• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Vaughan Ronald Pratt

  Przeczytaj także...
  Ronald Linn Rivest (ur. w 1947 w Schenectady, Nowy Jork) – informatyk, kryptograf. Za swój wkład w rozwój kryptografii asymetrycznej otrzymał w 2002 roku nagrodę Turinga. Pracuje na stanowisku profesora informatyki uniwersytetu MIT.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Ambigram (łac. ambo oba + gr. grámma zapis) – grafika utworzona kaligraficznie lub obrazowo w taki sposób, że po obróceniu całości można odczytać ten sam lub inny tekst. W alfabecie łacińskim jedynymi "naturalnie ambigramowymi" (czyli środkowo symetrycznymi) literami są "H", "I", "N", "O", "S", "X" oraz "Z".
  Vaughan Pratt

  Vaughan Ronald Pratt (ur. 1944) – emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, jeden z pionierów informatyki. Obecnie związany z firmą Tiqit.

  Dorastał i kształcił się w Australii. W maju 1970 uzystał tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie w Sydney pod nadzorem Jana B. Hexta pracą Translation of English into Logical Expressions. Studia doktoranckie rozpoczął w październiku 1970 na Uniwersytecie Stanforda i w styczniu 1972 pod nazdzorem Donalda Knutha uzyskał tytuł doktora pracą Shellsort and Sorting Networks związaną z algorytmem Shellsort. Wersja algorytmu zaproponowana przez Pratta ma rząd złożoności pesymistycznej . Od 1972 do 1976 był najpierw adiunktem (assistant professor), a potem do 1982 profesorem nadzwyczajnym (associate professor) w MIT. Następnie został profesorem zwyczajnym (full professor) Uniwersytetu Stanforda.

  David Harel (ur. 1950 w Londynie) - wykładowca informatyki w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Jest autorem prac z logiki modalnej, teorii obliczalności i inżynierii oprogramowania oraz autorem cenionej książki "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika" (ang. "Algorithmics: The Spirit of Computing").Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  W 1973 opracował LINGOL, język do programowania języka naturalnego, który użyto do utworzenia programu tłumaczącego z japońskiego na angielski. W tym samym roku wspólnie z Blumem, Floydem, Rivestem i Tarjanem opisał algorytm znajdowania mediany median, pierwszy optymalny w czasie pesymistycznym, tj. rzędu algorytm rozwiązujący problem selekcji.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 1974 roku razem z Donaldem Knuthem i Jamesem Morrisem opracował algorytm wyszukiwania wzorca w tekście. Wspólna praca opisująca algorytm została opublikowana w 1977.

  W 1975 zdefiniował certyfikat pierwszości nazwany certyfikatem Pratta, który pozwala szybko zweryfikować, czy dana liczba jest pierwsza. Dowiódł, że problem znajdowania liczb pierwszych leży w klasie NP, czyli problemów których rozwiązania można sprawdzić w czasie wielomianowym.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Robert Tarjan (ur. 30 kwietnia 1948 w Pomonie w Kalifornia) – amerykański informatyk, ceniony za wkład w rozwój teorii obliczeń, za co (wraz z Johnem Hopcroftem) otrzymał Nagrodę Turinga w 1986 roku.

  W 1982 w czasie urlopu pomógł założyć firmę Sun i zaprojektował jej logo składające się z czterech przeplatających się słów sun (słońce) w formie ambigramu.

  Do jego doktorantów należał m.in. David Harel.

  Od 2000 jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Stanforda.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Strona domowa profesora Pratta na serwerze Uniwersytetu Stanforda (ang.). [dostęp 2015-02-20].
  2. Curriculum Vitae (ang.). [dostęp 2015-02-20].
  3. Science Hall of Fame – Professor Vaughan Pratt (ang.). [dostęp 2015-02-20].
  4. Vaughan Ronald Pratt: Shellsort and Sorting Networks (Outstanding Dissertations in the Computer Sciences). Garland, 1979. ISBN 0-824-04406-1. (ang.)
  5. A Linguistics Oriented Programming Language (ang.). [dostęp 2015-02-20].
  6. LINGOL – A Progress Report (ang.). [dostęp 2015-02-20].
  7. Manuel Blum, Robert W. Floyd, Vaughan R. Pratt, Ron L. Rivest i inni. Time bounds for selection. „Journal of Computer and System Sciences”. 7 (4), s. 448–461, 1973. DOI: 10.1016/S0022-0000(73)80033-9 (ang.). [dostęp 2015-02-20]. 
  8. Donald E. Knuth, James H. Morris, Vaughan R. Pratt. Fast pattern matching in strings. „SIAM Journal on Computing”. 6 (2), s. 323–350, 1977. DOI: 10.1137/0206024. MR451916 (ang.). [dostęp 2015-02-20]. 
  9. Mathematics Genealogy Project – Vaughan Ronald Pratt (ang.). [dostęp 2015-02-20].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa profesora Pratta na serwerze Uniwersytetu Stanforda (ang.). [dostęp 2015-02-20].
 • Lista publikacji Pratta (ang.). [dostęp 2015-02-20].
 • Streszczenia i pełne wersje większości prac Pratta (ang.). [dostęp 2015-02-20].
 • Uniwersytet w Sydney (University of Sydney) – najstarsza australijska uczelnia wyższa, z siedzibą w Sydney, założona w 1850 decyzją Rady Legislacyjnej Nowej Południowej Walii (wówczas brytyjskiej kolonii), zaś faktyczną działalność prowadząca od 1852 roku. W prestiżowym rankingu 200 najlepszych uczelni wyższych na świecie brytyjskiego magazynu Times Higher Education zajmuje 37. miejsce na świecie i drugie w Australii, po Australian National University (stan według zestawienia z roku 2008).Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Robert W. Floyd (ur. 8 czerwca 1936 w Nowym Jorku - zm. 25 września 2001) - informatyk amerykański, laureat Nagrody Turinga.
  Sortowanie Shella (ang. Shellsort) – algorytm sortowania działający w miejscu i korzystający z porównań elementów. Stanowi uogólnienie sortowania przez wstawianie, dopuszczające porównania i zamiany elementów położonych daleko od siebie. Jego pierwszą wersję opublikował w 1959 roku Donald Shell.
  Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie można zweryfikować w czasie wielomianowym. Równoważna definicja mówi, że problem jest w klasie NP, jeśli może być rozwiązany w wielomianowym czasie na niedeterministycznej maszynie Turinga.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Donald Ervin Knuth (ur. 10 stycznia 1938 r. w Milwaukee) – amerykański matematyk, informatyk, emerytowany profesor na katedrze informatyki Uniwersytetu Stanforda.
  Sun Microsystems Inc. (NASDAQ: JAVA, do września 2007 – NASDAQ: SUNW) – nieistniejąca już firma informatyczna, jeden z najważniejszych producentów sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i rozwiązań sieciowych. Siedziba główna znajdowała się w Santa Clara w Kalifornii.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.756 sek.