• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego

  Przeczytaj także...
  Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce powyżej 40 °C.Objaw Oppenheima (ang. Oppenheim sign) – objaw świadczący o uszkodzeniu dróg piramidowych (ośrodkowego neuronu ruchowego).
  Odruch rzepkowy, odruch kolanowy - odruch bezwarunkowy będący reakcją na uderzenie młoteczkiem neurologicznym w rozścięgno rzepki, polegający na napięciu mięśnia czworogłowego uda i wyprostowaniu podudzia w stawie kolanowym. Badanie odruchu rzepkowego jest przeprowadzane w celu sprawdzenia stanu układu nerwowego pacjenta.

  Uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego – uszkodzenie ośrodków ruchowych zlokalizowanych w płatach czołowych ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest to uszkodzenie pojedynczego neuronu, a ich grupy mającej tę samą czynność, co wyraża się występowaniem wspólnych objawów, niezależnych od poziomu uszkodzenia. Tożsamymi nazwami określającymi uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego są: uszkodzenie układu piramidowego, uszkodzenie ośrodkowych dróg ruchowych, uszkodzenie górnego neuronu ruchowego.

  Kora mózgu - struktura mózgu, w części kresomózgowia, zbudowana z istoty szarej, którą stanowią komórki neuronów. Jest największą częścią płaszcza, pokrywa obydwie półkule kresomózgowia. Tworzy ją około 10 mld komórek nerwowych ułożonych w sześciu warstwach o różnej grubości. Dominują w niej komórki piramidalne (najbardziej charakterystyczne dla kory), gwiaździste (głównie w czwartej warstwie) oraz wrzecionowate (w najgłębszej warstwie kory). Kora mózgu osiąga grubość do 4,5 mm. Jest bardzo silnie pofałdowana, dzięki czemu przy mniejszej objętości posiada większą powierzchnię czynną - 2 500 cm u człowieka , co odpowiada powierzchni kuli o średnicy 28 cm.Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.

  Objawy i przebieg[]

  Jego wspólnymi objawami są:

 • osłabienie siły mięśniowej, niedowład lub porażenie
 • występowanie odruchów patologicznych (objaw Babińskiego, objaw Rossolimo)
 • wzmożenie napięcia mięśni typu spastycznego (piramidowego)
 • brak lub osłabienie odruchów skórnych (brzusznych, podeszwowego)
 • wygórowanie odruchów głębokich, klonusy
 • obecność wygórowanych odruchów rozciągnowych typu odruch rzepkowy.
 • Objawy porażenia w których występują powyższe cech nosi nazwę niedowładu spastycznego i są związane z uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego.

  Tetraplegia (z gr. tetra - cztery, plege - cios, rana) - to paraliż czterokończynowy. Powstaje na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.Objaw Binga (odruch Binga) – objaw neurologiczny świadczący o organicznym uszkodzeniu układu piramidowego (ośrodkowego neuronu ruchowego).

  Postacie[]

  W zależności od lokalizacji uszkodzenia dróg piramidowych uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego może przyjmować następujące postacie:

 • uszkodzenie kory mózgu – niedowład lub porażenie ograniczone do niewielkiej struktury np. dłoni, stopy lub jednej kończyny (tzw. monoplegia) po przeciwległej stronie od ogniska chorobowego,, której zwykle towarzyszą objawy podrażnienia kory mózgu, takie jak drgawki lub afazja,
 • uszkodzenie w obrębie torebki wewnętrznej – porażenie lub niedowład połowiczy po stronie przeciwnej od ogniska chorobowego, z często występującą niedoczulicą połowiczą,
 • uszkodzenie pnia mózgu – porażenie połowicze po stronie przeciwnej od miejsca uszkodzenia (czyli porażenie połowicze lewostronne świadczy o prawostronnym uszkodzeniu pnia), zwykle towarzyszy im porażenie nerwów czaszkowych po stronie ogniska chorobowego, co daje objaw tzw. porażenia połowiczego naprzemiennego,
 • uszkodzenia w obrębie rdzenia kręgowego w przypadku którego do objawów porażenia spastycznego dołączają zaburzenia pozapiramidowych dróg nerwowych, takich jak drogi przewodzące czucie, a samo porażenie jest zwykle obustronne powodując objawy tetraplegii lub paraplegii.
 • Początkowo po uszkodzeniu górnego neuronu ruchowego pojawia się niedowład wiotki z osłabieniem lub zniesieniem odruchów ścięgnistych, co określa się jako zespół szoku rdzeniowego; przyczyny tego zjawiska są niejasne.

  Objaw Schäffera – objaw, świadczący o uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego (układu piramidowego), i mający wartość diagnostyczną głównie tam, gdzie pacjent świadomie powstrzymuje powstanie odruchu w klasycznym objawie Babińskiego.Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) – część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym. U człowieka ma kształt grubego sznura, nieco spłaszczonego w kierunku strzałkowym, o przeciętnej średnicy 1 cm, barwy białej, o masie ok. 30 g. Umieszczony jest w biegnącym w kręgosłupie kanale kręgowym. U góry w otworze wielkim rdzeń kręgowy łączy się z rdzeniem przedłużonym, umowną granicę między nimi stanowi po stronie grzbietowej miejsce wyjścia pierwszej pary korzeni szyjnych, po stronie brzusznej dolna krawędź skrzyżowania piramid. Rozciąga się on na przestrzeni ok. 45 cm, od I kręgu szyjnego do górnej krawędzi II kręgu lędźwiowego, gdzie kończy się stożkiem rdzeniowym (łac. conus medullaris).

  Odruchy piramidowe[]

  Z odruchów patologicznych największe znaczenie mają objaw Babińskiego i objaw Rossolimo. Opisano szereg innych objawów (odruchów) o mniejszym znaczeniu rozpoznawczym:

 • objaw Oppenheima
 • objaw Gordona
 • objaw Chaddocka
 • objaw Mendla-Bechterewa
 • odruch Trömnera
 • objaw Gondy-Allena
 • objaw Allena-Cleckleya
 • objaw Binga
 • objaw Throckmortona
 • objaw Thomasa
 • objaw Moniza
 • objaw Cornella
 • objaw Stransky’ego
 • objaw Strümplla
 • objaw Yoshimury
 • objaw Monakowa
 • odruch Weingrowa
 • objaw Jacobsohna
 • objaw Schäffera
 • objaw Żukowskiego
 • Bibliografia[]

 • Christopher Turner, Anish Bahra, Katia Cikurel: Crash Course: Neurologia. Wrocław: Elsevier Urban&Partner. ISBN 978-83-60290-71-2.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Nerwy czaszkowe (łac. nervi craniales) – 12 par nerwów rozpoczynających się, w przeciwieństwie do nerwów rdzeniowych, na obszarze mózgowia i przebiegających głównie w obrębie głowy. Odpowiadają za odbiór różnorodnych wrażeń zmysłowych, pracę kilku ważnych grup mięśni oraz funkcje wydzielnicze gruczołów (ślinowych, łzowych, błon śluzowych, itp.). Tradycyjnie oznacza się je za pomocą cyfr rzymskich od I do XII, pomimo istnienia innych włókien, również odpowiadających definicji nerwu czaszkowego.Objaw Mendla-Bechterewa – neurologiczny objaw z grupy objawów Babińskiego, świadczący o uszkodzeniu korowo-rdzeniowych dróg piramidowych. Objaw Babińskiego jest tu wywoływany przez uderzanie młoteczkiem neurologicznym grzbietu stopy (nad kością klinową i czworoboczną). Objaw opisali niezależnie od siebie Kurt Mendel i Władimir Biechtieriew w 1904 roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Objaw Jacobsohna (objaw Bechterewa-Jacobsohna, ang. Jacobsohn reflex, Bekhterev-Jacobsohn reflex) – objaw neurologiczny polegający na zgięciu palców ręki w stawach międzypaliczkowych dołączającym się do zgięcia kończyny górnej w stawie łokciowym podczas wywoływania odruchu promieniowego. Może występować u osób zdrowych, jak również w uszkodzeniu dróg piramidowych. Znaczenie rozpoznawcze ma jedynie w przypadkach obecności innych objawów zespołu piramidowego i (lub) niesymetryczności objawu. Znany też jako objaw Bechterewa-Jacobsohna, ponieważ opisany został w pierwszej dekadzie XX wieku przez Władimira Biechtierewa i Louisa Jacobsohna. Analogicznym objawem jest objaw Mendla-Bechterewa obserwowany podczas badania kończyn dolnych.
  Objaw Stransky’ego (odruch Stransky’ego, ang. Stransky reflex, Stransky sign) – objaw neurologiczny będący odmianą objawu Babińskiego. Polega na grzbietowym zgięciu palucha przy silnym i biernym odwiedzeniu małego palca stopy. Objaw opisał austriacki neurolog i psychiatra Erwin Stransky (1878–1962).
  Objaw Babińskiego (ang. Babinski sign, Babinski reflex, Babinski phenoemenon) – jeden z podstawowych objawów sprawdzanych podczas badania neurologicznego.
  Klonus (trząs) – ciąg mimowolnych skurczów włókien mięśniowych wywołanych przez nagłe rozciąganie mięśnia. Klonusy są charakterystyczne dla zespołu piramidowego. W przeciwieństwie samoistnych do drobnych drgań (fascykulacji) występujących w przypadku uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego klonusy zawsze są wywołane na drodze odruchowej (są wynikiem znacznego wygórowania odruchu) oraz posiadają znaczną amplitudę.
  Niedowład – (łac. paresis) zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu powstałe najczęściej na skutek zmian organicznych ośrodkowych, obwodowych lub dotyczących samego mięśnia. Niekiedy może być następstwem zaburzeń psychicznych, np. histerii i ma wtedy charakter wyłącznie czynnościowy.
  Torebka wewnętrzna (łac. capsula interna) – blaszka istoty białej oddzielająca jądro ogoniaste i wzgórze od jądra soczewkowatego.
  Objaw Gordona – opisany przez Alfreda Gordona objaw świadczący o organicznym uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego (układy piramidowego).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.