• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węgiel kamienny  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.Kopalnia Węgla Kamiennego Murcki-Staszic – kopalnia w Katowicach powstała 1 stycznia 2010 r. w wyniku połączenia KWK "Murcki" i KWK "Staszic". Należy do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  Wpływ na zdrowie i środowisko[]

  Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję m.in: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), pyłów, metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć). Spalanie paliw kopalnych powoduje także zmiany klimatu (prawdopodobieństwo minimum 95%).

  Przyjeziorny Okręg Przemysłowy - okręg przemysłowy zlokalizowany w północnej części USA, z głównymi ośrodkami: Toledo, Chicago, Cleveland, Buffalo i Detroit, powstały na bazie złóż rud żelaza i miedzi, obecnie korzystający z surowców importowanych z Kanady i Ameryki Łacińskiej dowożonych Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca. Rozwinięte są tu następujące gałęzie przemysłu:Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.

  Przypisy

  1. Udział węgla w energetyce będzie malał
  2. GUS: Rocznik Statystyki Międzynarodowej. 2012. [dostęp 2015-05-24]. s. 396.
  3. Kopalnia Węgla Kamiennego KWK Murcki-Staszic w Katowicach – historia. [dostęp 2011-11-06].
  4. Szansa na zagłębie?. TV Włodawa, 2012-02-22. [dostęp 2013-08-22].
  5. Janusz Olszowski, 2004—Effects of restructuring of the Polish hard coal industry in 1990—2004. Mat. Konf. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. PK OERE, GIPH. Katowice.
  6. Energierohstoffe_2009_Teil2. [dostęp 2010-09-19]., s. 13, 25 (niem.).
  7. Anna Zych: Bolesny brak płynności. nettg.pl, 2014-03-09. [dostęp 2014-03-27].
  8. Węgiel kamienny przestaje się opłacać. Trzeba inwestować w źródła odnawialne
  9. Banki odchodzą od finansowania węgla
  10. Surowce mineralne Polski. Węgiel kamienny (pol.). Państwowy Instytut Badawczy. [dostęp 2014-12-21].
  11. Rzeczpospolita, dodatek „Ekonomia&rynek”, 23.01.2009 r., str.B5.
  12. Ceny węgla na światowych rynkach mocno w dół
  13. Freese 2016 ↓, s. 206-207.
  14. Freese 2016 ↓, s. 16.
  15. Freese 2016 ↓, s. 15.
  16. Freese 2016 ↓, s. 16-17.
  17. Freese 2016 ↓, s. 21.
  18. Freese 2016 ↓, s. 22.
  19. Freese 2016 ↓, s. 1.
  20. Freese 2016 ↓, s. 203-204.
  21. Freese 2016 ↓, s. 31-32.
  22. Freese 2016 ↓, s. 2, 31.
  23. Freese 2016 ↓, s. 13.
  24. Freese 2016 ↓, rozdz. V.
  25. Freese 2016 ↓, rozdz. III.
  26. górnictwo (pol.). PWN SA. [dostęp 2015-06-20].
  27. Stanisław Kamiński: Podstawowe zanieczyszczenia powietrza (pol.). ekoportal.gov.pl. [dostęp 2013-08-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-07)].
  28. Tomasz Ulanowski: Globalne ocieplenie: zawinił człowiek. To już pewne na 95 proc. (pol.). wyborcza.pl, 2013-08-20. [dostęp 2013-08-29].

  Bibliografia[]

 • BarbaraB. Freese BarbaraB., Coal: A Human History, New York: Basic Books, 2016.
 • Pył węglowy – ziarna węgla kamiennego przechodzące przez sito o wymiarach oczek równych 1×1 mm. Powstaje podczas robót górniczych oraz w trakcie przeróbki i transportu węgla kamiennego.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Newcastle upon Tyne – miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia) nad rzeką Tyne, w pobliżu jej ujścia do Morza Północnego w hrabstwie metropolitalnym Tyne and Wear.
  Kopalnie węgla kamiennego w Polsce – występują na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy, a także na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie – Lubelskie Zagłębie Węglowe.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Pył – substancja mineralna, pozostałość procesu spalania albo ścierania lub kruszenia substancji stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale.
  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.