• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wąwóz Kraków  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Szerokie Siodło – płytka przełęcz w północno-zachodniej grani Ciemniaka w polskich Tatrach Zachodnich, pomiędzy szczytem Ciemniaka (2096 m) a Twardą Kopą (2026 m). Znajduje się na obszarze skał granitowych (alaskity), które przykrywają cały Twardy Grzbiet. Wschodnie stoki spod przełęczy opadają do Mułowego Kotła. U góry są trawiaste i strome, dołem w Mułowym Kotle podcięte stromymi ściankami. Stoki zachodnie opadają do Zadniego Kamiennego i górą są trawiaste.Ciemniak (słow. Temniak, 2096 m n.p.m.) – najdalej na zachód wysunięty szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Słowackie źródła podają wysokość 2090 m.
  Widok na Wąwóz Kraków z Ornaku
  Dolna, turystyczna część wąwozu
  Początkowa część Wąwozu Kraków
  Dolna, turystyczna część wąwozu

  Wąwóz Kraków – boczna, orograficznie prawa odnoga Doliny Kościeliskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Wcięta jest głęboko w stoki masywu Ciemniaka i Upłaziańskiej Kopy.

  Rynek – rówień na dnie środkowej części Wąwozu Kraków w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Ma długość około 100 m, jest pozioma i trawiasta. Na południowo-wschodnim skraju Rynku, po obydwu stronach wąwozu, znajduje się skalna brama utworzona przez dwie wybitne turnie; po orograficznie prawej stronie jest to ściana Ptakowej Turni z nyżami (Kościół), po stronie lewej Baszta. Z Rynku prowadzi dość wyraźna ścieżka na Przełęcz za Saturnem, a także kilka innych dróg taternickich opisanych przez Władysława Cywińskiego w tomie 3 jego szczegółowego przewodnika Tatry.Kościół – formacja skalna w orograficznie prawych zboczach Wąwozu Kraków w polskich Tatrach Zachodnich. Stanowi dolną część opadającej do Rynku w Wąwozie Kraków Ptakowej Turni, znajdującej się zakończeniu południowo-zachodniej grzędy Upłazkowej Turni. Jest to pionowa ściana o wysokości około 50 m, w dolnej części mająca przewieszenie o głębokości około 8 m. W przewieszeniu tym znajduje się nyża o długości około 60 m, wysokości około 12 m, od góry mająca okap o głębokości około 8 m (tyle co przewieszenie ściany). W nyży jest kilka bloków skalnych. Największy z nich ma wysokość około 4 m. Są to tzw. Święci. Nazwa pochodzi od tego, że formacja oglądana z dalsza przypomina kościół z posągami świętych. Okap nad nimi nazywa się Okapem nad Świętymi, całą zaś formację Władysław Cywiński w 3. tomie przewodnika Tatry nazywa „skalnym tworem”.

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Opis wąwozu
 • 3 Turystyczna część Wąwozu Kraków
 • 4 Dalsza część Wąwozu Kraków
 • 5 Przyroda
 • 6 Szlaki turystyczne
 • 7 Przypisy
 • Topografia[]

  Ma łączną długość ok. 3 km i powierzchnię ok. 2.3 km². Wylot znajduje się na wysokości ok. 1040 m n.p.m., tuż przed Wyżnią Kościeliską Bramą, w górnej części Polany Pisanej, po jej wschodniej stronie, zaś górą Wąwóz Kraków podchodzi wysoko w zachodnich stokach Ciemniaka. W górnej części rozgałęzia się na dwie odnogi oddzielone od siebie Wysokim Grzbietem. Są to:

  Las urwiskowy – typ ekosystemu leśnego, las rosnący na bardzo stromych zboczach brzegów potoków, urwiskach i ścianach. Występuje głównie w górach i w Europie Środkowej jego drzewostan tworzą najczęściej świerki, które powykręcanymi korzeniami trzymają się szczelin skalnych, owijają wokół dużych głazów i różnych skalnych formacji. Las taki często niszczony jest przez lawiny śnieżne i kamienne, burze i wichury. Szczególnie narażone na niszczenie są większe, wyrośnięte okazy drzew.Ostrołódka karpacka (Oxytropis carpatica R. Uechtr.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny bobowatych.
 • Kamienne Tomanowe będące przedłużeniem głównego ciągu Wąwozu Kraków,
 • Żleb Trzynastu Progów i Zadnie Kamienne z dwoma żlebami. Jeden z nich (Lodowy Żleb) podchodzi niemal pod Szerokie Siodło (2026 m).
 • Oprócz tych dwóch głównych odnóg do Wąwozu Kraków opada kilka mniejszych żlebów i kotłów, m.in. Wolarski Żleb, Upłazkowy Kocioł, Przednie Kamienne, Kocioł pod Saturnem. W dnie wąwozu jest kilka rozszerzeń: Rynek, Płaśń między Progi, Plac pod Ratuszem.

  Żłobek krasowy - forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnej bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu metrów i długości do kilkunastu metrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku rozpuszczającej działalności wód pochodzących z opadów lub topnienia śniegu, ułożone są zgodnie z kierunkiem spływu wody. Występują zazwyczaj seryjnie - sąsiednie żłobki odgradza żebro krasowe.Władysław Cywiński (ur. 12 sierpnia 1939 w Wilnie, zm. 12 października 2013 w Dolinie Złomisk) – polski taternik, przewodnik tatrzański, alpinista, inżynier elektronik.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami, zwana też Jaskinią Wielką Wysoką i Jaskinią za Siedmioma Progami – jaskinia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Jest jedną z najdłuższych i najgłębszych jaskiń w Tatrach. Zajmuje trzecie miejsce pod względem długości i piąte pod względem deniwelacji w Polsce. Niektóre części jaskini są bardzo słabo zbadane i udokumentowane. Długość odkrytych dotychczas korytarzy wynosi 11660 metrów, a deniwelacja 435 metrów.
  Wysoki Przechód – położone na wysokości około 1820 m n.p.m. niewielkie wcięcie (tzw. przechód) w grani Wysokiego Grzbietu w polskich Tatrach Zachodnich. Grzbiet ten, będący zachodnią granią Ciemniaka, oddziela od siebie dwie górne odnogi Wąwozu Kraków. Wysoki Przechód znajduje się pomiędzy górną częścią Wysokiego Grzbietu a niewielką turniczką. Po jego północnej stronie znajduje się Lodowy Żleb (orograficznie prawa odnoga Wąwozu Kraków), po południowej Kamienne Tomanowe (lewa odnoga Wąwozu Kraków). Przez Wysoki Przechód prowadzi szlak turystyczny z Doliny Tomanowej na Ciemniak.
  Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata L., właśc. Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase) – gatunek rośliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Po odkryciu polifiletycznego charakteru rodzaju Orchis gatunek ten włączony został do rodzaju Neotinea. Tu opisany jest pod tradycyjną polską nazwą ze względu na utrzymanie jej stosowania w polskojęzycznych źródłach nomenklatorycznych.
  Ornak – grzbiet górski, część północnej grani Siwego Zwornika w polskich Tatrach Zachodnich. Oddziela Dolinę Starorobociańską od Doliny Pyszniańskiej.
  Przewieszenie (przewieszka) – wybrzuszony fragment ścian skalnych. Stanowi część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90°. Może występować zarówno na otwartej ścianie, jak również w kominie, na żebrze, itp.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Kamienne Tomanowe – górna część Wąwozu Kraków w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Jest to kamienno-trawiasty wąwóz z pojawiającymi się już kępami kosodrzewiny. Rozpoczyna się pod stromym urwiskiem Kazalnicy na zachodnich zboczach Ciemniaka (jeden ze szczytów Czerwonych Wierchów) i stromo opada do Płaśni między Progi. Kamienne Tomanowe ograniczone jest od północy zboczami Wysokiego Grzbietu, od południa Tomanowego Grzbietu. Na wapiennym podłożu bardzo ciekawa flora tatrzańskich roślin wapieniolubnych. M.in. rośnie tutaj ostrołódka Hallera, gatunek w Polsce występujący tylko w Tatrach i to na niewielu tylko stanowiskach. Często spotyka się tutaj kozice. Obszar ten jest nieudostępniony turystycznie, ale jest bardzo dobrze widoczny z zielonego szlaku turystycznego z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę przez Czerwony Żleb (znajduje się tuż poniżej ścieżki).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.