• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węzeł sieci komputerowej

  Przeczytaj także...
  Panel krosowniczy (ang. patch panel) – pasywny element sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Montowany jest w szafach krosowniczych i składa się z szeregu (najczęściej 12, 16, 24 lub 48) gniazd 8P8C. Stanowi on zakończenie okablowania strukturalnego. Z tyłu na stałe przyłączane są do niego przewody prowadzące do gniazdek 8P8C w budynku. Z przodu przy pomocy kabli krosowych gniazda te (a przez to i urządzenia będące na drugim końcu kabla) przyłączane są do urządzeń sieciowych.Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.
  Drukarka sieciowa (ang. network printer) - drukarka mogąca obsługiwać wiele komputerów znajdujących się w firmowej sieci lokalnej, co oznacza istotną oszczędność kosztów w środowisku biurowym.

  Węzeł sieci komputerowej – jest przyłączonym do sieci aktywnym urządzeniem elektronicznym, które pozwala na wysyłanie, odbieranie i przekazywanie informacji przez kanał komunikacyjny. Pasywne elementy sieci, takie jak np. panel krosowniczy, nie są węzłami sieci. Węzłami sieci mogą być urządzenia transmisji danych takie jak modemy, koncentratory, mosty i przełączniki, bądź urządzenia końcowe takie jak telefony cyfrowe, drukarki sieciowe lub hosty – tzn. routery, stacje robocze lub serwery. W sieciach LAN lub WAN (w których istnieje przynajmniej warstwa łącza danych) każdy węzeł musi mieć swój adres MAC, zwykle jeden na każdy posiadany interfejs sieciowy.

  Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora i doktora habilitowanego (wymóg ten zniesiono w 2012 roku i aktualnie jest możliwe uzyskanie tytułu na podstawie publikacji).

  W sieciach telekomunikacyjnych węzeł sieci to punkt połączenia, punkt redystrybucji lub punkt końcowy tej sieci. Może nim być np. centrala telefoniczna

  Definicja pojęcia węzła zależy od samej sieci i warstwy protokołu, o którym mowa.

  Sposób powiązania węzłów za pomocą łączy, czyli struktura sieci, jest nazywany topologią sieci.

  Bibliografia[]

 • Gąsior D.; Algorytmy przeciwdziałania przeciążeniom w sieciach komputerowych z wykorzystaniem zmiennych niepewnych, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska 2010.
 • Koncentrator sieciowy (także z ang. hub) – urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy.Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.
  Przełącznik (komutator, także z ang. switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.
  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.