• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węgorzokształtne  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Derichthyidae – rodzina morskich ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes) obejmująca 3 gatunki, występujące w wodach Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego.Płetwa (łac. pinna) – narząd zwierząt wodnych służący do utrzymywania pożądanej pozycji ciała oraz do poruszania się. Płetwy występują u ryb oraz u ssaków wodnych.

  Węgorzokształtne (Anguilliformes), dawniej niedopłetwe (Apodes) – rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby morskie i dwuśrodowiskowe, o silnie wydłużonym ciele, m.in. węgorze, kongery i mureny. Jest to najliczniejszy w gatunki rząd ryb z nadrzędu elopsopodobnych. W zapisie kopalnym są znane od środkowej kredy.

  Nettastomatidae – słabo poznana rodzina morskich ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes) obejmująca około 40 gatunków, występujących w tropikalnych i ciepłych wodach Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego.Gardzielcokształtne (Saccopharyngiformes) – rząd drapieżnych, morskich ryb promieniopłetwych (Actinopterygii), blisko spokrewniony z węgorzokształtnymi. Wyniki analiz morfologicznych i molekularnych sugerują zaliczenie gardzielcokształtnych w randze podrzędu Saccopharyngoidei do węgorzokształtnych.

  Spis treści

 • 1 Występowanie
 • 2 Cechy morfologiczne
 • 3 Biologia i ekologia
 • 4 Klasyfikacja
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologia
  Wykaz obejmuje przedstawicieli następujących, dość odlegle spokrewnionych ze sobą grup kręgowców, zwykle klasyfikowanych jako gromady lub nadgromady: ryby kostnoszkieletowe, chrzęstnoszkieletowe oraz krągłouste. Zawiera on słodkowodne i dwuśrodowiskowe gatunki rodzime i obce oraz morskie gatunki bytujące stale lub pojawiające się okazjonalnie w południowej części Morza Bałtyckiego. Wymieniono również gatunki obce, które nie zaaklimatyzowały się pomimo celowej lub incydentalnej introdukcji w wodach Polski.
  Szpagietkowate (Moringuidae) – rodzina ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes), określanych czasami jako węgorze-spaghetti z powodu długiego, sznurkowatego ciała. Nie mają znaczenia gospodarczego.
  Nitkodziobcowate, nitkodziobkowate, nitodziobkowate (Nemichthyidae) – rodzina morskich ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes). Nie mają znaczenia gospodarczego.
  Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki) – jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°27′N) i Koziorożca (23°27′S). W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie – z wyjątkiem zwrotników, gdzie zenitalne górowanie Słońca zachodzi tylko raz. Poza tą strefą Słońce nigdy nie góruje w zenicie.
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Łuski – cienkie płytki kostne pokryte szkliwem osadzone w kieszonkach, stanowiące osłonę ciała, przeważnie ułożone w podłużne i poprzeczne szeregi, zachodzące na siebie dachówkowato, pokryte śluzem. U wielu gatunków kolor łusek pełni funkcję maskującą. Są one wytworem skóry właściwej. Łuski wraz z pokrywającym je śluzem zmniejszają opór ciała poruszającej się ryby. Łuski ryb przyrastają okresowo. Wiosną i latem ryby rosną szybko, linie przyrostu łusek są szersze i ułożone rzadziej; widać je w postaci jasnych pasków. Jesienią i zimą linie przyrostu są węższe i tworzą paski ciemne. Na podstawie liczby pasków można określić wiek ryby.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.