• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węgorza - dopływ Łeby

  Przeczytaj także...
  Nawcz (kaszb. Nôwcz) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce.Wielistowska Struga – struga posiadająca swoje źródła koło wsi Wielistowo i przepływająca przez obszar gminy Łęczyce oraz przez miejscowości Wielistowo i Godętowo, a uchodząca do Węgorzy.
  Nisko – osada kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska nad południowym brzegiem jeziora Lubowidzkiego. Miejscowość jest częścią składową sołectwa Lubowidz.

  Węgorzastruga Pobrzeża Bałtyckiego, posiadająca swoje źródła w okolicy miejscowości Kętrzyno. na północno-zachodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego. Struga przepływa przez obszar gminy Linia, gminy Łęczyce i Nowa Wieś Lęborska. Węgorza uchodzi do Łeby. Struga przepływa przez Jezioro Lubowidzkie.

  Gmina Nowa Wieś Lęborska (do 1953 gmina Nowa Wieś ) - gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.Węgornia (kaszb. Wãgòrniô) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce. Według danych na dzień 31 grudnia 2006 roku wieś zamieszkuje 54 mieszkańców.

  Pierwotnie w górnym biegu powyżej Jeziora Lubowidzkiego Węgorza posiadała nazwę Muhlenbach (Młyńska Struga), zaś poniżej Aalbach (Węgorza Struga) jednolita nazwa została wprowadzona w 1948 roku odpowiednią ustawą.

  Węgorza przepływa przez Kwietnicę (dawniej Redystowski Młyn i "Grunhof"-Zielony Dwór), Rozłaski Młyn (Rozłaziński Młyn), Nisko nad Jeziorem Lubowidzkim, Węgornię.

  Dopływy Węgorzej powyżej jeziora, struga z Rozłazina (mały ciek wody, sugerowany również jako źródło) oraz głównie zespół źródeł w okolicy Kwietnicy, poniżej Jeziora Lubowidzkiego Wielistowska Struga. . Powierzchnia zlewni wynosi 57,3 km. Na niektórych mapach szczególnie hydrologicznych z lat 1960-2012 jako Węgorza błędnie oznaczany jest jej dopływ Wielistowska Struga. Również nie jest ustalone źródło Węgorzy. Różne mapy wskazują na kilka możliwych źródeł, tj w okolicy miejscowości Kętrzyno, Rozłazino oraz bagien pomiędzy miejscowościami Nawcz i Dzięcielec.

  Rozłazino (kaszb. Rozłazëno, niem. Roslasin) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce. Wieś jest siedzibą sołectwa Rozłazino, w którego skład wchodzą również Jeżewo, Rozłazinko, Redystowo, Dąbrówka Wielka.Pojezierze Kaszubskie (Pojezierze Kartuskie kaszb. Pòjezerzé Kaszëbsczé, niem. Kaschubische Seenplatte) (314.51) – mezoregion fizycznogeograficzny należący do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, najwyżej położone ze wszystkich pojezierzy pomorskich. Prawie wszystkie jeziora leżą na wysokości od 149 do 216 m n.p.m. Mezoregion jest zamieszkany w dużej mierze przez Kaszubów, stąd nazwa. Ze względu jednak na to, że Kaszubi zamieszkują również sąsiednie mezoregiony używana jest alternatywna nazwa pojezierze Kartuskie.

  Nad Węgorzą w pobliżu miejscowości Rozłazino znajduje się charakterystyczny wysoki most kolejowy na zawieszonej linii kolejowej Lębork-Kartuzy.

  Przypisy

  1. Arkusz 1573 Linde. W: Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000. Das Reichsamt für Landesaufnahme, 1906.
  2. M.P. z 1948 r. Nr 78, poz. 692, s. 21
  3. ks. W. Palmowski, Dzieje parafii Rozłazino, Kraków 2000, s 131
  4. Arkusz 1472 Lauenburg. W: Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000. Das Reichsamt für Landesaufnahme, 1937.
  5. Arkusz 1473 Roslasin. W: Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000. Das Reichsamt für Landesaufnahme, 1941.
  6. Wyznaczanie granic bezpośredniego zagrożenia oddziaływania powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych – ŁEBA, opracowanie IMIGW oddział w Gdynia/Poznań dla RZGW w Gdańsku 2003/2004
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r., w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, Załącznik nr 2, Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich część, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, poz.-lp. 290 (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149, s. 1162)
  8. Geoportal

  Zobacz też[]

 • Młyński wiadukt
 • Rzeki Polski
 • Lębork (pierwotnie Łebno; kaszb. Lãbórg lub też Lãbórch, niem. Lauenburg) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim.Jezioro Lubowidzkie (kaszb. Jezoro Lëbòwidzczé) – przepływowe jezioro wytopiskowe na obszarze Pradoliny Redy-Łeby w powiecie lęborskim województwa pomorskiego. Charakteryzuje się rozwiniętą i zalesioną linią brzegową przechodzącą w pradolinne terasy. Wschodni i część południowego brzegu jeziora należy do powiatu wejherowskiego i stanowi zarazem granicę między powiatem lęborskim i wejherowskim. Jezioro spełnia przede wszystkim funkcje rekreacyjno-turystyczne dla mieszkańców położonego na zachodzie Lęborka (kąpielisko sezonowe).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Łęczyce – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.
  Łeba – rzeka Pobrzeża Bałtyckiego o długości 117 km. Płynie przez Pojezierze Kaszubskie, Pradolinę Redy Łeby i Wybrzeże Słowińskie. Powierzchnia dorzecza rzeki Łeby wynosi 1801 km².
  Kartuzy (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Kartuzë, niem. Karthaus) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kartuzy. Miasto leży nad czterema jeziorami zwanymi kartuskimi. Są to: jezioro Karczemne, Klasztorne Duże, Klasztorne Małe i Mielenko. W Kartuzach krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 211, nr 224 i nr 228.
  Kętrzyno (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Kãtrzëno) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia przy trasie (zawieszonej obecnie) linii kolejowej z Kartuz do Lęborka.
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Dzięcielec (kaszb. Dzëcélcz) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce.
  Gmina Linia (dawn. gmina Strzepcz) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.

  Reklama