• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VV Cephei

  Przeczytaj także...
  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.Zestawienie to zawiera gwiazdy o wielkości gwiazdowej do 6,5 w gwiazdozbiorze Cefeusza. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.
  Wiatr gwiazdowy – strumień cząstek materii z zewnętrznych warstw atmosfery gwiazdy. Intensywny wiatr gwiazdowy może prowadzić do znacznej utraty masy przez gwiazdę w trakcie jej ewolucji. Zjawisko jest wywołane przez ciśnienie promieniowania emitowanego przez gwiazdę (por. jasność Eddingtona) i przez zjawiska magnetyczne zachodzące w jej atmosferze.

  VV Cephei, HD 208816gwiazda zmienna zaćmieniowa położona w gwiazdozbiorze Cefeusza, około 3000 lat świetlnych od Ziemi. Jest to gwiazda podwójna, której składniki obiegają się w ciągu 20,4 roku, w średniej odległości 25 j.a. Jednak ze względu na dużą ekscentryczność orbity odległość między składnikami waha się od 17 do 34 j.a. Czerwony hiperolbrzym wypełnia powierzchnię Roche'a swojego systemu, gdy jest najbliżej swojego kompana – niebieskiej gwiazdy ciągu głównego. Materia przemieszcza się z większego czerwonego olbrzyma ku jego towarzyszowi.

  Saturn – gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Według danych z lipca 2013 roku znane są 62 naturalne satelity Saturna.Gwiazda zmienna zaćmieniowa – gwiazda, która obserwowana na ziemskim niebie wykazuje zmiany w swojej jasności. Zmienność gwiazd tego typu wynika z faktu, iż są one układami najczęściej podwójnymi, w których składniki systemu obiegając się, w regularnych odstępach czasu wzajemnie się zasłaniają. To wzajemnie zakrywanie się składników jest powodem zmiany jasności widomej.

  VV Cephei A[]

  VV Cephei A w porównaniu z orbitą Jowisza

  VV Cephei A, nadolbrzym, jest jedną z największych znanych gwiazd, najprawdopodobniej drugą co do wielkości gwiazdą w Galaktyce, zaraz po czerwonym hiperolbrzymie VY Canis Majoris. Jego typ widmowy to M2. Mierzy około 1600–1900 średnic Słońca. Gdyby umieścić składnik A na miejscu Słońca, byłby on tak wielki, że sięgnąłby poza orbitę Jowisza i zbliżył by się do orbity Saturna. VV Cephei A jest 275 000 – 575 000 razy jaśniejsza od Słońca. Jak w przypadku innych nadolbrzymów, jej wiatr gwiazdowy porusza się z prędkością około 25 kilometrów na sekundę. Masa VV Cephei A oceniana na podstawie parametrów jej orbity wynosi około 100 mas Słońca, ale jasność gwiazdy sugeruje 25-40 mas Słońca. W konsekwencji nie znamy dokładnej masy gwiazdy.

  Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem tworzy grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi.Masa Słońca M ⊙ {displaystyle M_{odot }} – pozaukładowa jednostka używana w astronomii do określania mas obiektów astronomicznych (gwiazd, gromad, galaktyk itp.).

  Zobacz też[]

 • lista gwiazd w gwiazdozbiorze Cefeusza
 • lista największych gwiazd
 • VY Canis Majoris
 • Przypisy

  1. VV Cephei w bazie SIMBAD (ang.), 4,80 to łączna jasność wizualna obydwu składników układu
  2. Wendy Hagen Bauer, Philip D. Bennett, Alexander Brown. An Ultraviolet Spectral Atlas of VV Cephei during Total Eclipse. „The Astrophysical Journal Supplement Series”. 171, s. 249-259, lipiec 2007 (ang.). 

  Bibliografia[]

 • VV Cephei na stronie HPO SOFT
 • Jim Kaler: VV Cephei (ang.). STARS. [dostęp 2013-12-25].
 • Linki zewnętrzne[]

 • YouTube: Animacja przedstawiająca skalę porównawczą VV Cephei
 • Hiperolbrzymy – najjaśniejsze i największe gwiazdy mające klasę jasności 0. Są niezwykle rzadkie, najbliższy nam hiperolbrzym to VV Cephei odległy od Ziemi o około 3000 lat świetlnych. Hiperolbrzymy są nawet 100 razy masywniejsze od Słońca i tysiące razy jaśniejsze od niego. Średnice niektórych hiperolbrzymów są porównywalne ze średnicą orbity Saturna. Gwiazdy te żyją bardzo krótko, około miliona lat.Droga Mleczna – galaktyka spiralna z poprzeczką, w której znajduje się m.in. nasz Układ Słoneczny. Droga Mleczna nazywana jest też po prostu Galaktyką. Ale wtedy dla odróżnienia od innych galaktyk pisana wielką literą "G". Zawiera od 100 (według starszych szacunków) do 400 miliardów (według nowszych szacunków) gwiazd. Ma średnicę około 100 000 lat świetlnych i grubość ok. 1000 lat świetlnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  VY Canis Majoris (VY CMa) – czerwony hiperolbrzym, jedna z największych i najjaśniejszych gwiazd. Znajduje się w konstelacji Wielkiego Psa w odległości około 1500 parseków, czyli około 4900 lat świetlnych od Ziemi. Jej masa stanowi około 30-40 mas Słońca. Jest sklasyfikowana jako gwiazda zmienna półregularna i ma szacunkowy czas obrotu około 2000 dni. Jej średnia gęstość wynosi od 5 do 10 mg/m³. Umieszczona w środku Układu Słonecznego gwiazda swoją powierzchnią przecięłaby orbitę Saturna, jednak niektórzy astrofizycy nie zgadzają się z tym sugerując, że promień VY Canis Majoris jest mniejszy, około 600 razy większy od promienia Słońca i przeciąłby orbitę Marsa.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Lista największych gwiazd– lista prezentuje wielkości szacunkowe gwiazd w porównaniu do rozmiarów Słońca. W celach porównawczych na liście znalazły się też znane mniejsze gwiazdy.
  Cefeusz (łac. Cepheus, dop. Cephei, skrót Cep) – gwiazdozbiór nieba północnego, leżący w pobliżu północnego bieguna nieba.
  Ciąg główny na diagramie Hertzsprunga-Russella przedstawia krzywą, wzdłuż której zgrupowana jest większość gwiazd z okolic Słońca. Gwiazdy na niej położone nazywa się gwiazdami ciągu głównego lub karłami. Najzimniejsze z nich to czerwone karły.
  Ekscentryczność (inaczej mimośród) – wielkość charakteryzująca kształt orbity, opisywanej równaniem parametrycznym krzywej stożkowej. Oznacza się ją symbolem e. Najczęściej używana przy opisie toru ruchu ciała obiegającego drugie ciało pod wpływem siły grawitacji. W ogólności tor ruchu jest taki sam w polu każdej siły centralnej proporcjonalnej do odwrotności kwadratu odległości od centrum (1/r; w szczególności siły elektrostatycznej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.