• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wątrobowce  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Sporofit – diploidalne stadium w przemianie pokoleń roślin i glonów. W stadium sporofitu zachodzi proces mejozy, w wyniku której powstają zarodniki (mikrospory).Gametofit (z gr. gaméō – zawieram małżeństwo, phytón – roślina) – haploidalne stadium przemiany pokoleń roślin i protistów roślinopodobnych. W dawniejszych ujęciach gametofitem nazywano również analogiczne stadium u grzybów. Nazwę zawdzięcza temu, że daje początek gametom roślinnym w wyniku podziału mitotycznego. Sam gametofit powstaje w wyniku podziału mejotycznego wyspecjalizowanych komórek sporofitu nazywanych zarodnikotwórczymi (archesporami, komórkami sporogennymi lub merystem archesporialnym) i trwa do momentu fuzji gamet. Początkowo gametofity stanowią jednokomórkowe, haploidalne zarodniki. W wyniku kolejnych podziałów mitotycznych rozwijają się wielokomórkowe gametofity o różnej budowie w różnych grupach systematycznych roślin. Dojrzałe gametofity wytwarzają gametangia męskie (plemnie, anterydia), w których powstają plemniki i gametangia żeńskie (rodnie, archegonia) wytwarzające pojedyncze komórki jajowe. U większości roślin lądowych gametofit jest silnie zredukowany i całkowicie lub częściowo zależny od sporofitu ponieważ nie jest w stanie żyć bez dostarczanej do niego wody i substancji odżywczych. Wyjątek stanowią mszaki, u których pokolenie gametofitu dominuje nad sporofitem.
  Charakterystyka[]
 • Gametofit ma różną postać morfologiczną – od plechowatych, płaskich rozetek lub rozwidlonych taśm do delikatnych pędów o rozgałęzionych łodyżkach z listkami ułożonymi w trzech prostnicach. Ta ostatnia forma występuje u większości wątrobowców. Liście są zbudowane z reguły z pojedynczej warstwy komórek (istnieją bardzo nieliczne wyjątki), niemal zawsze też komórki nie są zróżnicowane. Liście pełnią ważną rolę w zatrzymywaniu wody, przybierając nierzadko kształt kubeczków lub woreczków. Liście osadzone są szeroką nasadą na łodydze. Mogą być całobrzegie, ząbkowane, orzęsione i podzielone na płaty. Plemnie i rodnie u wątrobowców liściastych osłonięte są liśćmi zmodyfikowanymi. Liście okrywające plemnie rosną gęsto, są wypukłe i w efekcie mają postać zwartego kłosa. Liście osłaniające rodnie zwane są perychecjalnymi i są zwykle większe od innych i głębiej podzielone. Sąsiadujące liście często ze sobą zrastają się tworząc wokół rodni okrywę, chroniącą zarówno rodnię jak i później młody, rozwijający się sporofit. Budowa tej okrywy ma istotne znaczenie przy oznaczaniu gatunków.
 • Sporofit ma krótszy trzonek i osadzoną na nim okrągłą zarodnię z zarodnikami.
 • Systematyka[]

  Rząd: ]

 • Rodzina: grimaldiowate (Aytoniaceae)
 • Rodzaj: gwiaździanka (Asterella)
 • Gatunek: gwiaździanka workowata (Asterella saccata)
 • Rodzaj: mannia (Mannia)
 • Gatunek: mannia pachnąca (Mannia fragrans)
 • Gatunek: mannia skalna (Mannia triandra)
 • Rodzaj: Reboulia
 • Rodzina: porostnicowate (Marchantiaceae)
 • Rodzaj: porostnica (Marchatnia)
 • Gatunek: porostnica wielokształtna (Marchantia polymorpha)
 • Rodzaj: Preissia
 • Rodzina: wgłębkowate (Ricciaceae)
 • Rodzaj: wgłębka (Riccia)
 • Gatunek: wgłębka Hübenera (Riccia huebeneriana)
 • Gatunek: wgłębka rzęsista (Riccia ciliifera)
 • Gatunek: wgłębka szara (Riccia trichocarpa)
 • Gatunek: wgłębka wodna (Riccia fluitans)
 • Rodzaj: wgłębik (Ricciocarpos)
 • Gatunek: wgłębik pływający (Ricciocarpos natans)
 • Rodzina: Cleveaceae
 • Rodzina: Conocephalaceae
 • Rodzaj: stożka (Concephalum)
 • Gatunek:stożka okrągła (Concephalum conicum)
 • Rodzina: Lunulariaceae
 • Rząd: jungermaniowce liściaste, szczytorodne, meszkowce (Jungermaniales)[]

 • Rodzina: głowiakowate (Cephaloziaceae)
 • Rodzaj: bagniczka (Cladopodiella)
 • Gatunek: bagniczka drobna (Cladopodiella francisci)
 • Gatunek: bagniczka pływająca (Cladopodiella fluitans)
 • Rodzaj: głowiak (Cephalozia)
 • Gatunek: głowiak łańcuszkowaty (Cephalozia catenulata)
 • Rodzaj: nowellia(Nowellia)
 • Gatunek: nowellia krzywolistna (Nowellia curvifolia)
 • Rodzaj: Hygrobiella
 • Rodzaj: Pleuroclada
 • Rodzina: Jungermanniaceae
 • Rodzaj: czubek (Lophozia)
 • Gatunek: czubek delikatny (Lophozia laxa)
 • Gatunek: czubek główkowaty (Lophozia capitata)
 • Gatunek: czubek Ruthego (Lophozia rutheana)
 • Rodzaj: sznurnik (Jamesoniella)
 • Gatunek: sznurnik falistolistny (Jamesoniella undulifolia)
 • Rodzaj: wieloklap (Barbilophozia)
 • Gatunek: wieloklap Kunzego (Barbilophozia kunzeana)
 • Rodzaj: zgiętolist (Anastrophyllum)
 • Gatunek: zgiętolist nadrzewny (Anastrophyllum hellerianum)
 • Rodzaj: Chandonanthus
 • Rodzaj: Eremonotus
 • Rodzaj: Gymnocolea
 • Rodzaj: Jungermannia
 • Rodzaj: Leiocolea
 • Rodzaj: Mylia
 • Rodzaj: Nardia
 • Rodzaj: Tritomaria
 • Rodzina: łuskolistowate (Lepidoziaceae)
 • Rodzaj: biczyca (Bazzania)
 • Gatunek: biczyca trójwrębna (Bazzania trilobata)
 • Rodzaj: łuskolist (Lepidozia)
 • Gatunek: łuskolist rozesłany (Lepidozia reptans)
 • Rodzaj: Kurzia
 • Rodzina: piórkowcowate (Trichocoleaceae)
 • Rodzaj: piórkowiec, rzęsienica (Tricholocea)
 • Gatunek: piórkowiec kutnerowaty, rzęsienica kutnerowata (Trichocolea tomentella)
 • Rodzina: płożykowate (Geocalycaceae)
 • Rodzaj: płożyk (Geocalyx)
 • Gatunek: płożyk wonny (Geocalyx graveolens)
 • Rodzaj: Harpanthus
 • Rodzina: rzęsiakowate (Ptilidiaceae)
 • Rodzaj: rzęsiak (Ptilidium)
 • Gatunek: rzęsiak pospolity (Ptilidium ciliare)
 • Rodzina: skosatkowate (Plagiochilaceae)
 • Rodzaj: skosatka (Plagiochila)
 • Gatunek: skosatka zanokcicowata (Plagiochila asplenioides)
 • Rodzina: skapankowate (Scapaniaceae)
 • Rodzaj: skapanka (Scapania)
 • Gatunek: skapanka błotna (Scapania paludicola)
 • Rodzaj: Diplophyllum
 • Rodzaj: Douinia
 • Rodzina: Lophocoleaceae
 • Rodzaj: płozik (Lophocolea)
 • Gatunek: płozik dwuzębny (Lophocolea bidentata)
 • Gatunek: płozik różnolistny (Lophocolea heterophylla)
 • Rodzaj: Chiloscyphus
 • Rodzina: Adelanthaceae
 • Rodzaj: natorfek (Odontoschisma)
 • Gatunek: natorfek nagi (Odontoschisma denudatum)
 • Gatunek: natorfek torfowcowy (Odontoschisma sphagni)
 • Rodzina: Antheliaceae
 • Rodzina: Arnelliaceae
 • Rodzina: Calypogeiaceae
 • Rodzina: Cephaloziellaceae
 • Rodzina: Gymnomitriaceae
 • Rodzina: Jubulaceae
 • Rodzaj: miedzik (Frullania)
 • Gatunek: miedzik pospolity (Frullania dilatata)
 • Rodzina: Lejeuneaceae
 • Rodzina: Porellaceae
 • Rodzina: Pseudolepicoleaceae
 • Rodzina: Radulaceae
 • Rodzaj: usznica (Radula)
 • Gatunek: usznica spłaszczona (Radula complanata)
 • Rząd: kalobriowce (Calobryales)[]

 • Rodzina: jednoczepkowate (Haplomitriaceae)
 • Rodzaj: jednoczepek (Haplomitrium)
 • Gatunek: jednoczepek Hookera (Haplomitrium hookeri)
 • Rząd: jungermaniowce plechowate, grzbietorodne, sferokarpowce (Metzgeriales)[]

 • Rodzina: beznerwowate (Aneuraceae)
 • Rodzaj: lśniątka (Riccardia)
 • Gatunek: lśniątka zakrzywiona (Riccardia incurvata)
 • Gatunek: lśniątka zatokowa (Riccardia chamedryfolia)
 • Rodzaj: Aneura
 • Rodzaj: Cryptothallus
 • Rodzina: pallawiciniowate (Pallaviciniaceae)
 • Rodzaj: merkia (Moerckia)
 • Gatunek: merkia irlandzka (Moerckia hibernica)
 • Rodzaj: pallawicinia (Palavicinia)
 • Gatunek: pallawicinia Lyella (Pallavicinia lyellii)
 • Rodzina: Blasiaceae
 • Rodzaj: otruszyn (Blasia)
 • Gatunek: otruszyn drobny (Blasia pusilla)
 • Rodzina: Codoniaceae
 • Rodzina: Metzgeriaceae
 • Rodzaj: Metzgeria
 • Rodzina: Pelliaceae
 • Rodzaj: pleszanka (Pellia)
 • Gatunek: pleszanka pospolita (Pellia epiphylla)
 • Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.Wgłębka wodna, wgłębka pływająca, mech wodny (Riccia fluitans) – gatunek wątrobowca z rodzaju wgłębka. Występuje w wodach półkuli północnej w strefie klimatu ciepłego oraz umiarkowanego.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). Chromosomy rozróżniano poprzez wybarwienie. Pierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.
  Klasa (łac. classis) – kategoria systematyczna w systematyce roślin obejmująca spokrewnione rzędy, odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt. Kategoriami pomocniczymi dla klasy są nadklasa (superclassis) i podklasa (subclassis).
  Mszaki grupa roślin, charakteryzujących się przemianą pokoleń z dominacją gametofitu. Według wcześniejszych klasyfikacji, mszaki były wyróżniane jako gromada Bryophyta, obejmująca trzy klasy: glewiki, wątrobowce oraz mchy. Obecnie mszaki nie stanowią jednostki taksonomicznej. Dział botaniki badający mszaki to briologia.
  Wgłębka (Riccia) – rodzaj roślin z gromady wątrobowców, jeden z dwóch rodzajów rodziny wgłębkowatych. Obejmuje ok. 150 gatunków, których zasięg obejmuje niemal cały świat. W Europie występuje 35 gatunków, w tym 14 w Polsce. Przedstawiciele rodzaju występują na podmokłych glebach tworząc zwykle koliste rozetki oraz w wodach stojących. Wielu przedstawicieli to rośliny roczne, w tym także pojawiające się efemerycznie zimą. Najczęściej spotykanym przedstawicielem we florze środkowoeuropejskiej jest wgłębka wąskopłatkowa (R. sorocarpa) występująca w uprawach i na ścierniskach. Wgłębka wodna w warunkach naturalnych wchodzi w skład pleustonu, a ponadto uprawiana jest w akwariach i oczkach wodnych.
  Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy cudzożywne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).
  Plemnia, anterydium – haploidalny organ rozmnażania (gametangium), w którym wytwarzane są plemniki. Występuje w wielu grupach systematycznych roślin (zielenice, mszaki, paprotniki), grzybów i glonów nie zaliczanych do roślin. Plemnia może być jednokomórkowa lub wielokomórkowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.