• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VSTi

  Przeczytaj także...
  Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; Imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  MIDI skrót od Musical Instrument Digital Interface – system (interfejs, oprogramowanie i zestaw komend) służący do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi.

  VST (ang. Virtual Studio Technology) – standard wtyczek efektowych oraz wirtualnych instrumentów, wprowadzony w 1996 r. przez firmę Steinberg Media Technologies.

  Oprogramowanie wydawane w tym formacie to głównie programowe syntezatory, samplery oraz efekty studyjne. Do kontroli oprogramowania VST, niezbędny jest tzw. host, np. program sekwencerowy, w którego środowisku działa konkretna wtyczka. Instrumenty VST (potocznie zwane VSTi) posiadają zazwyczaj własny, zintegrowany interfejs oraz pełną implementację MIDI, dlatego też istnieje możliwość ich obsługi w czasie rzeczywistym, za pomocą zewnętrznych kontrolerów lub klawiatury sterującej.

  Steinberg Media Technologies GmbH - niemiecka firma zajmująca się oprogramowaniem i sprzętem muzycznym, mieszcząca się w Hamburgu. Produkuje głównie oprogramowanie do cyfrowej obróbki dźwięku, jego miksu i masteringu, a także instrumenty wirtualne.Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Polityka firmy Steinberg Media Technologies, zakładająca udzielanie firmom programistycznym nieodpłatnej licencji na możliwość wykorzystania technologii VST w swoich aplikacjach, spowodowała że standard ten stał się podstawowym na rynku wtyczek muzycznych.

  W 1999 r. wprowadzona została nowa wersja specyfikacji, oznaczona jako VST 2.0. W roku 2006 pojawiła się wersja VST 3.

  Sampler - klawiszowy instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, odgrywający wcześniej nagrane próbki dźwięków (ang. samples) instrumentów akustycznych, innych dźwięków muzycznych lub niemuzycznych dźwięków wykorzystywanych w muzyce. Używany w samplingu.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  Istnieje oprogramowanie, które pozwala na uruchamianie wtyczek VST w innych środowiskach, np. w Pro Tools.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ASIO
 • ReWire
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. VST3 :: Steinberg Media Technologies GmbH :: www.steinberg.net
  2. KVR: Big Tick Rhino updated to v1.04, www.kvraudio.com [dostęp 2017-11-27] (ang.).
  3. FXpansion - VST to RTAS Adapter v2, www.fxpansion.com [dostęp 2017-11-27].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Steinberga (ang.)
 • Klawiatura sterująca – elektroniczny instrument muzyczny, którego głównym zadaniem nie jest bezpośrednie wydobycie dźwięku, lecz sterowanie innym instrumentem elektronicznym (modułem brzmieniowym) poprzez standard MIDI lub CV/Gate.ReWire – protokół wspólnie opracowany przez Steinberg Media Technologies i Propellerhead Software, mający za zadanie umożliwienie komunikacji oraz wymianę informacji, między dwoma programami muzycznymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Syntezator – instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, w którym dźwięk jest syntezowany w układach elektronicznych poprzez niezależne modelowanie poszczególnych aspektów dźwięku.
  Sekwencer – urządzenie lub program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie.
  Pro Tools - zaawansowana cyfrowa stacja robocza do obróbki dźwięku (ang.: DAW - digital audio workstation), stworzona przez firmę Digidesign, należącą obecnie do korporacji Avid. System, w zależności od wersji, oparty jest na montowanych wewnątrz komputera kartach DSP wraz z zewnętrznymi interfejsami audio (wersje TDM / HD), bądź też - w wersjach LE - wykorzystywane są interfejsy zewnętrzne łączone poprzez USB lub FireWire. Pierwsza wersja systemu ukazała się w 1991 roku. Wcześniej, od 1989 roku Digidesign rozwijało oprogramowanie Sound Tools.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.
  Instrument wirtualny (również syntezator programowy, a ze względu na często używaną technologię VST także instrument VST albo VSTi) – program komputerowy spełniający rolę modułu brzmieniowego przy użyciu cyfrowego przetwarzania dźwięku. Może opierać się o dowolny rodzaj syntezy, sampling, itp.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  Wtyczka (ang. plug-in, add-on) dodatkowy moduł do programu komputerowego który rozszerza możliwości wyjściowego produktu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.771 sek.