• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Valticko

  Przeczytaj także...
  Państwo wielkomorawskie (także Wielkie Morawy - cz. Velká Morava, słow. Veľká Morava, łac. Magna Moravia lub Rzesza Wielkomorawska - cz. Velkomoravská říše, słow. Veľkomoravská ríša) – średniowieczne państwo słowiańskie.Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.
  Państwo Samona – najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie. Istniało w latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661), obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw, Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i środkowej Słowacji oraz Śląsk i Łużyce.

  Valticko (dawniej Valčicko, pol. Ziemia Valticka, niem. Feldsberger Gebiet) – obszar na południu Czech, przy granicy z Austrią. Jeden z trzech skrawków Dolnej Austrii przyłączonych do Czechosłowacji po rozpadzie monarchii habsburskiej.

  Nazwą Valticko określa się okolice miasteczka Valtice między rzeką Dyją na północy a dzisiejszą granicą czesko-austriacką na południu. Obszar ten od VI wieku był zasiedlony przez Słowian, należał do państwa Samona, później do państwa wielkomorawskiego, od X wieku - do Królestwa Czech. a od XI wieku - do Marchii Wschodniej, późniejszej Austrii. Tereny te pozostały w składzie monarchii habsburskiej do czasu jej rozpadu, stopniowo ulegając częściowej germanizacji. W 1890 w powiecie valtickim mieszkało 6.023 Czechów i 25.133 Niemców.

  Vitorazsko (pol. Ziemia Witoraska, niem. Weitraer Gebiet) - obszar na południu Czech, przy granicy z Austrią. Jeden z trzech skrawków Dolnej Austrii przyłączonych do Czechosłowacji po rozpadzie monarchii habsburskiej.Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.

  Mocą art. 27 traktatu w Saint Germain z 10 września 1919 roku część powiatu valtickiego została 31 lipca 1920 włączona do Czechosłowacji. Przyłączony obszar - Valticko - liczył 87,26 km² powierzchni i 10.936 mieszkańców. W jego skład wchodziły wsie katastralne:

  1. Valtice (niem. Feldsberg)
  2. Úvaly (Garschönthal)
  3. Hlohovec (Bischofswarth)
  4. Poštorná (Unterthemenau)
  5. Charvátská Nová Ves (Oberthemenau)

  O przyłączeniu do Czechosłowacji Valtic i Úval zadecydowały wyłącznie względy gospodarcze - przez te miejscowości biegła ważna linia kolejowa Znojmo - Mikulov - Břeclav. Miejscowości te były bowiem niemal całkowicie niemieckie (97% i 99% według spisu z 1910). Natomiast o przyłączeniu wsi Hlohovec, Poštorná i Charvátská Nová Ves zadecydowały względy narodowościowe. Wsie te, zamieszkane w większości przez zesłowaczonych potomków Chorwatów (Hlohovec - 87% według spisu z 1910), po powstaniu Czechosłowacji spontanicznie zgłosiły do niej akces i zostały zajęte przez oddziały czechosłowackie (Slovácka brigáda z Břeclavia).

  Germanizacja – proces przyswajania języka lub kultury niemieckiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Germanizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego), jak i mieć charakter względnie dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją. Często rozumiana obecnie jako proces wynarodowienia, poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej, a także proces rozprzestrzeniania się języka, kultury i ludności poprzez asymilację lub adaptację obcojęzycznych słów.Dyja (czes. Dyje, niem. Thaya) – rzeka w Masywie Czeskim, w Austrii i Czechach, w zlewisku Morza Czarnego, najdłuższy prawy dopływ Morawy, o długości 235 km, począwszy od miejscowości Raabs an der Thaya, gdzie następuje połączenie składających się na nią dopływów:

  Obecnie Valticko leży w powiecie Břeclav kraju południowomorawskiego. Wsie Poštorná i Charvátská Nová Ves stanowią dziś dzielnice Břeclavia.

  Zobacz też[]

 • Vitorazsko (Ziemia Witoraska)
 • Trójkąt dyjski
 • Bibliografia[]

 • České Rakousy – český územní zisk ze dne 31. 07. 1920 (cz.) ISSN 1803-4306
 • Convention between the Austrian and Czechoslovak Republics concerning the delimitation of the frontier between Austria and Czechoslovakia and various questions connected therewith, signed at Prague March 10, 1921 (ang.)
 • Czesi (czes. Češi) – naród słowiański zamieszkujący głównie obszar Czech i będący jej głównym składnikiem ludnościowym; mniejsze zbiorowości występują także w USA, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, Argentynie, Australii, Austrii, Szwajcarii i in. Przynależność do narodu czeskiego deklaruje ok. 12 mln osób.Brzecław (czes. Břeclav, niem. Lundenburg) to miasto w kraju południowomorawskim w Czechach, 50 km na południowy wschód od Brna. Leży w pobliżu granicy z Austrią i Słowacją nad rzeką Dyją, ma powierzchnię 87,17 km² i około 26000 mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mikulov (niem. Nikolsburg, jidysz ניקאלשבורג) – miasto w kraju południowomorawskim w Czechach. Według danych z 31 grudnia 2007 liczba mieszkańców miasta wynosiła 7478. Miasto znajduje się kilka kilometrów od granicy z Dolną Austrią. W 1952 roku centrum miasta zostało uznane za obszar zabytkowy.
  Znojmo (niem. Znaim) - miasto w Czechach, w kraju południowomorawskim, historycznych Morawach, nad rzeką Dyją. Leży 52 km na południowy zachód od Brna, 10 km od granicy państwowej z Austrią.
  Chorwaci – naród południowosłowiański, liczący około 9 mln ludzi. Zamieszkują głównie Chorwację (około 4 mln) oraz Bośnię i Hercegowinę (0,6 mln). Większe skupiska Chorwatów znajdują się też w Austrii (Burgenlandzcy Chorwaci) i Serbii. Na emigracji żyje około 2,5 mln Chorwatów, głównie w USA (0,3 mln), Chile (0,3 mln), ale również w takich krajach jak Argentyna, Niemcy, Kanada, Australia, Szwecja, i Brazylia.
  Marchia Wschodnia (Marchia Saska) – marchia utworzona w 937 roku przez Ottona I na południowo-wschodnich rubieżach Saksonii obejmująca terytorium od gór Harz po rzeki Soławę i Muldę. Celem marchii był podbój graniczących z nią ziem słowiańskich. Po zajęciu Łużyc w 963 roku marchia ta graniczyła bezpośrednio z państwem polskim. Jej władcą był margrabia Gero (zm. 965). Po jego śmierci, w roku 966, cesarz Otton podzielił marchię na 6 części.
  Dolna Austria (Niederösterreich) – kraj związkowy w północnej Austrii. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń. Stolicą landu jest Sankt Pölten. Krajobrazowo dzieli się na:
  Niemcy – naród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich. Pod względem wyznaniowym Niemcy podzieleni są na katolików (płd. i zach. Niemcy) i protestantów (płn. i wsch. Niemcy).
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.