• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węzeł cieplny

  Przeczytaj także...
  Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła).Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów).
  Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

  Węzeł cieplny – zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu.

  Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego siecią ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, jak również miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:

  Czynnik termodynamiczny – substancja ciekła lub gazowa przenosząca ciepło pomiędzy jego źródłami w maszynach cieplnych. Ze względu na zastosowanie do ogrzewania lub chłodzenia używa się nazw czynnik grzewczy oraz czynnik chłodniczy (chłodziwo).
 • wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami
 • odcięcia dopływu czynnika,
 • oczyszczania dopływającego czynnika,
 • zmiany parametrów czynnika,
 • kontroli bezpieczeństwa,
 • pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, przepływów)
 • Klasyfikacja[]

  Klasyfikacja węzłów ciepłowniczych przedstawia się następująco:

  1. Podział z uwagi na sposób połączenia sieci zewnętrznej z instalacją wewnętrzną:
  2. węzły bezpośrednie - dzielą się one na węzły bez zmiany parametrów i na węzły z transformacją parametrów, te ostatnie obejmują węzły hydroelewatorowe oraz zmieszania pompowego,
  3. węzły pośrednie (wymiennikowe węzły cieplne);
  4. Podział ze względu na liczbę ogrzewanych budynków:
  5. węzły indywidualne,
  6. węzły grupowe.
  7. Podział ze względu na liczbę przyłączonych instalacji:
  8. węzły jednofunkcyjne,
  9. wielofunkcyjne.
  10. Podział ze względu na rodzaj pełnionych funkcji:
  11. węzły centralnego ogrzewania,
  12. węzły centralnej ciepłej wody użytkowej,
  13. węzły ciepła technologicznego.
  14. Podział ze względu na liczbę stref przygotowania ciepłej wody użytkowej:
  15. węzły jednostopniowe,
  16. węzły dwustopniowe.
  17. Podział ze względu na układ połączeń w węzłach wielofunkcyjnych po stronie sieciowej:
  18. węzły równoległe,
  19. węzły szeregowe,
  20. węzły szeregowo-równoległe,
  21. węzły szeregowo-szeregowe.
  22. Podział z uwagi na rodzaj nośnika energii zasilającego węzeł:
  23. węzły zasilane wodą gorącą,
  24. węzły zasilane parą nisko- lub wysokoprężną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama