• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uszkodzenia herbicydowe

  Przeczytaj także...
  Korzeń (łac. radix) – część sporofitu, która dostarcza roślinom wodę i substancje odżywcze (sole mineralne), utrzymuje rośliny na podłożu i służy do gromadzenia substancji zapasowych. Występuje niemal u wszystkich roślin naczyniowych, nieobecny jest jedynie u posiadających chwytniki psylotowych i niektórych roślin, u których korzeń zanikł wtórnie (np. u pływaczy i wolffii bezkorzeniowej). Rośliny zakorzenione są zwykle w glebie, u epifitów wykształcają się korzenie powietrzne, u hydrofitów korzenie zanurzone.Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
  Wiązki przewodzące, wiązki łykodrzewne, wiązki sitowo-naczyniowe – pasma tkanki przewodzącej u roślin naczyniowych, składające się łyka i drewna. Ich system rozciąga się od korzeni do łodyg i liści. Łyko składa się z żywych komórek, jego zadaniem jest przewodzenie asymilatów od organów asymilujących do całej rośliny. Drewno składa się z komórek martwych i przewodzi wodne roztwory soli mineralnych od korzenia do liści, pełni ponadto funkcje wzmacniające.

  Uszkodzenia herbicydowe – uszkodzenia roślin niedocelowych, spowodowane przez herbicydy. Do uszkodzeń może dochodzić, gdy środki chwastobójcze:

 • zostaną przeniesione poza obszar opryskiwanych upraw;
 • wnikną do roślin niedocelowych;
 • działanie substancji czynnej zostanie zaburzone przez niesprzyjające warunki środowiska.
 • Uszkodzenie roślin sąsiadujących z opryskiwaną uprawą ma miejsce, gdy dochodzi do znoszenia substancji aktywnej lub jej parowania. Drzewa mogą zostać uszkodzone jeżeli zostaną opryskane korzenie. Prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się substancji chwastobójczej poza teren upraw wzrasta gdy krople preparatu są małe oraz gdy występują silne podmuchy wiatru. O powstaniu uszkodzeń herbicydowych decydują także warunki środowiska. W glebach piaszczystych łatwo dochodzi do migracji substancji czynnej.

  Aparat fotosyntetyczny (ang. photosynthetic apparatus) – zestaw wszystkich elementów uczestniczących w przeprowadzaniu fotosyntezy. U eukariotycznych organizmów fotosyntetyzujących aparat fotosyntetyczny zlokalizowany jest w chloroplastach. U sinic są to tylakoidy.Wzrost i rozwój roślin – proces wzrostu i rozwoju zachodzące jednocześnie lub oddzielnie w organizmie rośliny. Przez wzrost w fizjologii rozwoju rozumie się proces nieodwracalnego powiększania ciała rośliny. Wzrost zachodzi w określonych strefach rośliny w wyniku podziałów komórek i zwiększania ich objętości. Rozwój rozumiany szeroko obejmuje zarówno wzrost, jak i różnicowanie, tworzenie wzorca i morfogenezę. W sensie wąskim rozwój obejmuje różnicowanie, a morfogeneza jest efektem wzrostu i różnicowania.

  Objawy[ | edytuj kod]

  Objawy są uzależnione od zastosowanego herbicydu. Na uszkodzonych roślinach mogą pojawiać się skręcone i zwijające się liście, ze względu na wpływ herbicydów na wzrost i rozwój roślin uszkodzenia obejmują nieprawidłowy wzrost, zakłócenia w wykształcaniu się wiązek przewodzących praz aparatu fotosyntetycznego. Zaburzony może być także rozwój korzeni.

  Galeria[ | edytuj kod]

 • Uszkodzenia herbicydowe na kapuście.JPG
 • Non harmful clarity on rye leaves, which was induced by prosulfocarb 2.JPG
 • Non harmful clarity on rape leaves, which was induced by clomazone.jpg
 • Taraxacum damaged by prosulfocarb.JPG
 • The damage on wheat after using herbicide on monocotyledon in rape tillage..jpg
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gail Ruhl, Fred Whitford, Steve Weller , Mike Dana, Melodie Putnam, Dan Childs, Rosie Lerner w: Diagnosing Herbicide Injury on Garden and Landscape Plants (ang.). Purdue Plant & Pest Diagnostic Laboratory. [dostęp 2014-05-02].
  2. James R . Feucht. Herbicide injuries to trees—symptoms and solutions. „Journal of Arboriculture”. 14 (9), s. 215-220, 1988. 
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.576 sek.