• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VI kadencja Sejmu Krajowego Galicji  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Teofil Merunowicz (ur. 1846, zm. 11 grudnia 1919) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji V, VI, VII, VIII i IX kadencji (1882-1913), sekretarz rady powiatowej we Lwowie, polski dziennikarz. Był również posłem do austriackiej Rady Państwa.Mikołaj Torosiewicz – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI i VII kadencji (1889-1901), właściciel dóbr Putiatyńce koło Rohatyna.
  Skład Sejmu[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • Seweryn Morawski – rzymskokatolicki arcybiskup lwowski
 • Sylwestr Sembratowycz – greckokatolicki arcybiskup lwowski
 • Izaak Mikołaj Isakowicz – ormiańskokatolicki arcybiskup lwowski
 • Ignacy Łobos – rzymskokatolicki biskup tarnowski
 • Łukasz Solecki – rzymskokatolicki biskup przemyski
 • Albin Dunajewski – rzymskokatolicki biskup krakowski (zmarł w 1894, na jego miejsce wstąpił biskup Jan Puzyna)
 • Julian Pełesz – greckokatolicki biskup stanisławski
 • Jan Saturnin Stupnicki – greckokatolicki biskup przemyski (do 1890, od 1892 jego miejsce zajął Julian Kuiłowski)
 • Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego (obsadzali miejsca, jeżeli w czasie ich rocznej kadencji wypadała sesja Sejmu):

  Zdzisław Marchwicki herbu Ostoja (ur. 29 stycznia 1841 w Międzylesiu, zm. 24 sierpnia 1912 w Warszawie) – wiceprezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji (1889-1901), dyrektor Banku Kredytowego, komisarz rządowy województwa płockiego i naczelnik cywilny powiatu ostrołęckiego w powstaniu styczniowym, członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu od 1895 roku. Ludwik Midowicz – (ur. 1841 w Starym Sączu - zm ?) - poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI kadencji (1889-1895), doktor praw, c.k. notariusz w Rzeszowie. Uczestnik powstania styczniowego, brał udział w między innymi w bitwie pod Fajsławicami.
 • Leonard Piętak (1888-1889)
 • Klemens Sarnicki (1890)
 • Tomasz Stanecki (1890)
 • August Bálasits (1892)
 • Ludwik Ćwikliński (1894)
 • Tadeusz Wojciechowski (1894-1895)
 • Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego (obsadzali miejsca, jeżeli w czasie ich rocznej kadencji wypadała sesja Sejmu):

 • Franciszek Kasparek (1888-1889)
 • Edward Korczyński (1889)
 • Wincenty Zakrzewski (1890)
 • Władysław Chotkowski (1892)
 • Fryderyk Zoll (1894)
 • Tadeusz Browicz (1894-1895)
 • Posłowie obieralni[ | edytuj kod]

  I kuria[ | edytuj kod]

 • 1. Obwód krakowski:
 • Kazimierz Badeni
 • Stanisław Tarnowski
 • Stanisław Madeyski
 • Władysław Struszkiewicz
 • Michał Bobrzyński (złożył mandat 13 października 1890, został powtórnie wybrany)
 • Marian Dydyński
 • 2. Obwód brzeżański:
 • Józef Wereszczyński
 • Emil Torosiewicz
 • Alfons Czajkowski (zmarł w 1892, na jego miejsce 27 stycznia 1893 obrano Mieczysława Onyszkiewicza)
 • 3. Obwód przemyski:
 • Jerzy Czartoryski
 • Zygmunt Dembowski
 • Adam Franciszek Lubomirski (zrezygnował w listopadzie 1889 w jego miejsce w grudniu 1889 wybrano Włodzimierza Kozłowskiego)
 • 4. Obwód złoczowski:
 • Apolinary Jaworski
 • Oskar Schnell
 • Wincenty Gnoiński
 • 5. Obwód czortkowski:
 • Jan Gnoiński
 • Włodzimierz Siemiginowski
 • Bronisław Horodyski
 • 6. Obwód tarnowski:
 • Tadeusz Rutowski
 • Tadeusz Langie
 • Władysław Koziebrodzki (zmarł w 1893, na jego miejsce w kwietniu 1893 wybrano Stefana Sękowskiego
 • 7. Obwód tarnopolski:
 • Jan Vivien de Chateaubrun
 • Eustachy Zagórski
 • Klemens Żywicki (zmarł w 1894, na jego miejsce 8 listopada 1894 obrano Leona Pinińskiego)
 • 8. Obwód sanocki:
 • August Gorayski
 • Stanisław Gniewosz
 • Zygmunt Kozłowski (zmarł 9 października 1893, na jego miejsce 20 grudnia 1893 obrano Jana Duklana Słoneckiego)
 • 9. Obwód samborski:
 • Piotr Gross
 • Stanisław Tarnowski (junior)
 • Tadeusz Skałkowski
 • 10. Obwód żółkiewski:
 • ks. Tyt Kowalśkyj
 • Tomisław Rozwadowski
 • Stanisław Łączyński
 • 11. Obwód sądecki:
 • Gustaw Romer
 • Tadeusz Pilat
 • 12. Obwód rzeszowski:
 • Edward Jędrzejowicz
 • Karol Scipio del Campo
 • 13. Obwód stryjski:
 • Klemens Dzieduszycki
 • Oktaw Pietruski (zmarł w 1894, na jego miejsce 8 listopada 1894 obrano Franciszka Rozwadowskiego)
 • 14. Obwód stanisławowski:
 • Wojciech Dzieduszycki
 • Stanisław Brykczyński
 • 15. Obwód kołomyjski:
 • Jan Kapri (złożył mandat w 1893, na jego miejsce 20 grudnia 1893 obrano Mikołaja Krzysztofowicza)
 • Antoni Golejewski (zmarł w 1893, na jego miejsce 20 grudnia 1893 obrano Stanisława Dzieduszyckiego)
 • 16. Obwód lwowski:
 • Dawid Abrahamowicz
 • II kuria[ | edytuj kod]

 • Zdzisław Marchwicki (Izba lwowska)
 • Arnold Rappaport (Izba krakowska)
 • Maurycy Rosenstock (Izba brodzka)
 • III kuria[ | edytuj kod]

 • 1. Okręg Lwów:
 • Franciszek Jan Smolka
 • Tadeusz Romanowicz
 • Michał Michalski
 • Bernard Goldmann
 • 2. Okręg Kraków:
 • Adam Asnyk
 • Ferdynand Weigel
 • Leon Wojciech Chrzanowski
 • 3. Okręg Przemyśl:
 • Aleksander Dworski
 • 4. Okręg Stanisławów:
 • Leon Biliński
 • 5. Okręg Tarnopol:
 • Lucylian Krynicki
 • 6. Okręg Brody:
 • Otto Hausner (zmarł w 1890, na jego miejsce 8 lipca 1890 obrano Oktawa Salę)
 • 7. Okręg Jarosław:
 • Edward Micewski
 • 8. Okręg Drohobycz:
 • Stanisław Szczepanowski
 • 9. Okręg Biała:
 • Franciszek Strzygowski
 • 10. Okręg Nowy Sącz:
 • Julian Dunajewski
 • 11. Okręg Tarnów:
 • Witold Rogoyski
 • 12. Okręg Rzeszów:
 • Wiktor Zbyszewski
 • 13. Okręg Sambor:
 • Adam Czyżewicz
 • 14. Okręg Stryj:
 • Filip Fruchtman
 • 15. Okręg Kołomyja:
 • Florian Ziemiałkowski
 • IV kuria[ | edytuj kod]

  Wybory według numerów okręgów wyborczych. W IV kurii wybory odbyły się w inaczej określonych okręgach wyborczych, którymi według ustawy z 17 grudnia 1884 stały się powiaty.

  Ksenofont Ochrymowycz (ukr. Ксенофонт Охримович) - ksiądz greckokatolicki, poseł do Sejmu Krajowego Galicji IV, V, VI, VII i VIII kadencji, oraz Rady Państwa VIII, IX i X kadencji, moskalofil.Stanisław Anzelm Wojciech Gniewosz herbu Rawicz (ur. 22 kwietnia 1834 w Pielni, zm. 10 maja 1906 we Lwowie) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel dóbr.
  1. Okręg Lwów – Teofil Merunowicz
  2. Okręg Gródek – Włodzimierz Niezabitowski
  3. Okręg Brzeżany – Roman Potocki (na jego miejsce 2 lipca 1889 obrano Henryka Szeliskiego)
  4. Okręg Bóbrka – Dionizy Kułaczkowski
  5. Okręg Rohatyn – Mikołaj Torosiewicz
  6. Okręg Podhajce – Damian Sawczak
  7. Okręg Zaleszczyki – Antoni Chamiec
  8. Okręg Borszczów – Mieczysław Dunin-Borkowski
  9. Okręg Czortków – Mikołaj Wolański
  10. Okręg Husiatyn – Kornel Horodyski
  11. Okręg Kołomyja – Teofil Okunewski
  12. Okręg Horodenka – Michał Lenartowicz
  13. Okręg Kosów – Filip Zaleski
  14. Okręg Śniatyń – Kyryło Hamorak
  15. Okręg Przemyśl – Adam Stanisław Sapieha
  16. Okręg Jarosław – Stefan Zamoyski
  17. Okręg Jaworów – Jan Kanty Szeptycki
  18. Okręg Mościska – Stanisław Stadnicki
  19. Okręg Sambor – Teofil Bereżnyćkyj, po 1892 Karol Barański, na miejsce którego 6 listopada 1894 obrano Kazimierza Bielańskiego)
  20. Okręg Turka – Kost Teliszewśkyj
  21. Okręg Drohobycz – Ksenofont Ochrymowycz
  22. Okręg Rudki – Albin Rayski
  23. Okręg Stary Sambor – Stanisław Tarnowski, po 1892 Ludwik Wodzicki
  24. Okręg Sanok – Zenon Słonecki
  25. Okręg Lisko – Józef Wiktor
  26. Okręg Dobromil – Paweł Tyszkowski
  27. Okręg Brzozów – Konstanty Bobczyński (zmarł na przełomie 1892/93, na jego miejsce 19 kwietnia 1893 obrano Zdzisława Skrzyńskiego)
  28. Okręg Stanisławów – Josyf Huryk
  29. Okręg Bohorodczany – Ołeksa Barabasz
  30. Okręg Buczacz – Władysław Wolański (zmarł 22.I.1891, na jego miejsce wybrano Władysława Wiktora Czaykowskiego)
  31. Okręg Nadwórna – ks. Kornyło Mandyczowśkyj
  32. Okręg Tłumacz – ks. Franciszek Sawa
  33. Okręg Stryj – Mykoła Antonewycz
  34. Okręg Dolina – Marian Mazaraki (zmarł w 1893, na jego miejsce 5 października 1893 obrano Wincentego Witosławskiego)
  35. Okręg Kałusz – Julijan Romanczuk
  36. Okręg Żydaczów – Mykoła Harasymowycz
  37. Okręg Tarnopol – Juliusz Korytowski
  38. Okręg Skałat – Szczęsny Koziebrodzki
  39. Okręg Zbaraż – ks. Mykoła Siczynski (zmarł w 1894, na jego miejsce 6 listopada 1894 obrano Tadeusza Fedorowicza)
  40. Okręg Trembowla – Julian Olpiński
  41. Okręg Złoczów – Longin Rożankowski
  42. Okręg Brody – ks. Iwan Sirko (zmarł w 1893, na jego miejsce 15 lutego 1894 obrano Ołeksandra Barwinskiego)
  43. Okręg Kamionka Strumiłowa – Stanisław Badeni
  44. Okręg Przemyślany – Maciej Kaszewko, po 1892 Roman Potocki
  45. Okręg Żółkiew – Michał Korol
  46. Okręg Sokal – Stanisław Polanowski
  47. Okręg Cieszanów – Julian Puzyna
  48. Okręg Rawa – Franciszek Jędrzejowicz
  49. Okręg Kraków – Antoni Wodzicki (na jego miejsce 4 lutego 1892 obrano Franciszka Paszkowskiego)
  50. Okręg Chrzanów – Artur Władysław Potocki (na jego miejsce 10 lipca 1890 obrano Apolinarego Horwatta, który zmarł w 1891, na jego miejsce 24 listopada 1891 obrano Antoniego Wodzickiego)
  51. Okręg Bochnia – Franciszek Hoszard
  52. Okręg Brzesko – Jan Stadnicki
  53. Okręg Wieliczka – Stanisław Niedzielski
  54. Okręg Jasło – Romuald Palch
  55. Okręg Gorlice – Adam Skrzyński
  56. Okręg Krosno – Jan Trzecieski
  57. Okręg Rzeszów – Adam Jędrzejowicz
  58. Okręg Kolbuszowa – Zdzisław Tyszkiewicz
  59. Okręg Łańcut – Bolesław Żardecki
  60. Okręg Nisko – Ludwik Wodzicki, po 1892 Stanisław Jędrzejowicz
  61. Okręg Tarnobrzeg – Jan Tarnowski (zmarł w 1894, na jego miejsce obrano Zdzisława Tarnowskiego)
  62. Okręg Nowy Sącz – Stanisław Potoczek
  63. Okręg Grybów – Edmund Klemensiewicz
  64. Okręg Nowy Targ – Edward Aleksander Raczyński
  65. Okręg Limanowa – Tadeusz Romer
  66. Okręg Tarnów – Eustachy Stanisław Sanguszko
  67. Okręg Dąbrowa – Józef Męciński
  68. Okręg Pilzno – Ludwik Midowicz
  69. Okręg Ropczyce – Zdzisław Tyszkiewicz, po 1892 Wojciech Stręk
  70. Okręg Mielec – Mieczysław Rey
  71. Okręg Wadowice – Fryderyk Zoll
  72. Okręg Biała – Franciszek Kramarczyk
  73. Okręg Myślenice – Czesław Lasocki (zmarł w 1891, na jego miejsce 24 listopada 1891 obrano Józefa Popowskiego)
  74. Okręg Żywiec – Antoni Michałowski (na jego miejsce 23 września 1891 obrano Wojciecha Mizię)

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1889, s. 228;
  2. Śmierć na balu. „Kurjer Lwowski”. 22, s. 4, 22 stycznia 1891.
  Adam Skrzyński (ur. 1 stycznia 1853, zm. 26 lutego 1905) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji V i VI kadencji (1882-1895), hrabia, właściciel dóbr Zagórzany. Był również posłem do austriackiej Rady Państwa.Stefan Sękowski herbu Prawdzic (ur. 11 marca 1859 we Lwowie, zm.15 sierpnia 1910 w Wojsławiu) – ziemianin, poseł na Sejm Krajowy, działacz społeczny i polityczny.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łukasz Ostoja Solecki (ur. 6 sierpnia 1827 w Jawczu w pow. rohatyńskim, zm. 2 marca 1900 w Przemyślu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny przemyski w latach 1881–1900, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.
  Tadeusz Langie (ur. w 1841 – zm. 1919) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji V i VI kadencji (1882-1895), właściciel dóbr.
  Oktaw Sala (ur. 1841 - zm. 26 kwietnia 1917 we Lwowie) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI, VII, VIII i IX kadencji (1890-1913), właściciel dóbr Wysocko.
  Leonard Piętak (ur. 24 lutego 1841 w Przemyślu, zm. 26 lutego 1909 w Wiedniu) – polski prawnik, profesor, dziekan i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł-wirylista do Sejmu Krajowego Galicji i Rady Państwa, minister ds. Galicji przy rządzie Cesarstwa Austriackiego w Wiedniu.
  Leon Piniński (ur. 8 marca 1857 we Lwowie, zm. 4 kwietnia 1938 we Lwowie) – polski dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki, profesor prawa rzymskiego i rektor (w roku akademickim 1928/1929) Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
  Mykoła Antonewycz pol. Mikołaj Antoniewicz (ur. w 1840 w Niezwiskach - zm. 1919 w Przemyślu) - ukraiński działacz społeczny, historyk, pedagog, poseł do Sejmu Krajowego Galicji III, IV, V i VI kadencji, c.k. profesor w C.K. Gimnazjum w Przemyślu w latach 1864-65, 1874-1900.
  Romuald Palch (ur. 21 maja 1842 w Jaśle - zm. 6 października 1920) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI kadencji (1889-1895), aptekarz w Jaśle, radny Rady Miejskiej Jasła.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.