolfingowie – dynastia rządząca w państwie Bawarów od ok. 550 do czasu przejęcia władzy przez Karola Wielkiego w 788. Pierwszym władcą z tej dynastii poświadczony źródłowo był Garibald I. Agilolfingowie próbowali utrzymać niezależność wobec Franków, m.in. dzięki związkom z Longobardami.Kraj związkowy, tzw. land (niem. das Land – „ziemia”, „kraj”, „kraina” lub das Bundesland – „kraj związkowy”) – nazwa części składowej federacji w Niemczech i Austrii.

  Książęta Bawarii 548-899[]

  ]

  Karolingowie[]

  Książęta Bawarii 889-1253[]

  Luitpoldingowie[]

  Ludolfingowie[]

  Luitpoldingowie[]

  Ludolfingowie[]

  Luksemburgowie[]

  Dynastia salicka[]

  Luksemburgowie[]

  Ezzonowie[]

  Dynastia salicka[]

  Supplinburgowie[]

  Welfowie[]

  Dynastia salicka[]

  Welfowie[]

  Babenbergowie[]

  Welfowie[]

  Wittelsbachowie[]

  Pierwsze rozbicie 1253-1340[]

  Po śmierci Ottona II Bawaria została podzielona między jego dwóch synów. Aż do XVI w. kraj był często podzielony.

  Księstwem państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł księcia lub księżnej królewskiej krwi (łac. Princeps). Księstwem jest też feudalna, lub terytorialna część większej monarchii. Określenie pojawiło się w średniowieczu, gdyż wtedy ta forma monarchii była powszechna.Dachau – miasto powiatowe w południowych Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium, siedziba powiatu Dachau. Leży ok. 20 km w kierunku północno zachodnim od Monachium. Przez zamieszkane przez 43 255 mieszkańców (31 grudnia 2011) miasto przepływa rzeka Amper. W Dachau rozwinął się przemysł elektrotechniczny, precyzyjny, włókienniczy i środków transportu.

  Dolna Bawaria[]

  Górna Bawaria[]

  Książęta Bawarii 1340-1375[]

  Po śmierci ostatniego księcia Dolnej Bawarii, Ludwik IV (cesarz) zjednoczył Bawarię.

  Drugie rozbicie 1375-1503[]

  W 1349 synowie Ludwika IV ponownie podzielili księstwo na Górną i Dolną Bawarię

  Górna Bawaria[]

  Górna Bawaria podzielona między pozostałe bawarskie księstwa.

  Elektorat Bawarii (niem. Kurfürstentum Bayern) – niezależny i dziedziczny Elektorat Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Istniał od 1623 do 1806 roku, po czym został zastąpiony Królestwem Bawarii.Landshut – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Dolna Bawaria, regionu Landshut oraz powiatu Landshut, do którego jednak miasto nie należy. Leży nad rzeką Izarą. Ze względu na umieszczone w herbie trzy hełmy bywa również nazywane Miastem trzech hełmów (niem. Dreihelmestadt).

  Dolna Bawaria[]

  Dolna Bawaria została podzielona na Bawarię-Landshut i Bawarię-Straubing

  Bawaria-]

  Bawaria-]

  Bawaria-Straubing została podzielona między inne bawarskie księstwa.

  Bawaria-]

  Wydzielona z Bawarii-Landshut.

  Bawaria-Ingolstadt połączona z Bawarią-Landshut.

  Bawaria-]

  Wydzielona z Bawarii-Landshut.

  Król (łac. rex) – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca przeważnie koronowany w specjalnym obrzędzie; najpowszechniej występujący tytuł monarszy. Słowo „król” w języku polskim i innych językach pochodzi od imienia Karola Wielkiego, np. czeski král, litewski karalius, rosyjski король.Straubing - miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, siedziba regionu Donau-Wald oraz powiatu Straubing-Bogen. Zamieszkuje je 44 724 mieszkańców (31 grudnia 2011). Najbliżej położone duże miasta: Monachium ok. 150 km na południowy zachód, Norymberga - ok. 150 km na północny zachód i Praga - ok. 230 km na północny wschód. Nie zostało zburzone podczas II wojny światowej. Co roku w sierpniu odbywa się tu drugi co do wielkości festyn Bawarii - Gäubodenvolksfest.

  Bawaria-]

  Wydzielona z Bawarii-Monachium.

  Książęta Bawarii 1503-1623[]

  ]

  W 1623 książę Maksymilian otrzymał tytuł elektora, po elektorze Palatynatu, który popadł w niełaskę.

  ]

  Po rozwiązaniu Cesarstwa Rzymskiego dotychczasowi elektorzy przyjęli tytuły królów. Tak samo stało się w Bawarii.

   Osobny artykuł: Bawarskie królowe.
  Wolne Państwo Bawaria (niem. Freistaat Bayern) – największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.Elektorat − w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego państwo (do 1806), którego władca tytułował się Elektorem Rzeszy i posiadał prawo głosu przy elekcji cesarza. Złota Bulla Karola IV z 1355 roku określała listę władców uprawnionych do udziału w wyborze cesarza. Po upadku cesarstwa przetrwało jedno tego typu państwo, którego władca tytułował się elektorem - Elektorat Hesji-Kassel, włączony do Królestwa Prus w 1866.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.