• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wąwelnica

  Przeczytaj także...
  Dobra (potocznie Dobra Szczecińska, do 1945 niem. Daber) – wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, siedziba władz gminy Dobra (Szczecińska). Leży na południowym skraju Puszczy Wkrzańskiej (Równina Wkrzańska) nad Małą Gunicą, ok. 7 km na zachód od Szczecina i 5 km od przejścia granicznego w Lubieszynie.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Lubieszyn (do 1945 niem. Marienhof, Neu-Linken) – przysiółek wsi Wąwelnica, w woj. zachodniopomorskim w powiecie polickim, w gminie Dobra (Szczecińska). Leży przy granicy polsko-niemieckiej, na Równinie Wkrzańskiej ok. 14 km na północny zachód od Szczecina.

  Wąwelnica (do 1945 niem. Wamlitz) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra (Szczecińska).

  Sołectwo Wąwelnica stanowią dwie miejscowości: Wąwelnica oraz jej przysiółek Lubieszyn. 30 czerwca 2008 sołectwo miało 142 zameldowanych mieszkańców.

  Historia[]

  Przynależność administracyjna:

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
 • 18151866: Związek Niemiecki, Królestwo Prus, prowincja Pomorze
 • 18661871: Związek Północnoniemiecki, Królestwo Prus, prowincja Pomorze
 • 18711918: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Prus, prowincja Pomorze
 • 19191933: Rzesza Niemiecka (Republika Weimarska), kraj związkowy Prusy, prowincja Pomorze
 • 19331945: III Rzesza, prowincja Pomorze
 • 19451975: Polska, województwo szczecińskie
 • 1975 – 1998: Polska, województwo szczecińskie
 • 1999 – teraz: Polska, województwo zachodniopomorskie, powiat policki, Gmina Dobra (Szczecińska)
 • Wieś założona na planie owalnicy. Na wschód od wioski, równolegle do głównej drogi, biegnie nasyp kolejowy pozostały po torowisku kolei normalnotorowej z końca XIX wieku. Linia ta prowadziła z Gumieniec przez Stobno, Dołuje, Dobrą, Buk, Hintersee i Rieth do Nowego Warpna. Na odcinku Dobra – Nowe Warpno została rozebrana w 1945, wskutek dwukrotnego przecięcia jej przez nowowytyczoną granicę państwową. W latach 70. rozebrano dalszy jej fragment pomiędzy Dobrą a Dołujami.

  Gumieńce (do 1945 niem. Scheune) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.Ludwisarz (brązownik) – rzemieślnik odlewający z brązu, miedzi, mosiądzu lub spiżu dzwony, lufy do dział, posągi, świeczniki i przedmioty codziennego użytku.

  Zabytki[]

 • Z obiektów można tu zobaczyć kamienno-ceglany kościół, którego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku i liczne zabudowania mieszkalne i gospodarcze z XIX i XX wieku. Kościół został gruntownie przebudowany w XVIII wieku. Jest świątynią jednosalową, zorientowaną w kierunku wschód-zachód wedle średniowiecznego zwyczaju. W południowej ścianie zobaczyć można ostrołukowy 3 uskokowy portal ceglany, dawne wejście do kościoła. W zachodniej części korpusu znajduje się wieża drewniana pełniąca rolę dzwonnicy. Wewnątrz barokowy dzwon z 1660 z zakładu ludwisarskiego ze Szczecina. W kościele barokowa ambona z XVIII wieku. Teren kościoła otacza zabytkowy mur z przełomu XVII/XVIII wieku z bramką.
 • Kościół MB Częstochowskiej w Wąwelnicy
  Elewacja południowa
  Elewacja zachodnia
  Elewacja wschodnia

  Przypisy[]

  1. Statut Sołectwa Wąwelnica (Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r.)
  2. Plan Odnowy Miejscowości (Sołectwa) Wąwelnica na lata 2008–2015. s.7 (Załącznik do Uchwały Nr XXI/304/08 Rady Gminy Dobra z dnia 23 października 2008 r.)
  3. Architektura sakralna Pomorza Zachodniego
  Rieth (pol. hist. Ryle) – dzielnica gminy Luckow w Niemczech, w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie i powiecie Vorpommern-Greifswald, nad Jeziorem Nowowarpieńskim (zatoka Zalewu Szczecińskiego), bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Buk (do 1945 niem. Böck) – nadgraniczna wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra (Szczecińska). Leży ok. 3 km na północny zachód od siedziby gminy – Dobrej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Dołuje (niem. Neuenkirchen) – wieś w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra (Szczecińska), położona na planie dobrze zachowanej owalnicy.
  Portal – architektoniczne, ozdobne obramienie drzwi wejściowych w kościołach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach, czasami także drzwi wewnętrznych.
  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Dzwonnica – budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony, mający charakter sakralny lub świecki (np. beffroi przy ratuszu). Najczęściej w postaci wieży.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.