• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Vierraden

  Przeczytaj także...
  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Marchia Wkrzańska (niem. Uckermark) - obecnie kraina w Brandenburgii (Niemcy), a dawniej marchia leżąca na południowy zachód od Szczecina - w przeszłości wydzielona z Kurmarchii (głównej części Marchii Brandenburskiej). Nazwa marchii pochodzi od słowiańskiej nazwy głównej rzeki tego terenu - Wkry (niem. Ucker).

  Vierraden (pol. Koła) – dawne miasto, obecnie dzielnica miasta Schwedt/Oder.

  Historia[ | edytuj kod]

  Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1265. Leży na terenie dawnej Marchii Wkrzańskiej, wraz z którą w różnych okresach przynależała do Księstwa Pomorskiego lub Marchii Brandenburskiej. W latach 1515–2003 samodzielne miasto. W latach 1949–1990 w granicach NRD.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Księstwo pomorskie – historyczne państwo na wybrzeżu Bałtyku. Władzę w nim sprawowali książęta pomorscy. Językiem używanym na tych ziemiach był język pomorski. Od późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim przeważał język niemiecki (język pomorski (kaszubski) zachował się częściowo na Pomorzu Słupskim aż do XX w.) Zazwyczaj przez "księstwo pomorskie" rozumie się księstwa Gryfitów obejmujące Pomorze Zachodnie, choć istniało też księstwo Święców na Pomorzu Wschodnim.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Pozostałości zamku z XIII w.
 • Ratusz
 • Młyn
 • Kościół św. Krzyża z 1788 r. (od 1945 w ruinie)
 • Dom handlowy
 • Domy i kamieniczki
 • Zabudowania dawnej fabryki tytoniu
 • Cmentarz żydowski
 • Wieża zamkowa

 • Ratusz

 • Kościół św. Krzyża

 • Dom handlowy

  Marchia Brandenburska – marchia stworzona około 1157 roku przez Albrechta Niedźwiedzia na terenach podbitych Słowian połabskich w tym plemion Obodrzytów i Związku wieleckiego.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mapa Polski 1:500 000 Wojskowy Instytut Geograficzny Sztabu Generalnego W.P., Warszawa 1947 [1].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.