• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uwspółcześniona Biblia gdańska

  Przeczytaj także...
  Biblia warszawska, Nowy Przekład, potocznie: „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.Textus receptus (z łac. tekst przyjęty) – tekst grecki Nowego Testamentu obecny w drukowanych wydaniach XVI-XVII wieku.
  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

  Uwspółcześniona Biblia gdańska – rewizja protestanckiej Biblii gdańskiej z 1632 roku. Tekstem źródłowym była sama Biblia gdańska. Zadaniem nowego przekładu było dostosowanie jej do współczesnego odbiorcy, jednocześnie nie ingerując w przekaz.

  Ruch „Tylko Król Jakub” (ang. King-James-Only Movement) – fundamentalistyczny ruch protestancki działający w krajach anglojęzycznych. Jego zwolennicy posługują się jedynie Biblią Króla Jakuba (King James Version; KJV) i odrzucają inne współczesne przekłady.Księga Psalmów [Ps] (hebr. תְהִלִּים tehillim; gr. Ψαλμοί Psalmoi) – wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 utworów poetyckich w języku hebrajskim. Samodzielne tłumaczenie bądź parafraza Księgi Psalmów, czasem w średniowieczu zawierające dodatkowe kantyki i hymny, to psałterz.

  Cele przekładu[]

  Głównym celem nowego wydania było uwspółcześnienie archaicznej gramatyki i słownictwa oryginalnego przekładu.

  Dodatkowymi zadaniami było:

  Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584-1595.Biblistyka – grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. W ich skład wchodzi: introdukcja biblijna, egzegeza biblijna (Starego i Nowego Testamentu) oraz teologia biblijna.
 • ujednolicenie numeracji wersetów z innymi Bibliami opartymi na Textus receptus, jak na przykład angielską Biblią Króla Jakuba, hiszpańską Reina Valera, czy niemiecką Biblią Lutra.
 • standaryzacja słów – gdy dane słowo w Biblii gdańskiej odbiegało od oryginału, a jednocześnie nie zmieniało to sensu, zastępowano je tłumaczeniem z oryginału (np. w Łk 2,33 z ojciec na Józef).
 • Zasady uwspółcześniania[]

  Podczas pracy kierowano się następującymi wytycznymi:

  Comma Johanneum – uważany za nieautentyczny fragment piątego rozdziału Pierwszego listu św. Jana, który obecny był w wielu przekładach Biblii do XIX wieku. 1J 5,7-8 według Biblii Gdańskiej (1632):Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  1. Najwyższy autorytet ma oryginalna Biblia gdańska. Interpretacja problematycznego słowa odbywała się głównie w kontekście innych jego tłumaczeń w Biblii Gdańskiej. Korzystano także ze staropolskich słowników
  2. W przypadku trudnych wersetów jego interpretacja opierała się także na innych przekładach opartych na Textus receptus
  3. W przypadku niezgodności Biblii gdańskiej z innymi Bibliami opartymi na Textus receptus, wybierana jest interpretacja Biblii gdańskiej
  4. Korzystano także ze współczesnych tłumaczeń jak Biblia warszawska, Biblia Ekumeniczna, Przekład Nowego Świata, Biblia brzeska, Biblia ks. Jakuba Wujka w celu znalezienia najlepszego oddania sensu
  5. Sens jest ważniejszy niż forma – stosowano współczesną gramatykę, wyrażenia i słownictwo tylko w przypadku, gdy nie zmieniało to przekazu.

  Krytyka[]

  W ciągu trzech lat od wydania Uwspółcześnionej Biblii gdańskiej nie rozpowszechniła się ona w środowiskach protestanckich. Jednym z powodów takiego stanu było prawdopodobnie to, że równolegle trwały prace nad wydaniem Nowej Biblii gdańskiej. Ponieważ oba przekłady opierały się na Biblii gdańskiej i zostały wydane w podobnym czasie, często są ze sobą mylone.

  Reina-Valera (zwana też Biblią Niedźwiedzią) – protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego na język hiszpański, wydane po raz pierwszy w 1569 roku w Bazylei.Nowa Biblia gdańska – protestancki przekład Pisma Świętego na język polski, dokonany z inicjatywy Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Podstawą przekładu stała się Biblia gdańska, której tekst jest uwspółcześniany i konfrontowany z innymi źródłami.

  Niektórzy uważają za wadę Uwspółcześnionej Biblii gdańskiej to, że jest jedynie odświeżeniem archaicznego tekstu Biblii gdańskiej, a nie jest nowym przekładem – jak to ma miejsce w przypadku Nowej Biblii gdańskiej. Aczkolwiek istnieją środowiska, które pochwalają ten zabieg. Uważają one, że Biblia gdańska nie potrzebuje konkurencji w postaci nowego tłumaczenia opartego na Textus receptus, a Nowa Biblia gdańska wprowadza za dużo reinterpretacji i odejść od pierwowzoru.

  Biblia Króla Jakuba (ang. King James Version, w skrócie: KJV), Biblia Autoryzowana – protestanckie, angielskie tłumaczenie Biblii zamówione na potrzeby Kościoła Anglii przez króla Jakuba I. Pierwsze wydanie pochodzi z roku 1611. Tłumaczenie to miało głęboki wpływ nie tylko na wszystkie następne angielskie tłumaczenia Biblii, ale także na całą literaturę angielską. Dzieła takich znanych autorów jak John Bunyan, John Milton, Herman Melville, John Dryden i William Wordsworth są wypełnione treściami, dla których inspiracją w oczywisty sposób była ta wersja Biblii. Także dla kompozycji Georga Friedricha Händla "Bliblia Króla Jakuba" była istotnym źródłem. Na marginesach KJV umieszczone były Roczniki Świata Jamesa Usshera.Biblia Ekumeniczna – pierwszy ekumeniczny przekład Pisma Świętego na język polski. Nowy Testament wydany został w 2001 roku, prace nad Starym Testamentem wciąż trwają.

  Nowy przekład krytykowany jest także za to, że (podobnie jak Biblia gdańska) całkowicie opiera się na Textus receptus – pomimo tego, iż biblistyka od 1881 roku uważa go za niewiarygodny. Nie usunięto w Uwspółcześnionej Biblii gdańskiej oczywistych wstawek z Wulgaty (jak na przykład Comma Johanneum). Są jednak środowiska, które popierają takie podejście – najczęściej utożsamiane z Ruchem „Tylko Król Jakub”.

  Biblia gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.Biblia Lutra – przekład Biblii z języków oryginalnych na język niemiecki, dokonany przez Marcina Lutra i jego współpracowników. Pierwsze wydanie Nowego Testamentu ukazało się w 1522 roku, całą Biblię opublikowano w 1534 roku.

  Informacje dodatkowe[]

  Do końca 2012 roku wydano Nowy Testament. W maju 2013 roku ukazało się drugie wydanie, zawierające Księgę Psalmów oraz Księgę Przysłów.

  Aktualny przekład wraz z erratą dostępny jest nieodpłatnie na stronach wydawnictwa Fundacja Wrota Nadziei.

  Przypisy

  1. Zasady uwspółcześniania Biblii gdańskiej.
  2. Textus Receptus – Porzucenie Opis porzucenia Textus Receptus przez biblistów.

  Linki zewnętrzne[]

 • Wersja on-line – Nowy Testament
 • Wydawnictwo
 • Zasady uwspółcześniania Biblii Gdańskiej
 • Księga Przysłów [Prz], Księga Przypowieści Salomona [Przyp] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową złożoną z rozmaitych tekstów, które zebrał nieznany autor w V w. p.n.e. i napisał być może część wstępną, na którą składają się ogólne napomnienia upersonifikowanej Mądrości. Poza tym w skład księgi wchodzą dwa zbiory przysłów Salomona, dwa zbiory Nauk Mędrców, nauki Agura, zbiór bezimienny, nauki Lemuela i poemat o dzielnej niewieście.Biblia brzeska (nazwa pochodzi od miejsca wydania; inne nazwy: Biblia Radziwiłłowska – od nazwiska fundatora i Biblia pińczowska – od miejsca dokonania tłumaczenia) – drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) wydany drukiem przekład całości Pisma Świętego na język polski, przetłumaczony przez polskich protestantów w Pińczowie w latach 1559-1563, a wydany w roku 1563 w Brześciu Litewskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – przekład Pisma Świętego dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy, przez nich wydawany i przez nich głównie używany. Przekładu dokonano bezpośrednio z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny język angielski. Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Przekład ten ukazał się do tej pory w nakładzie ponad 201 milionów egzemplarzy w 116 językach, z czego w 69 językach – całe Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, a w 47 – Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata.
  Wulgata (od łac. versio vulgata, przekład rozpowszechniony, popularny) – przekład Biblii na łacinę dokonany przez św. Hieronima w latach 382–406 z języków oryginałów: hebrajskiego i greki. Przekład miał na celu dostarczenie Kościołowi jednolitego tekstu. Nowy Testament był rewizją tekstu starołacińskiego, a Stary Testament w większej części był nowym przekładem. Nie jest pewne w jakiej części Hieronim przetłumaczył Nowy Testament.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.