• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węzeł potrójny

  Przeczytaj także...
  Węzeł potrójny Rodrigues (ang. Rodrigues Triple Point, Rodrigues Triple Junction) - węzeł potrójny na południowym Oceanie Indyjskim. W tym miejscu stykają się płyty tektoniczne: afrykańska, indoaustralijska (ściślej australijska) i antarktyczna. Oddzielają je grzbiety śródoceaniczne: Środkowoindyjski, Afrykańsko-Antarktyczny i Australijsko-Antarktyczny. We wszystkich trzech grzbietach występuje spreading, a więc wszystkie trzy płyty powiększają się i ich środki oddalają się od siebie.Węzeł potrójny Azorów to węzeł potrójny, znajdujący się na środkowym Atlantyku, na Grzbiecie Śródatlantyckim. W węźle tym od Grzbietu Śródatlantyckiego odchodzi na wschód Ryft Terceira.
  Aulakogen – wielki, zwykle nieczynny geologicznie rów tektoniczny na platformie kratonu. Aulakogeny można traktować jako nieaktywną, kopalną formę ryftu.

  Węzeł potrójny (punkt potrójny, złącze potrójne, trójzłącze) – strefa w skorupie ziemskiej, będąca punktem styku trzech płyt tektonicznych. Częsty przypadek to zbieg trzech stref spreadingu. Ma wtedy kształt litery "Y". Często powstanie nowego węzła potrójnego wiąże się z powstaniem nowych granic płyt. W wielu przypadkach dwa ramiona węzła potrójnego stają się dominujące, a trzecie zamiera tektonicznie, tworząc aulakogen.

  Węzeł potrójny Afar to węzeł potrójny, znajdujący się w północno-wschodniej Afryce, będący strefą połączenia Ryftu Morza Czerwonego, Ryftu Wschodnioafrykańskiego i Grzbietu Adeńskiego.Ekspansja dna oceanicznego (spreading) w geologii – proces rozrastania się dna oceanicznego w rejonie grzbietu śródoceanicznego.

  Ważniejsze węzły potrójne[]

 • Węzeł potrójny Afar
 • Węzeł potrójny Azorów
 • Węzeł potrójny Bouveta
 • Węzeł potrójny Chile
 • Węzeł potrójny Galapagos
 • Węzeł potrójny Karliova
 • Węzeł potrójny Królowej Charlotty
 • Węzeł potrójny Macquarie
 • Węzeł potrójny Mara
 • Węzeł potrójny Mendocino
 • Węzeł potrójny Morza Banda
 • Węzeł potrójny Rivera
 • Węzeł potrójny Rodrigues
 • Węzeł potrójny Tongareva
 • Literatura[]

 • Cliff Ollier – "Tektonika a formy krajobrazu", Warszawa 1987, ISBN 83-220-0254-8
 • Płyta tektoniczna (płyta/kra litosfery/litosferyczna) – największa jednostka podziału litosfery, zgodnie z teorią tektoniki płyt. Płyty litosfery graniczą ze sobą wzdłuż stref o wzmożonej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, jednakże same zachowują stosunkowo dużą spójność i sztywność. Mogą przemieszczać się poziomo po strefach obniżonej lepkości występujących w górnej części płaszcza Ziemi. Wyróżnia się płyty kontynentalne i oceaniczne.Węzeł potrójny Bouveta (ang. Bouvet Triple Junction) – węzeł potrójny na południowym Oceanie Atlantyckim. W tym miejscu stykają się płyty tektoniczne: afrykańska, południowoamerykańska i antarktyczna. Oddzielają je grzbiety śródoceaniczne: Śródatlantycki, Afrykańsko-Antarktyczny i Amerykańsko-Antarktyczny. We wszystkich trzech grzbietach występuje spreading, a więc wszystkie trzy płyty powiększają się i ich środki oddalają się od siebie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skorupa ziemska – część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho). Składa się w głównej mierze z minerałów, tworzących skały. Grubość skorupy ziemskiej wynosi od ok. 10 km do 70 km. Skorupa Ziemi zajmuje tylko 1,4% objętości globu oraz 0,3% jego masy, jest to jednak najbardziej zróżnicowana chemicznie i fizycznie geosfera. Jej przypowierzchniowa warstwa na lądach jest dostępna do bezpośrednich badań.
  Węzeł potrójny Karliova - węzeł potrójny, będący punktem zetknięcia płyt arabskiej, anatolijskiej i eurazjatyckiej.
  Węzeł potrójny Mara - węzeł potrójny, będący punktem styku płyt tektonicznych: afrykańskiej, arabskiej i anatolijskiej, znajdujący się na terenie południowej Turcji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.