• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Volta - muzyka

  Przeczytaj także...
  Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.Utwór muzyczny – jednolita kompozycja muzyczna złożona z: rytmu i metrum, melodii, harmonii, barwy dźwięku, dynamiki, agogiki oraz budowy formalnej, przeznaczona do wykonania lub odtwarzania, najczęściej posiadająca autora(-ów). Utwór muzyczny może przyjąć formę tylko muzyczną lub słowno-muzyczną w przypadku, gdy w utworze wykorzystano tekst.

  Volta – w muzyce jest to oznaczenie pierwszego lub drugiego zakończenia utworu muzycznego, z których pierwsze wykonywane jest tuż przed powtórzeniem jakiegoś fragmentu tego utworu, a drugie (trzecie itp.) po kolejnym powtórzeniu, z pominięciem poprzedniego zakończenia. W zapisie muzycznym pierwsza volta zapisywana jest jako prima volta, a kolejne – jako seconda, tertia itd. volta. Przy większej ilości powtórek (np. w pieśniach zwrotkowych, w których pierwsza volta jest wykonywana po każdej zwrotce) ostatnia volta jest oznaczana jako l'ultima volta.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.